1184
346
Jarosław Stećko
Jarosław Stećko
Jarosław Stećko

Jarosław Stećko, (ur. 19 stycznia 1912 w Tarnopolu, zm. 5 lipca 1986) – ukraiński faszysta, działacz nacjonalistyczny, przywódca Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Jarosław Stećko studiował w Polsce filozofię w latach 1929-1934 na uniwersytetach we Lwowie i Krakowie i został członkiem kierownictwa OUN. Był jednym z dowódców batalionu Nachtigall. Po wkroczeniu batalionu ukraińskiego i wojsk niemieckich do Lwowa 30 czerwca 1941 i ogłoszeniu przez działaczy OUN(B) deklaracji niepodległości Ukrainy, został premierem i przystąpił do formowania marionetkowego, banderowskiego rządu, który przetrwał tylko dwanaście dni.

W "Akcie 30 czerwca", znalazły się zdania: "Ukraina dla Ukraińców"; "Kto nie jest Ukraińcem nie ma prawa do egzystencji w tym państwie". Zatem Żydzi i Polacy, oraz wszyscy nie-Ukraińcy zostali już na samym wstępie rządów ukraińskich nacjonalistów pozbawieni najpierwszego ludzkiego prawa, prawa do życia na ziemi swoich ojców i dziadów. Sam Stećko w swoim przemówieniu inauguracyjnym wykrzykiwał, że "rząd OUN. to dyktatura straszna dla wrogów swoich i obcych", dyktatura bezprawia bo "nacjonalistyczne sumienie będzie kodeksem". Było to kopiowanie wzorów hitlerowsko-faszystowskich wraz z monopartią, systemem korporacyjnym i hipermegalomanią narodową". Jednak "tydzień panowania" banderowskich władz samozwańczych obfitował w istotne, jak się wielu Ukraińcom wydawało, wydarzenia. "Rozlepiano w miastach, miasteczkach i po wsiach obwieszczenia podpisane przez Banderę, a głoszące "smert' Lachom, Żydom i Moskwiczam", nie pozostawiały żadnych złudzeń co do "programu politycznego" nowych władz".Ten marionetkowy rząd przetrwał 12 dni (w tym czasie istniał legalny ukraiński rząd na emigracji) i nie uznało go żadne z państw świata. Pomimo wystosowanego przez ten "rząd" Pozdrowień dla Twórcy i Wodza Wielkich Niemiec - Adolfa Hitlera, Hitler nie uznał go i kazał Himmlerowi zająć się tą bandą fanatyków (tak określał rząd banderowski).

Cały skład rządu został aresztowany przez Niemców. Adolf Hitler był bowiem zdecydowanie przeciwny koncepcji powstania państwa ukraińskiego, planując wszystkich Słowian przekształcić w niewolniczą siłę roboczą imperialnej III Rzeszy, natomiast cały OUN był fanatycznie oddany Hitlerowi. Podczas ostatecznych rozmów, prowadzonych we wrześniu 1941 w Berlinie w gmachu byłej ambasady polskiej pomiędzy przedstawicielami Abwehry i OUN (B), zarówno Stepan Bandera, jak i Jarosław Stećko odmówili odwołania deklaracji rządu banderowskiego.. W konsekwencji zostali przewiezieni do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen ( oddział dla więźniów specjalnych tzw. Zellenbau , gdzie przebywali m.in. Stefan Rowecki, kanclerz Austrii Kurt Schuschnigg i premier Francji Edouard Daladier) gdzie rozpracowywali m.in. Stefana Roweckiego.

Jarosław Stećko został zwolniony w grudniu 1944, w związku z decyzją Niemców o formowaniu Ukraińskiej Armii Narodowej.

Po zakończeniu wojny pozostał na emigracji w Monachium - ośrodku uchodźstwa ukraińskiego, gdzie poznał swoją żonę Sławę.

Po zamordowaniu Stepana Bandery został prowydnykiem (przewodniczącym) OUN na emigracji.

Po śmierci Jarosława Stećko, jego dzieło kontynuowała żona, Sława Stećko, stając na czele OUN.


Propagandowy plakat w języku ukraińskim: Hitler wyzwoliciel
Propagandowy plakat w języku ukraińskim: Hitler wyzwoliciel