41
39
Bruno H.Streckenbach

Bruno H. Streckenbach (ur. 7 lutego 1902, zm. 28 października 1977) – nieemiecki oficer SS, SS-Brigadeführer, w końcu wojny SS-Gruppenführer i generał Waffen-SS.

Był m.in. szefem gestapo w Hamburgu. W czasie działań wojennych w 1939 dowodził Grupą Operacyjną "Wiedeń" przy 14. Armii (dowodzonej przez gen. Wilhelma Lista), przemianowaną 4 września 1939 na I Grupę Operacyjną (Einsatzgruppe I). Prowadził akcje pacyfikacyjne w okolicach Cieszyna i Krakowa. Od października do listopada 1939 pełnił obowiązki dowódcy policji bezpieczeństwa na obszarze Naczelnego Dowódcy na Wschodzie i w Okręgu Wojskowym "Łódź" i rezydował w Łodzi. Od początku listopada 1939 przebywał w Krakowie, gdzie wkrótce objął funkcję dowódcy policji i służby bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie. Według zeznań części świadków ponosi odpowiedzialność za aresztowanie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego (Sonderaktion Krakau).

W kolejnych latach kierował wydziałem I (organizacyjno-personalnym) RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy), kierowanego przez Reinharda Heydricha. Po śmierci Heydricha czasowo kierował RSHA od 4 czerwca do 22 grudnia 1942. Później był m.in. dowódcą 8. Dywizji Kawalerii SS "Florian Geyer".

W maju 1945r. w Kurlandii dostał się do niewoli sowieckiej. Sądzony w 1952r. został skazany na 25 lat ciężkich robót. W 1955r. amnestionowany i przekazany do RFN.