1800
1817
Prof. Ryszard Szawłowski

Prof. Ryszard Szawłowski lub Richard Szawlowski ( ur. 23 listopada 1929 w Wilnie ) ps. Karol Liszewski - doktor nauk prawnych, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Calgary w Kanadzie, wcześniej profesor na Federalnym Instytucie Sowietologii w Bonn, specjalista z zakresu prawa międzynarodowego, polski historyk, profesor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO). Ukończył Uniwersytet Warszawski, doktoryzował się na Uniwersytecie w Luxemburgu, był kolejno profesorem na Uniwersytecie Łódzkim, Sr. Fellow, Alexandra von Humbolta, Uniwersytecie w Glasgow, oraz Calgary.

W swoich książkach przedstawia przemilczane zbrodnie ukraińskich i białoruskich nacjonalistów na Polakach w latach 1939-1941

Ryszard Szawłowski. Trzy ludobójstwa. Genocidium Atrox