1067
239
239
Piotr Tyma

Piotr Tyma (ukr. Петро Тима, ur. w 1966) - prezes Związku Ukraińców w Polsce od 19 lutego 2006 r., przewodniczący Rady Mediów Elektronicznych Mniejszości Narodowych i Etnicznych (od 2002 r.) , członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych. Członek Komisji Praw Człowieka Światowego Kongresu Ukraińców, kolegium redakcyjnego tygodnika „Nasze Słowo” oraz rocznika „Almanach Ukraiński” jest również członkiem Forum Polsko-Ukraińskiego.

Absolwent IV Liceum Ogólnokształcącego (1985) z dodatkowym językiem ukraińskim w Legnicy oraz Wydziału Filologiczno-Historycznego na Uniwersytecie Gdańskim, magister historii. Dziennikarz, publicysta, zajmujący się od początku lat 90. problematyką polsko-ukraińską.

W okresie 1990-1994 sekretarz redakcji czasopisma ukraińskiego „Zustriczi”, od października 1995 r. współpracuje z TVP S.A. w Warszawie jako realizator i wydawca magazynu telewizyjnego „Telenowyny”, autor kilku reportaży telewizyjnych poświęconych tematyce polsko -ukraińskiej.

Główne tezy Piotra Tyma

  • gloryfikacja OUN-UPA
  • honory i odszkodowania dla byłych członków OUN-UPA od państwa polskiego
  • zrównanie Rzezi Wołyńskiej z akcją przesiedleńczą Wisła czyli postawienie znaku równości między ludobójstwem Polaków a przesiedleniem Ukraińców.
  • zastąpić słowo” ludobójstwo „ Polaków – słowem Tragedia Wołyńska
  • negować działalność stowarzyszeń kresowych w Polsce.

Piotr Tyma zagłuszył obchody Rzezi Wołyńskiej

W związku z przypadającą w tym roku 65. rocznicą apogeum upowskich mordów na Wołyniu IPN zainicjował organizowanie konferencji naukowej wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK. Konferencja miała odbyć się w Belwederze, wkrótce została odwołana bez podania przyczyn.

Powody zamieszania wyjaśnił dziennikarz „Gazety Wyborczej” – Marcin Wojciechowski („GW”, 21.04.2008). Napisał m.in. „Do Kancelarii Prezydenta wpłynął niedawno z IPN projekt »Przeglądowej konferencji naukowej z okazji 65. rocznicy ludobójstwa dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskich Kresów Wschodnich«. Konferencję zaplanowaną na 20 czerwca. Prezes Związku Ukraińców w Polsce, Piotr Tyma, oświadczył: „Państwo polskie, zwłaszcza na szczeblu prezydenta, nie powinno wspierać takich środowisk” (chodzi o środowiska kresowe). Związek Ukraińców w tej sprawie wystosował trzy listy, w Kancelarii Prezydenta interweniowała ambasada Ukrainy. Wojciechowski napisał: „W tym roku napięcie w relacjach polsko-ukraińskich może się zwiększyć jeszcze bardziej, chyba że prezydent Kaczyński wykaże inicjatywę i wyraźnie zaznaczy, czy popiera pojednanie, czy konfrontację”. Prezydent Polski bezzwłocznie podjął decyzję, zignorował sprawę narodową, wycofał patronat nad uroczystościami, w tym samym czasie objął swoim patronatem Festiwal Kultury Ukraińskiej w Sopocie, organizowany przez Związek Ukraińców w Polsce. Konferencja odbyła się 10 lipca w Galerii Porczyńskich, słowo ludobójstwo zastąpiono określeniem „eksterminacja”, ma to mniejsze znaczenie w międzynarodowym prawodawstwie karnym. Stanowisko IPN wobec tego problemu zostało ocenione dobrze.[ ze względu na poprawność polityczną]

List Piotra Tyma do Premiera RP z żądaniami odszkodowań i honorów dla UPA.


Warszawa, 9 sierpnia 2008 r.

L.dz. 757/08

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów RP


Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce zwracamy się do Pana z apelem o jak najszybsze wprowadzenie w życie założeń Ustawy reprywatyzacyjnej. W sposób szczególny apelujemy o uwzględnienie w opracowywanej Ustawie kwestii pozytywnego rozwiązania problematyki mienia obywateli Polski narodowości ukraińskiej przejętego przez Państwo w latach 1944–1949.

...............................

Stworzenie odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla osób pragnących powrócić na ziemie ojczyste poprzez przywrócenie dawnym właścicielom oraz ich spadkobiercom nieruchomości, a w przypadku niemożliwości spełnienia tego warunku, własności ekwiwalentnej. Mając na względzie rozbudzone, deklaracjami rządu oczekiwania społeczne liczymy, że do końca 2008 r. Ustawa reprywatyzacyjna (uwzględniająca również postulaty obywateli Polski należących do mniejszości ukraińskiej) będzie uchwalona przez Sejm RP. Rada Główna Związku Ukraińców w Polsce.


Piotr Tyma - Prezes Związku
Mirosław Kupicz - Sekretarz Zarządu Głównego


Piotr Tyma - O rolę Szuchewycza można się spierać

Prezes zarządu głównego Związku Ukraińców w Polsce Piotr Tyma zaznacza, że choć postać Romana Szuchewycza jest różnie odbierana nawet w samej Ukrainie, to jednak został on odznaczony w ubiegłym roku tytułem Bohatera Ukrainy przez prezydenta Wiktora Juszczenkę. – Szuchewyczowi przypisuje się wiele działań. Za część z nich rzeczywiście on odpowiada, za część nie. Mówi się ogólnie, że dokonywał czystek ludności polskiej, ale nie jest to udowodnione