508
503
Otto Gustav Wächter
Otto Gustav Wächter

Otto Gustav Wächter (ps. „Otto Reinhardt Zuflucht”, ur. 8 lipca 1901 w Wiedniu, zm. 14 sierpnia 1949 w Rzymie) – niemiecki prawnik (doktor praw), działacz NSDAP, SS-Gruppenführer, gubernator dystryktów krakowskiego i Dystryktu Galicja Ge­ne­ra­l­ne­go Gubernatorstwa, zbrodniarz nazi­s­to­w­ski.

Od roku 1923 członek SA, od roku 1930 w NSDAP, od roku 1932 funkcjonariusz SS.

Kierownik polityczny spisku mającego oba­lić rząd kanclerza Austrii, Engelberta Dollfussa w 1934 roku.

Od 26 września 1939 do 22 stycznia 1942 gubernator dystryktu kra­ko­w­skie­go w GG, od 1 lutego 1942 do lipca 1944 gubernator Dystryktu Galicja w GG. Na rozkaz Wächtera zostało założone w Krakowie getto dla ludności żydowskiej, rozwiązane w roku 1943.

W roku 1945 zbiegł do Włoch. Pod nazwiskiem Otto Reinhardt ukrywał się w Rzymie, gdzie zmarł. Uniknął postawienia za zbrodnie przed sądem w pro­ce­sach norymberskich.

Był zwolennikiem utworzenia przy współudziale nacjonalistów ukraińskich (Andrij Melnyk) złożonej z ochotników ukraińskich 14 Dywizji Grenadierów SS (SS-Galizien). W dniu 28 kwietnia 1943 wziął udział we Lwowie w u­ro­czy­s­to­ś­ciach inaugurujących powstanie dywizji. Stronę ukraińską re­pre­ze­n­to­wał Wołodymyr Kubijowycz. Uroczystości odbyły się w katedrze św. Jura. Odprawiono nabożeństwo, które celebrował ks. biskup Josyf Slipyj, a ka­za­nie wygłosił ks. mitrat Wasyl Łaba. Podczas uroczystości obecne były rów­nież władze niemieckie.

Wächter jest odpowiedzialny za eksterminację ludności żydowskiej na terenie podległych sobie dystryktów GG, a także za kradzieże i wywóz bez­cen­nych polskich dóbr kultury wywożonych z Generalnego Gubernatorstwa (przeważnie z Krakowa) do Austrii.