206
36
36
Wołodymyr Wiatrowycz
Wołodymyr Wiatrowicz

Ukraiński SB-ek, szef archiwum SBU za prezydentury Wiktora Juszczenki, nacjo­na­lis­ta, ukraiński, gloryfikator zbrodniczej OUN-UPA i fanatyk Stepana Bandery. „Historyk” nacjonalistyczny ze Lwowa.

„Wołyń był wojną, nie ludobójstwem”

Tak twierdzi Wołodymyr Wiatrowycz, który na portalu Zaxid.net zaatakował polskich historyków. Przekonuje, że fałszują historię, mówiąc o rzezi na Wołyniu.

Według Wiatrowycza, zamiast „rzezi UPA” należy używać określenia „wojna polsko-ukraińska”, a opis faktów historycznych zaczynać od „mordów dokonywanych przez Polaków” na Ukraińcach na Chełmszczyźnie i później, w 1947 roku, podczas Akcji „Wisła”.

Wiatrowycz próbuje obalić tezę, że mordy UPA dokonywane na Polakach miały znamiona ludobójstwa. Wtedy, według niego, ludobójstwem trzeba nazwać działania Polaków na Chełmszczyźnie w okresie II wojny światowej.

Wołodymyr Wiatrowicz, Adam Michnik

Na zdjęciu Adam Mich­nik z głów­nym współ­czes­nym fał­sze­rzem his­to­rii i gloryfikatorem OUNUPA Wołodymyrem Wia­tro­wy­czem.
Spot­ka­nie (panel dys­ku­syj­ny) odbyło się je­sie­nią 2012 we Lwo­wie, u­pły­nę­ło w mi­łej i ser­decz­nej atmosferze ze względu na fakt że Michnik sympatyzuje z OUN-UPA bo jak sam stwierdził nie lubi Polaków!