501
502
502
Wykaz 1706 nazwisk agentów SB na stanowiskach w tzw. wolnej Polsce!

Wykaz 1706 osób wykonujących obecnie funkcje publiczne, które zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku, o ujawnianiu informacji o do­ku­men­tach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990, złożyły za pośrednictwem różnych organów do Biura Lustracyjnego IPN „pozytywne” oświadczenia lustracyjne.

Kolejno: Nazwisko, imię, rok urodzenia, imię ojca, punkt art. 4 ww ustawy, nazwa organu, który nadesłał oświadczenie lustracyjne, funkcja z tytułu której albo ubiegania się o którą zostało złożone oświadczenie lustracyjne.


 1. ADAMCZYK ANDRZEJ MAREK; Bogdan; 1959; 24a; Komenda Główna Straży Granicznej; zastępca dyrektora
 2. ADAMCZYK KRZYSZTOF; Stefan; 1950; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; wójt
 3. ADAMCZYK RYSZARD; Marian; 1957; 37; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; zarządca państwowych magazynów usługowych
 4. ADAMCZYK DARIUSZ; Józef; 1960; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
 5. ADAMCZYK BOGUSŁAW; Kazimierz; 1957; 54,47; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy, radca prawny
 6. ADAMCZYK ROMAN; Władysław; 1949; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 7. ADAMEK EDWARD; Bogdan; 1967; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; radny
 8. ADAMIEC LESZEK, Henryk; 1956; 11; MSZ; członek służby zagranicznej
 9. ADAMIEC BAZYL, Paweł; 1950; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Woj.; radny
 10. AKSAMIT HENRYK, Jan; 1955; 26; Urząd Komisji Nadzoru finansowego; naczelnik
 11. ALEKSANDROWICZ STANISŁAWA; Bolesław, 1937; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 12. ALEKSIUK MIKOŁAJ, Wiktor; 1946; 17; Podlaski Urząd Wojewódzki; radny
 13. AMBROZIAK ANDRZEJ, Kazimierz; 1961; 46; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
 14. ANDERS PRZEMYSŁAW, Brunon; 1941; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny
 15. ANDLER ZBIGNIEW, Zbigniew; 1959; 47; OIRP Poznań; radca prawny
 16. ANDRZEJEWSKI BOLESŁAW, Kazimierz; 1946; 44c; Politechnika Koszalińska; dyrektor instytutu
 17. ANTECKI JANUSZ, Mieczysław; 1959; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 18. ANTONIEWICZ PRZEMYSŁAW; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 19. ARABSKI JANUSZ; Zygmunt; 1939; 44c; Uniwersytet Śląski; dyrektor instytutu
 20. ARMKNEITCHT WOJCIECH JERZY; Józef; 1951; 47; OIRP Gdańsk; radca prawny
 21. AUGUST DOROTA; Adam; 1962; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
 22. AUGUSTOWSKA MAŁGORZATA, Henryk; 1961; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
 23. AUSTEN PIOTR; Gerhard; 1940; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 24. AZAREWICZ STANISŁAW; Władysław; 1949; 17; Dolnośląski Urząd Woj.; radny
 25. BABIARZ STEFAN, Ludwik; 1951; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
 26. BADEJA KRZYSZTOF, Marian; 1960; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 27. BADOWSKI SŁAWOMIR, Józef; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 28. BAGIŃSKI WALDEMAR, Eugeniusz; 1948; 47; OIRP Kraków; radca prawny
 29. BAGIŃSKI LESZEK, Eugeniusz; 1953; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 30. BAJ ZDZISŁAW, Kazimierz; 1955; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
 31. BALAS JAN GRZEGORZ, Franciszek; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
 32. BALCERAK JERZY, Stanisław; 1935; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 33. BALCERZAK HENRYKA, Czesław; 1960; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 34. BALCERZAK IRENEUSZ, Józef; 1952; 47; OIRP Łódź; radca prawny
 35. BANACH KRZYSZTOF, Edward; 1924; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 36. BANACHOWICZ RYSZARD, Karol; 1949; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 37. BANASIAK BOLESŁAW, Władysław, 1932; 47; OIRP Poznań; radca prawny
 38. BANAŚ WŁADYSŁAW, Michał; 1927; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
 39. BANAŚ ZDZISŁAW, Czesław; 1957; 17; Śląski Urząd Wojewódzki; burmistrz
 40. BANIAK JAN, Kazimierz; 1958; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
 41. BARA ARTUR, Bronisław; 1961; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
 42. BARABASZ EUGENIUSZ, Henryk; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Woj.; radny
 43. BARANOWSKI WALDEMAR, Bronisław; 1957; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 44. BARANOWSKI MAREK, Eugeniusz; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 45. BARANOWSKI MAREK, Zacheusz; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 46. BARAŃSKI HENRYK STEFAN, Stefan; 1944; 17; Wojewoda Świętokrzyski; wójt
 47. BARCZAK ANDRZEJ, Franciszek; 1946; 44c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
 48. BARCZYŃSKI JÓZEF, Stanisław; 1957; 17; Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
 49. BARTKOWIAK RYSZARD, Stanisław; 1948; 40; Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 50. BARTŁOMIEJUS MAREK, Jerzy; 1967; 17; Kujawsko – Pomorski Urząd wojewódzki; radny
 51. BARTMAN MIECZYSŁAW, Stanisław; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 52. BARTODZIEJ GERHARD, Franciszek; 1941; 40; Opolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 53. BARTOSIK ROBERT, Józef; 1949; 22; NIK; kontroler NIK
 54. BARUCKI TADEUSZ, Mieczysław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny
 55. BARYLAK JERZY, Jan; 1956; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; radny
 56. BAZAN KRZYSZTOF, Eugeniusz; 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 57. BAZYDŁO AGNIESZKA; Zbigniew; 1970; 45; Mazowiecki Kurator Oświaty; dyrektor szkoły
 58. BAZYLAK BOGUSŁAW, Karol; 1955; 24b; Lubuski Urząd Wojewódzki; komendant placówki straży granicznej
 59. BAZYLCZAK BOGDAN, Jan; 1953; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
 60. BĄK KRZYSZTOF, Stanisław; 1955; 24b; Świętokrzyski Urząd Wojewódzki; powiatowy lekarz weterynarii
 61. BĄK EDWARD, Antoni; 1939; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
 62. BĄK ANDRZEJ, Czesław; 1952; 17; Urząd Gminy Wapno; wójt
 63. BEBAK MARIA JADWIGA; Wojciech; 1938; 47; OIRP Zielona Góra; adwokat
 64. BECKER ALBERT, Bronisław; 1941; 47; OIRP Bydgoszcz; radca prawny
 65. BEDKA KRZYSTOF, Marian; ur. 1960; 47; OIRP Opole; radca prawny
 66. BEDNAREK JERZY ZYGMUNT, Adam; 1956; 17; Pomorski Urząd Woj.; radny
 67. BEDNARSKA, JOLANTA, Jerzy, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 68. BEDNARZ, ARKADIUSZ, Bolesław, 1961, 47, OIPR Wrocław, radca prawny
 69. BEFINGER, RYSZARD, Kazimierz, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
 70. BEGIERSKI, LECH, Stanisław, 1952, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 71. BEGOL, JAROSŁAW, Gabriel, 1955, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca wojewódzkiego inspektora
 72. BEHR, KAZIMIERA, Leon, 1942, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 73. BEJTAN, WACŁAW, Mieczysław, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu ZUS
 74. BEKSIŃSKI, JAN, Czesław, 1948, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
 75. BELI, JACEK, Leonard, 1967, 47, OIPR Warszawa, radca prawny
 76. BELKA, LESZEK, Leon, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 77. BEREDA, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 24a, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta stołecznego policji
 78. BERNYŚ, MAREK, Józef, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
 79. BETCHER, ANDRZEJ, Bronisław, 1948, 47, ORA Łódź, adwokat
 80. BETLEJEWSKI, MAREK, Jacek, 1966, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 81. BIAŁAS, KAZIMIERZ, Wincenty, 1944, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 82. BIAŁKOWSKI, EDWARD, Stefan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 83. BIAŁOKOZOWICZ, MIROSŁAW, Grzegorz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 84. BIAŁOPIOTROWICZ, LEOKADIA, Jan, 1922, 47, ORA Warszawa, adwokat
 85. BIEDECKI, KAROL, Karol, 1943, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 86. BIEGAŃSKI, ZBIGNIEW, Kazimierz, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
 87. BIELAN, HENRYK, Wiktor, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt 40
 88. BIELAŃSKI, RYSZARD, Eugeniusz, 1945, 40, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 89. BIELAWSKI, KRZYSZTOF, Alfred, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 90. BIELECKI, ZYGMUNT, Józef, 1954, 47, OIPR Warszawa, radca prawny
 91. BIENIEK, IRENEUSZ, Zbigniew, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 92. BIENIEK, MIROSŁAW, Zenon, 1964, 24B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
 93. BIEREG, JERZY, Borys, 1951, 40, Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 94. BIERNACKI, ROMAN, Stefan, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej
 95. BIGDA-PISAREK, ELŻBIETA, Bolesław, 1956, 47, OIPR Opole, radca prawny
 96. BIK, ARTUR, Antoni, 1965, 24b, Straż Graniczna, naczelnik
 97. BINIAŚ, ANNA, Stanisław, 1954, 24b, Pomorski Urząd Woj., zastępca naczelnika
 98. BIŃCZYCKI, JERZY, Tadeusz, 1932, 17, ORA Łódź, adwokat
 99. BIŃKOWSKI, ADAM, Jan, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 100. BIS, HENRYK, Lucjan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 101. BISKUPSKA, GRAŻYNA, Józef, 1956, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 102. BISKUPSKI, KRZYSZTOF, Zbigniew, 1945, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes spółki
 103. BIZIEWSKI, JERZY, Henryk, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 104. BLECH, JAROSŁAW, Julian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 105. BŁACHNIO, ROMAN, Stanisław, 1964, 54, Min. Obrony Narod., żołnierz zawod.
 106. BŁACHOWIAK, ADAM, Stanisław, 1955, 17, Wielkopolski Urząd Woj., radny
 107. BŁASZCZĘĆ, JÓZEF, Stanisław, 1946, 24b, Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi, naczelnik
 108. BŁASZCZYK, RYSZARD, Jan, 1950, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 109. BŁASZCZYK, JERZY, Edward, 1956, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
 110. BŁASZCZYK, GRZEGORZ, Stefan, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 111. BŁASZKIEWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 112. BOBROWICZ, ROBERT, Benedykt, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 113. BOCHENEK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 114. BOCHNIAK, DARIUSZ, Stanisław, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 115. BOĆ, WIESŁAW, Józef, 1947, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 116. BODASZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 117. BODZIONY, TADEUSZ, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 118. BOGACKI, DARIUSZ, Władysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 119. BOGDANOWICZ, FELIKS, Piotr, 1953, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 120. BOGUSZ, WŁADYSŁAW, Piotr, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 121. BOHDANOWICZ, JAN, Czesław, 1949, 24B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
 122. BOJANOWICZ, JERZY, Wacław, 1959, 17, Świętokrzyski Urząd Woj., radny
 123. BOJANOWICZ, BOGUSŁAW, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 124. BOJANOWSKI, LONGIN, Bogdan, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 125. BOJARSKI, JANUSZ, Tadeusz, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 126. BONA, PIOTR, Zenon, 1965, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta oddziału straży granicznej
 127. BONI, MICHAŁ, Władysław, 1954, 3, Prezes Rady Ministrów, sekretarz stanu
 128. BONIKOWSKI, MARK, Stanisław, 1948, 47, ORA Olsztyn, adwokat
 129. BONIKOWSKA, DANUTA, Józef, 1954, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 130. BORECKI, BOGDAN, Henryk, 1962, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
 131. BOREK, STANISŁAW, Edward, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 132. BORKUSZ, STANISŁAW, Mikołaj, 1933, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 133. BOROŃ, HENRYK, Michał, 1952, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii
 134. BOROWICZ, ZBIGNIEW, Marian, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
 135. BOROWICZ, JOLANTA, Wincenty, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 136. BOROWIK, ZYGMUNT, Zenon, 1947, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 137. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Józef, 1954, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 138. BOROWSKI, ZBIGNIEW, Henryk, 1962, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, powiatowy lekarz weterynarii
 139. BORÓWKA, RYSZARD, Teodor, 1949, 44b, Uniwersytet Szczeciński, dziekan
 140. BORYSEWICZ, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 54, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, żołnierz zawodowy
 141. BORZEWSKI, JERZY, Stanisław, 1935, 17, Mazowiecki Urząd Woj. radny
 142. BORZOŁ, TADEUSZ, Stanisław, 1956, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
 143. BOSIACKI, ZYGJMUNT, Zdzisław, 1946, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 144. BRACHFOGIEL, PIOTR, Bogdan, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 145. BRAITER, ANDRZEJ, Bronisław, 1962, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 146. BRANDYS, GABRIELA, Władysław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 147. BRANNY URBAŃSKA, EWA, Paweł, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 148. BRAŃSKI, JERZY, Stefan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 149. BREDLOWSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Woj., wójt
 150. BRENDA, AGNIESZKA, Jan, 1954, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa, inspektor do spraw kontroli
 151. BREWCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Janusz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 152. BRODOWSKI, TADEUSZ, Henryk, 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 153. BRODZKI, WOJCIECH, Artur, 1960, 45, Kurat. Oświaty Katowice, dyr. szkoły
 154. BROMEK, LECH, Stanisław, 1954, 39, Min.Skarbu Państwa, członek zarządu
 155. BRONISZEWSKI, ANDRZEJ, Ignacy, 1955, 17, Lubuski Urząd Woj., radny
 156. BRYSKA, MIROSŁAW, Kazimierz, 1957, 39, Min. Skarbu Państwa, członek zarz.
 157. BRZEZIŃSKI, HENRYK, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
 158. BRZEZAŃSKI, MARIUSZ, Józef, 1963, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 159. BRZOZOWSKI, JAN, Antoni, 1945, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 160. BRZOZOWSKI, STEFAN, Tadeusz, 1947, 32, Rada Gm. Świdnica, sekr. gminy
 161. BUBAK, MARIAN, Franciszek, 1949, 47, OIRP Opole, adwokat
 162. BUBNOWSKI, MAREK, Franciszek, 1963, 17, Dolnośląski Urząd Woj., radny
 163. BUCHOLSKI, MAREK, Andrzej, 1948, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
 164. BUCZAK , LECHOSŁAW, Bogusław, 1963, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 165. BUCZAK , EDWRAD, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 166. BUCZEK, IRENEUSZ, Stanisław, 1961, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 167. BUCZKOWSKI, GRZEGORZ, Teofil, 1942, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 168. BUDKOWSKI, MIROSŁAW, Maciej, 1965, 24a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
 169. BUDYN, ROMAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 170. BUDZIAK, BOGUSŁAW, Tadeusz, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 171. BUDZYŃSKI, LESZEK, Władysław, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 172. BUGALSKI, ANDRZEJ, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 173. BUGLA, MAREK, Paweł, 1965, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 174. BUJACZ, TADEUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 175. BUJAKIEWICZ, JERZY, Wacław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 176. BUKŁACHA, LUIZA KAZIMIERA, Czesław, 1956, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radna
 177. BUKOWSKI, WIKTOR, Edward, 1964, 44b, Politechnika Rzeszowska, prodziekan
 178. BURAK, MIROSŁAW, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
 179. BURDA, ROMAN, Mieczysław, 1953, 40, Małopolski Urząd Wojewódzki, prezes spółki
 180. BURKIEWICZ, WIESŁAW, Bolesław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 181. BURZYŃSKI, JÓZEF, Antoni, 1950, 48,47, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy, radca prawny
 182. BUSZ, ARTUR, Henryk, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 183. BUŚKO, JULIUSZ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 184. BUTKIEWICZ, HENRYK, Michał, 1941, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 185. BYKOWSKI, MAREK, Henryk, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 186. BYRT, ANDRZEJ JAN, Jan, 1949, 39, Min. Skarbu Państwa, członek zarządu
 187. BYTNIEWSKI, ADAM, Władysław, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
 188. BŻDZIUCH, MIROSŁAW, Józef, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 189. CAŁUS, ANDRZEJ, Edmund, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 190. CHABROS, STANISŁAW, Jan, 1948, 39, Min. Skarbu Państwa, członek zarządu
 191. CHAŁACZKIEWICZ, ROMAN, Lubomir, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 192. CHEĆKO, MARCEL MARIAN, Edward, 1952, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 193. CHEŁSTOWSKI, ZYGMUNT, Edward, 1949, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Komisji Nadzoru Finansowego
 194. CHMARA, BOLESŁAW, Wacław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 195. CHMIELOWIEC, GRZEGORZ, Jan, 1962, 45, Podkarpacki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 196. CHMIELOWSKI, ZDZISŁAW, Teodor, 1930, 47, OIRP Kraków, radca prawny
 197. CHMURA, JÓZEF, Tadeusz, 1951, 17, Podkarpacki Kurator Oświaty, burmistrz
 198. CHMURA, WŁADYSŁAW, Jan, 1933, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 199. CHMURA, ADAM, Stanisław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek zarządu
 200. CHOIŃSKI, IRENEUSZ, Jan, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 201. CHOJNACKI, JAN, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyr. szkoły
 202. CHOJNACKI, LECH, Tadeusz, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 203. CHOJNOWSKI, JAN MICHAŁ, Jan, 1961, 44C, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kanclerz
 204. CHOMA, ROBERT, Adolf, 1963, 17, Podkarpacki Urząd Woj., prezydent miasta
 205. CHOMIŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1938, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 206. CHONIAWKO, TADEUSZ, Antoni, 1939, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 207. CHOSZCZYK, BONIFACY, Czesław, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 208. CHRÓL, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
 209. CHRZANOWSKI, WIESŁAW, Zdzisław, 1968, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 210. CHWASTEK, ZBIGNIEW, Karol, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 211. CHYLIŃSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 212. CIAPAŁA, JERZY, Jan, 1962, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 213. CIAPKA, ZDZISŁAW, Jan, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 214. CIAŚ-WAŻNY, KALIRTA, Henryk, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 215. CIBULLA, JAN, Klemens, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 216. CICHALEWSKI, ROBERT, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 217. CIECHANOWSKA, WIESŁAW, Zygmunt, 1963, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 218. CIECIERSKA, KATARZYNA, Andrzej, 1968, 40, Podlaski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 219. CIELESZYŃSKA, URSZULA, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 220. CIEPIELEWSKI, BOGUSŁAW, Stanisław, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 221. CIEPLAK, ANDRZEJ, Józef, 1962, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 222. CIESIELCZYK, LEONARDA, Bronisław, 1947, 17, Wojewoda Wielkopolski, radna
 223. CIESIELSKI, EDWARD, Leon, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 224. CIESIELSKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1932, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 225. CIEŚLA, ZBIGNIEW, Henryk, 1948, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa, inspektor
 226. CIEŚLAK, EUGENIUSZ, Henryk, 1966, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 227. CIEŚLAK, RYSZARD, Karol, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 228. CIEŚLAK, JANUSZ, Tadeusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 229. CIEŚLIŃSKI, BOGUSŁAW, Stefan, 1939, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 230. CIRKOS, BOGDAN, Józef, 1962, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 231. CIUK, ANDRZEJ, Jan, 1949, 44c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
 232. CIULA, KRZYSZTOF, Andrzej, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 233. CUPIAŁ, KAROL, Edward, 1941, 17, Śląski Urząd Woj., dyrektor instytutu
 234. CYBULSKI, KRZYSZTOF, Władysław, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 235. CZAJKA, MAREK, Kazimierz, 1948, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 236. CZAJKOWSKI, DARIUSZ, Antoni, 1964, 24a, Kom. Główna Policji, naczelnik
 237. CZAPLICKI, KRZYSZTOF, Grzegorz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 238. CZAPLIŃSKI, MAREK, Władysław, 1940, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie , dyrektor instytutu
 239. CZAPOR, FRANCISZEK, Roman, 1964, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, kierownik
 240. CZARKOWSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 241. CZARNECKI, JACEK, Jerzy, 1958, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Woj., wójt
 242. CZARNECKI, WOJCIECH, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 243. CZARNECKI, JAN, Józef, 1940, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat
 244. CZĄSTKIEWICZ, JAN, Wincenty, 1925, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 245. CZERWIŃSKA, DANUTA, Stanisław, 1951, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 246. CZERWIŃSKI, WITOLD, Wiesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 247. CZESZEJKO-SOCHACKI, MICHAŁ, Michał, 1961, 24a, Komenda Główna Policji, dyrektor
 248. CZUBAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Woj., radny
 249. CZYŻ, JÓZEF, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 250. ĆWIEK, ZENON, Zenon, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 251. ĆWIK, JAN, Kazimierz, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 252. ĆWIKLIŃSKI, WALDEMAR, Kazimierz, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 253. ĆWIKOWSKA, BOŻENA, Henryk, 1950, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 254. DALKA, JERZY, Kazimierz, 1956, 30, Prezes Rady Ministrów, dyrektor oddziału ZUS
 255. DAMULEWICZ, JAN, Czesław, 1958, 47, Ministerstwo Spraw., notariusz
 256. DANIELAK, JERZY, Stanisław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 257. DANIELCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
 258. DANILUK, MAREK, Stanisław, 1952, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 259. DAŃDA, ZYGMUNT, Franciszek, 1951, 32, Rada Miejska Świątniki, skarbnik
 260. DAUTER, JACEK, Krzysztof, 1959, 46, Ministerstwo . komornik sądowy
 261. DAWIDOWICZ, JANUSZ, Edward, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 262. DĄBROWSKI, ANDRZEJ, Arkadiusz, 1946, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 263. DEC, JAROSŁAW, Andrzej, 1968, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 264. DECHNIK, ZYGMUNT, Andrzej, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 265. DEĆ, WIESŁAW, Ludwik, 1949, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 266. DEMIRSKA, ELEONORA, Alfons, 1947, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 267. DERKOWSKI, BOGDAN, Klemens, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 268. DERWICH, PIOTR, Marian, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 269. DEYLE, UWE, Werner, 1960, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
 270. DĘBICKI, JERZY, Stanisław, 1949, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 271. DĘBSKI, ZBIGNIEW, Jerzy, 1963, 54, Ministerstwo Obr. Nar., żołnierz zawod.
 272. DĘBSKI, JANUSZ, Jan, 1956, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 273. DIDUCH, STANISŁAW, Władysław, 1947, 2,47, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na senatora radca prawny
 274. DMOCHOWSKI, WŁADYSŁAW, Julian, 1926, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 275. DOBIESZEWSKI, RYSZRAD, Władysław, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
 276. DOBOSZ, GRZEGORZ, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 277. DOBROSIELSKI, ADAM, Edward, 1957, 22, NIK, pracownik NIK
 278. DOBROWOLSKA, HALINA, Stanisław, 1951, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 279. DOBOWOLSKA, GRAŻYNA, Janusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 280. DOBROWOLSKI, RYSZARD, Marian, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 281. DOBROWOLSKI, HENRYK, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 282. DOLATA, TADEUSZ, Bolesław, 1950, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 283. DOLIŃSKA, BARBARA, Kazimierz, 1942, 22, NIK, doradca techniczny
 284. DOMAGALSKI, JÓZEF, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 285. DOMAGAŁA, ZDZISŁAW, Józef, 1968, 17, Wielkopolski Urząd Woj., radny
 286. DOMAGAŁA, STANISŁAW, Józef, 1943, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 287. DOMAŃSKI, GRZEGORZ EDWARD, Edward, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 288. DOMAŃSKI, LECH, Sylwin, 1961, 24B, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 289. DOMARADZKI, WIKTOR, Stanisław, 1950, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 290. DOROPOWICZ, MAREK, Marian, 1962, 47, OIRP Kraków, radca prawny
 291. DOROSZKIEWICZ, JERZY, Włodzimierz, 1948, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 292. DRABARCZYK, ANDRZEJ, Marian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 293. DRABCZYK, ZOFIA, Ryszard, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 294. DRABEK, ADAM, Gabriel, 1944, 44b, Instytut Chemii Przemysłowej, kierownik
 295. DRAPACZ, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 17, Małopolski Urząd Woj., radny
 296. DRĄŻYK, IRENEUSZ, Marian, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 297. DREWEK, TADEUSZ, Józef, 1952, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Woj., radny
 298. DROZD, RYSZRD, Andrzej, 1929, 47, ORA Lublin, adwokat
 299. DROZD, JAROSŁAW, Stanisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 300. DROZD, STANISŁAW, Władysław, 1933, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 301. DRZYMALIK, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 302. DUBIENIECKI, MAREK, Marceli, 1954, 47, ORA Gdańsk, adwokat
 303. DUBIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1930, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 304. DUCHNOWSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1958, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 305. DUDA, WIESŁAW, Mieczysław, 1958, 40, Opolski Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
 306. DUDA, JANUSZ, Józef, 1959, 40, Małopolski Urząd Woj., członek rady nadz.
 307. DUDEK, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1955, 17, Dolnośląski Urząd Woj., radny
 308. DUJCZYŃSKI, ADAM, Albin, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 309. DULEWICZ, JÓZEF, Józef, 1945, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 310. DYBCIO, DARIUSZ, Jerzy, 1959, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 311. DYCH, KRZYSZTOF, Lech, 1961, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
 312. DYDYK, BOLESŁAW, Franciszek, 1959, 17,40,45, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek rady nadzorczej, dyrektor szkoły
 313. DYKIERT, RYSZARD, Aleksy, 1952, 17, Gminna Komisja Wyb. w Filipowie, wójt
 314. DYL, CZESŁAW MACIEJ, Jan, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Woj., radny
 315. DYLIK, MAREK, Czesław, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 316. DYMIŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Woj., radny
 317. DYNGOSZ, LUCJAN, Paweł, 1951, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 318. DYŚKO, WIESŁAW, Kazimierz, 1953, 24b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant palcówki straży granicznej
 319. DZBIK, JOANNA, Jan, 1961, 24a, Straż Graniczna, naczelnik
 320. DZIAMARA, STEFAN, Stefan, 1957, 2,17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, kandydat na posła, radny
 321. DZIATKO, APOLINARY, Józef, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 322. DZIECHCIARZ, JÓZEF, Michał, 1950, 44b, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, dziekan
 323. DZIUBICH, ROBERT, Klaudiusz, 1961, 40, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 324. EILMES, MAREK, Leon, 1941, 47, ORA Kraków, adwokat
 325. EKLER, JAN, Michał, 1939, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 326. ERNST, ANNA, Jan, 1947, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
 327. FABISIAK, KAZIMIERZ, Stanisław, 1951, 44c, Uniwersytet Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz, dyrektor instytutu
 328. FALANA, MARIAN, Witold, 1957, 47, ORA Częstochowa, adwokat
 329. FALKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, nacz.
 330. FALSZEWSKA, BARBARA, Tadeusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 331. FEDORUK, TADEUSZ, Stanisław, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, wójt
 332. FEDYCZAK, ZBIGNIEW, Roman, 1952, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu
 333. FEDYK, WOJCIECH, Zbigniew, 1957, 24a, Prokurator Generalny, dyrektor
 334. FELS, MARIA, Wiktor, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
 335. FIBINGIER, IRENEUSZ, Stanisław, 1953, 24a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, dyrektor
 336. FICOŃ, ANDRZEJ, Jan, 1961, 17, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 337. FIEDOROWICZ, STANISŁAW, Stanisław, 1957, 17, Podlaski Urząd Woj., wójt
 338. FIGAT, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 339. FIGLARZ, ZBIGNIEW, Antoni, 1953, 17, Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Nowy Sącz, radny
 340. FILIP, SŁAWOMIR, Eugeniusz, 1963, 32, Rada miejska Nowe, sekretarz
 341. FILIPIAK, ZYGFRYD, Walenty, 1940, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 342. FILIPOWICZ, ANDRZEJ, Franciszek, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 343. FINDEISEN, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1926, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 344. FINKOWSKI, MAREK, Zbigniew, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 345. FIRKOWSKI, KRZYSZTOF, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 346. FISZER, JANUSZ, Witold, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 347. FIUK, GRZEGORZ, Władysław, 1958, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 348. FLOREK, RYSZRAD, Grzegorz, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 349. FORCZEK, GRZEGORZ, Rafał, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
 350. FORDON, KAZIMIERZ, Bronisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 351. FRANCZYK, TADEUSZ, Stanisław, 1941, 17, Podkarpacki Urząd radny
 352. FRASK, STANISŁAW, Jan, 1930, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 353. FRASUNEK, LESZEK, Bogdan, 1954, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, wójt
 354. FRĄCKOWIAK, BRONISŁAW, Leon, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Woj., radny
 355. FRELAK, JADWIGA, Marian, 1955, 32, Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, sekretarz
 356. FURMAŃSKI, WŁODIMIERZ, Zdzisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 357. GACA, JACEK, Stanisław, 1951, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
 358. GAJKCZYK, ZBIGNIEW KAZIMIERZ, Ryszard, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 359. GAJDA, WALDEMAR, Karol, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 360. GAJDZICA, KAROL, Rudolf, 1945, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 361. GAJECKI, MAREK, Andrzej, 1956, 47, OIRP Opole, radca prawny
 362. GAJEK, ANDRZEJ, Edward, 1955, 24a, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, naczelnik
 363. GAJOWNIK, JERZY, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 364. GALICKI, ZDZISŁAW, Eugeniusz, 1943, 44c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
 365. GALIŃSKI, ZDZISŁAW, Adam, 1931, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 366. GALOS, ZYGMUNT, Jan, 1932, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 367. GALWAS, BOGDAN, Stanisław, 1938, 44b, Politechnika Warszawska, dziekan
 368. GAŁĄZKA, ROBERT, Zygmunt, 1970, 47, OIRP Toruń, radca prawny
 369. GAŁĘZIA, JERZY, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 370. GAPSKI, JAN, Edmund, 1955, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 371. GARBOŚ-JĘDRAL, GRAŻYNA, Andrzej, 1952, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 372. GARNYS, KAZIMIERZ, Marian, 1930, 47, ORA Warszawa, adwokat
 373. GARTOWSKI, TOMASZ, Michał, 1960, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor biura
 374. GASEK, ZENON, Henryk, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 375. GAWEŁEK, ZBIGNIEW, Roman, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 376. GAWĘDA, KRYSZTOF, Stefan, 1956, 24a, Ministerstwo Skarbu Państwa, naczelnik
 377. GAWLICZEK, PIOTR, Herbert, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 378. GAWRYLAK, MAREK, Franciszek, 1964, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 379. GĄSIOR, ANIELA, Roman, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 380. GĄSIOR, MARZANNA , Czesław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
 381. GĄSIOR, JACEK, Andrzej, 1960, 24A, Główny Inspektor Pracy, zastępca dyrektora
 382. GĄSIOROWSKI, WALDEMAR, Stefan, 1953, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 383. GECEWICZ, RYSZARD, Mieczysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 384. GEMBARA, STANISŁAW, Jan, 1960, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 385. GEORGE, TADEUSZ, Adam, 1962, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 386. GERMAN, KONSTANTY, Włodzimierz, 1965, 24B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
 387. GETKA, RYSZRD, Aleksander, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
 388. GĘBSKI, JACEK, Bogusław, 1963, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 389. GĘSICH, JAN, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 390. GIGOŃ, LESZEK, Tadeusz, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 391. GIL, JANUSZ, Teodor, 1951, 44c, Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor instytutu
 392. GILEJKO, LESZEK KAZIMIERZ, Bronisław, 1932, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 393. GIWER, EUGENIUSZ, Leopold, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 394. GIŻOWSKI, SYLWIN, Michał, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 395. GLACEL, JAN, Donald, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 396. GŁADKOWSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1962, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 397. GŁĘBOCKI, TEOFIL, Stefan, 1949, 47, ORA Rzeszów, radca prawny
 398. GŁEBOCKI, KAROL, Andrzej, 1966, 24A, Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad, art. 4 pkt 24A
 399. GŁOWA, ALBIN, Andrzej, 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, autor audycji publicystycznej
 400. GŁOWACKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1948, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 401. GŁOWACKI, MAREK, Marian, 1953, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
 402. GŁUSZKOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
 403. GNYSZKA, EDWRAD, Mieczysław, 1952, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
 404. GOCAŁ, EDWARD, Władysław, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 405. GODYN, JANUSZ, Józef, 1949, 12, Kancelaria Prezydenta RP, prezes sądu najwyższego
 406. GOGOLA, JAN, Feliks, 1959, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 407. GOJNY, ROBERT, Witold, 1957, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat
 408. GOLA, EDWARD, Władysław, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Pyrzycach Pyrzyce, radny
 409. GOLACHOWSKI, JAN, Kazimierz, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 410. GOLCZAK, GRZEGORZ, Marian, 1961, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 411. GOLDMAN, KRZYSZTOF, Wiesław, 1954, 24a, Główny Inspektor Pracy, inspektor pracy
 412. GOLUCH, MAREK, Bolesław, 1967, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 413. GOŁASZEWSKI, WOJCIECH, Zdzisław, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 414. GOŁEBIAK, MIROSŁAW, Wiesław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 415. GOŁEBIOWSKI, RYSZARD, Michał, 1952, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 416. GOSTORNSKI, MAREK, Bernard, 1951, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 417. GÓRAL, URSZULA, Antoni, 1940, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
 418. GÓRECKI, WACŁAW, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 419. GÓRKA, JERZY, Józef, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 420. GÓRNY, KAZIMIERZ, Stanisław, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 421. GÓRSKI, MACIEJ, Jan, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 422. GÓRSKI, KRZYSZTOF, Jerzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 423. GÓRSKI, PIOTR, Mieczysław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 424. GÓRSKI, BOGDAN, Mikołaj, 1965, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 425. GÓRSKI, DARIUSZ, Stanisław, 1944, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 426. GÓRSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1953, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 427. GÓRZYŃSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1945, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 428. GRABAREK, WIESŁAW, Józef, 1956, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
 429. GRAJKOWSKI, WŁODZIEMIERZ, Stefan, 1954, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 430. GRĄDZIEL, JERZY, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 431. GREFKIEWICZ, MARIAN, Aleksy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 432. GREGORSKI, JANUSZ, Bolesław, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 433. GREIFENBERG, JÓZEF, Augustyn, 1950, 32, Rada Gminy Gietrzwałd, skarbnik gminy
 434. GRĘDZIŃSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wójt
 435. GRIEB, PAWEŁ, Franciszek, 1951, 44c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora
 436. GROCHOLEWSKI, BOHDAN, Stanisław, 1947, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 437. GRON, TOMASZ, Aleksy, 1961, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 438. GRONOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 17, Miejska Komisja Wyborcza Skoki, radny
 439. GROSZ, ZBIGNIEW, Józef, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 440. GRUCHAŁA, WIESŁAW, Stefan, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 441. GRUDZIEŃ, WŁODZIEMIERZ, Józef, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
 442. GRUSZKO, WŁODZIEMIERZ, Zbigniew, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor miejskiego szkolnego ośrodka sportowego
 443. GRYC, WŁODZIEMIERZ, Włodzimierz, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 444. GRYCKO, JANUSZ, Mikołaj, 1953, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 445. GRYGIEŁ, ZBIGNIEW, Józef, 1929, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 446. GRYGORUK, JAN, Bartłomiej, 1937, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 447. GRYS, IWON, Tadeusz, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu, dyrektor instytutu
 448. GRYZ, JERZY, Zygmunt, 1949, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 449. GRZEGORCZYK, WALDEMAR, Marian, 1957, 22, NIK, pracownik NIK
 450. GRZELAK, MIROSŁAW, Jan, 1959, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 451. GRZELKA, JERZY, Edward, 1945, 47,40, OIRP Bydgoszcz, radca prawny, członek rady nadzorczej
 452. GRZESIK, WŁADYSŁAW, nn, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 453. GRZESZCZYK, JACEK, Tadeusz, 1964, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, z-ca dyrektora instytutu
 454. GRZEŚKOWIAK, IRENEUSZ, Józef, 1960, 24b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 455. GRZYB, IRENEUSZ, Mieczysław, 1963, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 456. GRZYWACZ, ANDRZEJ, Wiesław, 1951, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 457. GULIŃSKA-ALEKSIEJUK, DOROTA LUCYNA, Konstanty, 1968, 47, ORA Warszawa, adwokat
 458. GUMIŃSKI, ADAM, Józef, 153, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 459. GURA, RYSZRAD ROMAN, Roman, 1939, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 460. GURBIERZ, TADEUSZ, Józef, 1946, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 461. GUTOWSKI, MAREK, Zdzisław, 1945, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 462. GUZ, TADEUSZ, Jan, 1944, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 463. GUZIAŁ, ANDRZEJ, Edmund, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 464. HAJKOWICZ, GRZEGORZ, Ireneusz, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 465. HAKIEL, MIROSŁAW, Wiktor, 1961, 24a, Komenda Główna Straży granicznej, dyrektor
 466. HALBER, ARNOLD JAN, Maurycy, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 467. HALIŻAK, MARIAN, Tadeusz, 1950, 44c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
 468. HANKE, WOJCIECH, Janusz, 1954, 44c, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, zastępca dyrektora
 469. HARAŃCZYK, ALEKSANDER, Józef, 1950, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 470. HARASIMOWICZ, SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 471. HARASIMOWICZ, HUBERT, Augustyn, 1963, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 472. HARDEJ, WALENTY, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 473. HARDYBAŁA, BOGDAN, Bazyli, 1957, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Mazowiecki, burmistrz
 474. HARKO, WALDEMAR, Czesław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 475. HATŁAS, STANISŁAW, Władysław, 1941, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 476. HEJDUK, MACIEJ, Zygmunt, 1948, 24a, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
 477. HENINBORCH, WOJCIECH, Franciszek, 1964, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta straży granicznej
 478. HERBASZ, RYSZARD, Alfons, 1958, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 479. HERMAN, MICHAŁ, Tadeusz, 11931, 47, ORA Warszawa, adwokat
 480. HETAK, REGINA, Jan, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 481. HŁĄD, ZBIGNIEW, Stanisław, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
 482. HOC, STANISŁAW, Bronisław, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 483. HODUN, MIROSŁAW, Stanisław, 1956, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 484. HOFFMAN, ANNA, Jan, 1942, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
 485. HOLKA, HENRYK, Alojzy, 1942, 44b, Uniwersytet Technlogiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz, dziekan
 486. HOMSKI, JAN, Jan, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 487. HONIEK, WOJCIECH MAREK, Władysław, 1937, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 488. HOŃCZAK, MECZYSŁAW, Jan, 1963, 17, Wojewoda Opolski, radny
 489. HORAK, JAROSŁAW, Aleksy, 1957, 17, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 490. HOROWITZ, BOGDAN, Mieczysław, 1968, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
 491. HOZER, JÓZEF, Czesław, 1948, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 492. HULISZ, PIOTR, Józef, 1944, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 493. IGNASIAK, JAN, Zenon, 1955, 17, Gminna Komisja Wyborcza Nowa Brzeźnica, radny
 494. IMIERSKI, JERZY, Stefan, 1948, 40, Waramińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 495. IMIOŁEK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 496. INEROWICZ, PIOTR, Jerzy, 1948, 44c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, zastępca dyrektora instytutu
 497. IWANEK, JAN, Paweł, 1952, 44c, Uniwersytet Śląski, dyrektor instytutu
 498. IZYDORSKI, DARIUSZ, Leonard, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 499. IŻYCKI, WITOLD, Jacek, 1965, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
 500. JABŁOŃSKA, ELŻBIETA, Konstanty, 1955, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 501. JABŁOŃSKI, ZYGMUNT, Wacław, 1946, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 502. JACEWICZ, ANDRZEJ, Czesław, 1947, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
 503. JAKUBCZAK, JERZY, Władysław, 1942, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
 504. JAKUBCZYK, MAGDA MARIA, Stanisław, 1969, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 505. JAKUBOWSKI, ANDRZEJ, Jan, 1957, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 506. JAKUBOWSKI, LESZEK, Marian, 1958, 24b, Warmińsko Mazurski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 507. JAMKA, JERZY, Julian, 1940, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 508. JANIAK, JANUSZ, Zenon, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
 509. JANIAK, MAREK, Józef, 1938, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 510. JANICKA, DOROTA JANINA, Juliusz, 1958, 30, Prezes Rady Ministrów, zastępca dyrektora oddziału wojewódzkiego ZUS
 511. JANICZAK, ALFRED, Michał, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 512. JANKOWSKI, JERZY BOGDAN, Wacław, 1945, 23, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek samorządowego kolegium odwoławczego
 513. JANKOWSKI, JERZY, Stanisław, 1953, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 514. JANKOWSKI, TADEUSZ, Feliks, 1957, 40, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, prezes zarządu spółki
 515. JANKOWSKI, WIKTOR, Bronisław, 1951, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 516. JANUSZEWSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1952, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 517. JANUSZYK, PIOTR, Stefan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
 518. JAŃCZAK, JAN, Jan, 1945, 47, ORA Warszawa, adwokat
 519. JARCZYK, LUCYNA, Zbigniew, 1968, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 520. JAROMSKI, SYLWESTER, Adam, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 521. JAROS, ADAM, Zdzisław, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
 522. JAROSŁAWSKA, ANNA, Antoni, 1955, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 523. JAROSZEWICZ, LESZEK, Edward, 1959, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, protektor
 524. JAROSZEWICZ, WALDEMAR, Leon, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 525. JARZĄBEK, TADEUSZ, Feliks, 1948, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 526. JASEK, KRZYSZTOF, Bogumił, 1964, 44c, Wojskowa Akademia Techniczna, zastępca dyrektora instytutu
 527. JASIŃSKI, JANUSZ, Adam, 1955, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, wicedyrektor
 528. JASIŃSKI, JANUSZ, Witold, 1951, 44, Instytut Biotechnolog i Antybiotyków w Warszawie, kierownik
 529. JASZCZUK, DOROTA, Zygmunt, 1971, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
 530. JASZCZYK, BERNADETTA MARIA, Henryk, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
 531. JAŚKIEWICZ, RAJMUND, Jerzy, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 532. JEDYK, ANDRZEJ, Józef, 1948, 24a, Krajowe Biuro Wyborcze, dyrektor delegatury
 533. JELENIOWSKI, MAREK, Alfons, 1957, 17, Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 534. JELONEK, PIOTR, Stefan, 1958, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 535. JERZAK, MIROSŁAW, Stanisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 536. JERZMAŃSKA, ELŻBIETA, Kazimierz , 1951, 34, Regionalna Izba Obrachunkowa Wrocław, naczelnik
 537. JERZYKOWSKI, STANISŁAW, Walerian, 1946, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
 538. JESIONEK, JANUSZ, Tadeusz, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 539. JEZIORSKI, MAREK, Henryk, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 540. JĘDRZEJCZYK, JÓZEF, Stanisław, 1932, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 541. JĘDRZEJEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 542. JOŃCA, KRZYSZTOF, Roman, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 543. JÓŹWIAK, TERESA, Bronisław , 1934, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 544. JÓŹWIAK, WOJCIECH, Mieczysław, 1938, 44c, Instytut Ekonomii Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, kierownik
 545. JÓŹWIAK, ZBIGNIEW, Witold, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 546. JÓŹWIAK, ZDZISŁAW, Kryspian, 1952, 47, OIRP Toruń, radca prawny
 547. JÓŹWIK, SŁAWOMIR, Franciszek , 1960, 19, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor agencji filmowej telewizji
 548. JUDEK, KRZYSZTOF, Edward, 1953, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 549. JURA, GRZEGORZ, Ludwik, 1948, 47, ORA Bielsko Biała , adwokat
 550. JURKIEWICZ, MAREK, Andrzej, 1965, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 551. KABACIŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1965, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby granicznej
 552. KACALAK, SYLWESTER, Jerzy, 1954, 51, Izba Skarbowa Szczecin, audytor wewnętrzny
 553. KACZANOWICZ, MIKOŁAJ, Kazimierz, 1961, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 554. KACZMARCZYK, STANISŁAW, Kazimierz, 1958, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 555. KACZMAREK, JERZY, Edgar, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 556. KACZMAREK, MARIAN, Paweł, 1950, 37, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, likwidator przedsiębiorstwa państwowego
 557. KACZOR, GRZEGORZ, Józef, 1948, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
 558. KACZOROWSKI, ANDRZEJ, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 559. KACZYŃSKI, JAN KRZYSZTOF, Kazimierz, 1952, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 560. KACZYŃSKI, TOMASZ, Stanisław, 1961, 22, NIK, pracownik NIK
 561. KACZYŃSKI, BOLESŁAW, Leon, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 562. KALANDYK, WACŁAW, Jan, 1950, 47, ORA Rzeszów, radca prawny
 563. KALETA, ZBIGNIEW, Aleksander, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 564. KALINOWSKI, ANATOL, Anatol, 1964, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
 565. KALIŃSKI, JÓZEF, Jan, 1929, 47, ORA Poznań, adwokat
 566. KALIŃSKI, MAREK, Stanisław, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 567. KALISZ, WIESŁAW, Ignacy, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawy
 568. KALMARCZYK, HENRYK, Franciszek, 1924, 47, ORA Zielona Góra, adwokat
 569. KALSKI, ANDRZEJ, Marian, 1955, 24a, Biuro ds. Substancji Preparatów Chemicznych, dyrektor
 570. KALWAS, BOGUSŁAW, Jan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 571. KAMIŃSKA, MRIOLA, Eugeniusz, 1962, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, kwestor
 572. KAMIŃSKI, KAZIMIERZ, Edward, 1959, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 573. KAMIŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1963, 24b, Opolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 574. KAMIŃSKI, WIESŁAW, Jan, 1962, 47, OIRP Białystok, radca prawny
 575. KAMIŃSKI, ZDZISŁAW BENEDYKT, Zdzisław, 1931, 47, ORA Warszawa, adwokat
 576. KAMYK, MACIEJ, Stefan, 1941, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 577. KANAWKA, MAREK, Stanisław, 1948, 47, ORA Gdańsk, adwokat
 578. KANIEWSKI, WALDEMRA, Henryk, 1955, 22, NIK, główny specjalista NIK
 579. KAPUSTA, STANISŁAW, Jan, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 580. KAPUSTA, TADEUSZ, Stanisław, 1949, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 581. KAPUŚCIK, MAŁGORZTA, Roman, 1960, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 582. KARAŚ, ANDRZEJ, Jan, 1948, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 583. KARAŚ, BOHDAN, Mieczysław, 1965, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 584. KARBOWNIK, ANNA, Jan, 1962, 45, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, dyrektor szkoły
 585. KARCZEWSKI, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 586. KARCZYŃSKI, FRANCISZEK, Władysław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 587. KRDASZYŃSKI, LESZEK, Henryk, 1959, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 588. KARGUL, JAN, Piotr, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 589. KARPACZ, JERZY, Piotr, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 590. KARPIEŃKO, JERZY, Czesław, 1950, 24b, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
 591. KARPIŃSKI, MIROSŁAW, Antoni, 1927, 47, OIRP Opole, radca prawny
 592. KARPIŃSKI, PIOTR, Włodzimierz, 1966, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
 593. KARPISZEN, WŁODZIEMIERZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 594. KARPOWICZ, BOLESŁAW, Feliks, 1942, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 595. KASIŃSKI, JAROSŁAW, Stanisław, 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 596. KASPERKIEWICZ, ROMAN, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
 597. KASPRZAK, JERZY, Tadeusz, 1954, 44b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, prodziekan
 598. KASPRZYCKI, DAMIAN, Julian, 1946, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 599. KASPRZYK, MAREK LUCJAN, Władysław, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 600. KASTELIK, STANISŁAW, Franciszek, 1959, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 601. KASZA, HUBERT, Augustyn, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 602. KASZAK, PIOTR EDWRAD, Jan, 1966, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 603. KASZCZYC, TADEUSZ, Adolf, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 604. KASZUBSKI, BOGDAN, Józef, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 605. KASZYŃSKI, TOMASZ, Adam, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 606. KAWA, TADEUSZ, Antoni, 19742, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 607. KAWECKI, KRZYSZTOF, Franciszek, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 608. KAWECKI, STEFAN, Jan, 1932, 17, OIRP Kraków, radca prawny
 609. KAWECKI, WIESŁAW, Józef, 1953, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 610. KAWKA, ADAM, Janusz, 1964, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 611. KAZIMIERCZAK, WALDEMRA, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 612. KAŹMIERCZAK, PRZEMYSŁAW, Zbigniew, 1956, 17, Urząd Gminy Przygrodzie, wójt
 613. KAŹMIERCZAK, JERZY, Władysław, 1946, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 614. KEGEL, ANDRZEJ, Antoni, 1961, 45, Ministerstwo Sprawiedliwości, dyrektor zakładu poprawczego i schroniska dla nieletnich
 615. KEJNA, JERZY, Karol, 1935, 47, ORA Płock, adwokat
 616. KĘDRA, EUGENIUSZ, Ignacy, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 617. KĘDZIEREWICZ, BOLESŁAW, Franciszek, 1950, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
 618. KĘDZIOR, KRZYSZTOF, Józef, 1940, 24b, Politechnika Warszawska, dziekan
 619. KĘPIŃSKA, STANISŁAWA, Władysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 620. KĘPKA, ANDRZEJ, Jan, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 621. KIEŁBASA, WŁODZIMIERZ, Adam, 1938, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 622. KIEŁBOWICZ, BARBARA, Paweł, 1951, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
 623. KIJEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 624. KILIAŃSKI, MAREK, Władysław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 625. KILIAŃSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 626. KLASZTORNY, WIESŁAW, Roman, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
 627. KLEIN, STEFAN, Władysław, 1956, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 628. KLIMAS, KRZYSZTOF, Henryk, 1961, 45, Kuratorium Oświaty Łódź, dyrektor szkoły
 629. KLIMCZAK, MARIAN, Paulin, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Lublin, dyrektor szkoły
 630. KLIMKIEWICZ, MAREK, Władysław, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
 631. KLONOWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
 632. KLUJ, BOGUSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 633. KLUPCZYŃSKI, MIECZYSŁAW, Dionizy, 1956, 34, Prezes Rady Ministrów, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej
 634. KŁOCZKO-PIENIĄŻEK, ZOFIA BARBARA, Jan, 1956, 24a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
 635. KŁOSIEWICZ, KRZYSZTOF, Stanisław, 1953, 47, OIRP, radca prawny
 636. KŁOSIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1934, 47, OIRP, radca prawny, adwokat
 637. KŁOSOWSKI, ANDRZEJ, Władysław, 1954, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 638. KŁYSZ, JAN, Józef, 1958, 47, OIRP, radca prawny
 639. KNAPIK, ANDRZEJ, Władysław, 1947, 47, OIRP, radca prawny
 640. KNAPP, MARCIN, Zbigniew, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 641. KNIAŻ, JAN, Jan, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 642. KNOROWSKA, MARIA , Tadeusz, 1954, 17, Przewod. Rady Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, radna
 643. KNYZIAK, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 644. KOBIEROWSKI, HENRYK, Anastazy, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 645. KOBUSIŃSKI, GRZEGORZ, Zdzisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
 646. KOBYŁKA, IWONA, Henryk, 1972, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, asesor
 647. KOCAJ, KRZYSZTOF, Jan, 1962, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 648. KOCEL-KREKORA, ZOFIA, Witold, 1954, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 649. KOCERKA, KRZYSZTOF, Edward, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
 650. KOCHANOWICZ, EDWARD, Zygmunt, 1948, 17, Wielkop. Urząd Woj., radny
 651. KOCHANOWSKI, FRANCISZEK, Franciszek, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowe, żołnierz zawodowy
 652. KOCOT, HENRYK, Henryk, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 653. KOKSZTYS, IRENEUSZ, Eugeniusz, 1959, 47, Izba Adwokacka Wrocław, adwokat
 654. KOLANO, ZBIGNIEW, Bolesław, 1957, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 655. KOLASIŃSKI, CEZARY, Błażej, 1963, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 656. KOLEŚNIK, WACŁAW, Jan, 1925, 47, ORA Olsztyn,
 657. KOLESNIK, ZYGMUNT, Czesław, 1940, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 658. KOLOSA, CZESŁAW JULIAN, Stefan, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 659. KOŁAKOWSKI, BOGDAN, Piotr, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 660. KOŁCZ, JÓZEF, Józef, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, burmistrz
 661. KOŁODZIEJ, WALDEMAR, Alfred, 1963, 47, OIRP Wałbrzych, radca prawny
 662. KOŁODZIEJCZYK, IRENEUSZ, Zygmunt, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 663. KOŁODZIEJSKI, MICHAŁ, Tomasz, 1931, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 664. KOŁTOŃSKI, JULIAN, Jan, 1945, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, dyrektor spółki
 665. KOMISARCZYK, EDMUND, Stanisław, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 666. KONCZEWSKI, GRZEGORZ, Franciszek, 1956, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
 667. KONDEJA, KRYSTYNA, Józef, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 668. KONIOR, HENRYK, Franciszek, 1954, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
 669. KONKIEL, MAREK, Pantaleon, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 670. KONON, TADEUSZ, Wincenty, 1925, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 671. KONOPACKI, BOGDAN, Józef, 1954, 24b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, naczelnik
 672. KONOPKA, JAN, Jan, 1945, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 673. KOŃCZAŁ, GRAŻYNA, Feliks, 1954, 44b, Politechnika Wrocławska, zastępca dyrektora
 674. KOPASZEWSKI, JERZY, Sylwester, 1957, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 675. KOPCZYŃSKI, DARIUSZ, Janusz, 1965, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 676. KOPEĆ, ANDRZEJ, Franciszek, 1944, 42, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
 677. KOPIJ, JAROSŁAW, Karol, 1959, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
 678. KOPCIŃSKI, WIESŁAW, Władysław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
 679. KOPYT, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
 680. KORABIK, WIESŁAW, Kazimierz, 1959, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 681. KORAJDA, JÓZEF, Stanisław, 1944, 47, OIRP Kraków, radca prawny
 682. KORCZAK, LESZEK, Stanisław, 1958, 22, NIK, kontroler NIK
 683. KORNELSKI, KRZYSZTOF, Wiktor, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 684. KORNOBIS, RYSZARD, Feliks, 1946, 47, ORA Opole, adwokat
 685. KORPYŚ, BRONISŁAW, Jan, 1941, 47, OIRP Opole, radca prawny
 686. KORZENIECKI, JAROSŁAW STANISŁAW, Stanisław, 1958, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 687. KORZENIOWSKI, EMIL WŁADYSŁAW, Karol, 1945, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 688. KOSELA, MIROSŁAW, Henryk, 1940, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, likwidator związku międzygminnego
 689. KOSIADA, CZESŁAW WALDEMAR, Wacław, 1953, 18, Ministerstwo Sprawiedliwości,komornik sądowy
 690. KOSICKI, FRANCISZEK, Mieczysław, 1953, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 691. KOSIŃSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 692. KOSTECKI, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 693. KOSTKA, STANISŁAW, Stanisław, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 694. KOSTOWSKI, MARIAN, Kazimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 695. KOT, MARIAN, Józef, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 696. KOWAL, ANDRZEJ, Stanisław, 1949, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 697. KOWALCZEWSKI, MARIUSZ, Zygmunt, 1962, 24a, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, naczelnik wydziału
 698. KOWALCZYK, KRZYSZTOF, Franciszek, 1956, 24b, Lubuski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzki policji
 699. KOWALCZYK, HENRYK, Edward, 1958, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 700. KOWALCZYK, ZBIGNIEW, Czesław, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 701. KOWALCZYK, JANUSZ EDWARD, Mieczysław, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 702. KOWALCZYK, ELŻBIETA, Roman, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
 703. KOWALEWSKI, KAZIMIERZ LEON, Leon, 1950, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 704. KOWALEWSKI, DARIUSZ JULIUSZ, Józef, 1961, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 705. KOWALIK, GRAŻYNA, Jan, 1966, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
 706. KOWALSKA, GRAŻYNA, Włodzimierz, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 707. KOWALSKI, MAREK, Michał, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 708. KOWALSKI, ANDRZEJ, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 709. KOWALSKI, MARIAN, Kazimierz, 1947, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 710. KOWALSKI, EUGENIUSZ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 711. KOWALSKI, WALDEMAR, Wacław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 712. KOZAK, ZBIGNIEW JERZY, Piotr, 1960, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 713. KOZAK, KAZIMIERA, Edward, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 714. KOZAKIEWICZ, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1948, 47, OIPR Opole, radca prawny
 715. KOZIARA, MAREK, Stanisław, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 716. KOZIK, MARIAN, Józef, 1959, 45, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
 717. KOZŁOWSKI, RYSZARD, Jan, 1960, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 718. KOZŁOWSKI, MAREK, Edward, 1956, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 719. KOZŁOWSKI, EDMUND, Feliks, 1938, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
 720. KOZŁOWSKI, TOMASZ, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 721. KOZŁOWSKI, STANISŁAW, Józef, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 722. KOZYRA, JAN, Władysław, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 723. KOZYRA, WIESŁAW, Stanisław, 1958, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
 724. KRAHEL, STANISŁAW, Witold, 1956, 24b, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
 725. KRAJ, WOJCIECH, Eugeniusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 726. KRAJEWSKI, ZBIGNIEW, Zdzisław, 1959, 47, ORA Katowice, adwokat
 727. KARKOWCZYK, HENRYK, Franciszek, 1931, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 728. KRASNOWIECKI, MIROSŁAW, Jan, 1954, 29, Ministerstwo Zdrowia,
 729. KRASOWSKI, JERZY, Mikonor, 1947, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 730. KRASZEWSKI, STANISŁAW, Adam, 1946, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 731. KRASZEWSKI, CZESŁAW, Bronisław, 1962, 24b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 732. KRAŚNIAŃSKI, LECH, Zdzisław, 1957, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 733. KRAUZE, ANDRZEJ, Henryk, 1942, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wicestarosta
 734. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Czesław, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 735. KRAWCZYK, ARTUR, Jerzy, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 736. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Stefan, 1953, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 737. KRAWCZYK, ANDRZEJ, Władysław, 1958, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radna
 738. KRECZMER, BARBARA, Mieczysław, 1962, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
 739. KREFT, ROMAN, Leon, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 740. KRETKKOWSKA, MAŁGORZTA, Józef, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 741. KRĘCISZ, STEFAN, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 742. KRĘPSKI, JERZY, Władysław, 1956, 32, Rada Gminy w Dębowej Kłodzie, sekretarz
 743. KRĘTOWSKI, ANDRZEJ, Kazimierz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 744. KROWICKI, KAZIMIERZ, Franciszek , 1923, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 745. KRÓL, LEON, Piotr, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 746. KRÓLAK, WOJCIECH, Tadeusz, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 747. KRÓLIKOWSKI, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1947, 47, ORA Kielce, adwokat
 748. KRÓLIKOWSKI, ANDRZEJ, Zygfryd, 1957, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 749. KRÓLIKOWSKI, RYSZRAD, Stefan, 1950, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 750. KRUCZKOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1945, 24b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny
 751. KRUK, JANUSZ, Tadeusz, 1965, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 752. KRUKOWSKI, STEFAN, Ryszard, 1957, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 753. KRUKOWSKI, JÓZEF, Antoni, 1944, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 754. KRUSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1958, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 755. KRYNICKA, AURELIA, Bronisław, 157, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 756. KRYŃSKI, MAREK, Jan, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 757. KRYSIAK, ZDIZSŁAW, Alfons, 159, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 758. KRYSTECKI, WŁADYSŁAW, Szczepan, 1945, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 759. KRYSZTOFIAK, SYLWESTER, Stanisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 760. KRYSZTOFOWICZ, KRZYSZTOF, Franciszek, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 761. KRZASTEK, RYSZARD, Jan, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 762. KRZERMIEŃ, WŁODZIMIERZ, Zenon, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 763. KRZEMIŃSKA, JÓZEF, Stanisław, 1956, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 764. KRZYWDA, JAN, Eugeniusz, 1951, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 765. KRZYŻOSTANIAK, MAREK, Stanisław, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego
 766. KSIĄŻEK, EDWARD, Kazimierz, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 767. KUBERSKI, ALEKSANDER, Włodzimierz, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
 768. KUBIAK, STANISŁAW, Antoni, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 769. KUBIAK, GRZEGORZ, Marian, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 770. KUBŚ, MARIUSZ, Antoni, 1962, 17,45, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny, dyrektor szkoły
 771. KUCHARSKI, KRZYSZTOF, Józef, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 772. KUDRELEK, JAN, Czesław, 1963, 44c, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, zastępca dyrektora instytutu
 773. KUFEL, TADEUSZ, Stanisław, 1948, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 774. KUFFEL, JACEK, Andrzej, 1950, 24a, Przewod Rady Radiofonii i Telewizji, dyrektor
 775. KUKUŁA, ANDRZEJ, Leon, 1954, 54b, Łódzki Urząd Wojewódzki, z-ca naczelnika urzędu skarbowego
 776. KUKRBA, ALEKSANDER, Jan, 1939, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 777. KULESZA, CZESŁAW, Czesław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 778. KULIKOWSKA, URSZULA, Urszula, 1968, 24a, Rzecznik Praw Obywatelskich, zastępca dyrektora
 779. KULIŃSKI, ROBERT, Robert, 1963, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 780. KULUS, ROBERT, Robert, 1968, 24b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
 781. KUMISZCZO, STANISŁAW, Stanisław, 1960, 24a, Straż Graniczna, zastępca dyrektora
 782. KURCZEWSKI, MARIAN, Marian, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 783. KURDA, HENRYK, Henryk, 1956, 41, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 784. KUREK, MIECZYSŁAW, Mieczysław, 1962, 24b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 785. KUREK, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1958, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 786. KUREK, ANDRZEJ, Ryszard, 1958, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 787. KUROWSKI, JORDAN, Zenon, 1966, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 788. KUROWSKI, MIECZYSŁAW, Julian, 1941, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 789. KURSTAK, MIROSŁAW, Wacław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 790. KURTO, JÓZEF, Mieczysław, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 791. KUŚMIERCZAK, JÓZEF, Roman, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 792. KUŚMIERZAK, WACŁAW JÓZEF, Józef, 1942, 47, OIRP Opole, radca prawny
 793. KUTEN, MIROSŁAW, Michał, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 794. KUŹMA, JAN, Wacław, 1954, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 795. KUŹMA, ANDRZEJ, Zenon, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 796. KUŹMICKI, ZENON, Stanisław, 1960, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 797. KWAK, ANDRZEJ, Jan, 1956, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 798. KWASEK, MAREK, Leszek, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 799. KWAŚNIEWSKI, MARIUSZ, Leszek, 1945, 32, Rada Gminy w Zabrzu, sekretarz
 800. KWAŚNIAK, ANDRZEJ, Paweł, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 801. KWIATKOWSKI, ADAM, Józef, 1957, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 802. KWIEK, WACŁAW, Józef, 1946, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 803. KYRCZ, ADAM, Wit, 1964, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 804. LACH, WŁODIMIERZ, Władysław, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 805. LAKOTA, JERZY, Wilhelm, 1937, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
 806. LAMKOWSKA, JOANNA, Stanisław, 1962, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 807. LASEK, STANISŁAW, Piotr, 1959, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 808. LASKOWSKI, KRZYSZTOF, Bronisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 809. LECH, WACŁAW STANISŁAW, Eustachy, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 810. LENARD, WIESŁAW, Paweł, 1956, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 811. LENDZIAN-STRUGAŁA, KRYSTYNA, Jerzy, 1948, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 812. LEŚNIEWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1954, 24b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta wojewódzkiego policji
 813. LEŚNIEWSKI, JAN, Stanisław, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 814. LEWANDOWSKI, PIOTR, Władysław, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
 815. LEWANDOWSKI, MACIEJ, Benedykt, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 816. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 817. LEWANDOWSKI, KRZYSZTOF, Klemens, 1947, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
 818. LEWANDOWSKI, WALDEMAR, Zenon, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 819. LEWCZUK, BOGDAN, Edward, 1955, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 820. LICHOŚ, MARIAN, Tadeusz, 1946, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 821. LICZNERSKI, BENEDYKT, Witold, 1936, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek centralnej komisji
 822. LIPERT, MAREK, Jan, 1957, 24a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , zastępca szefa BOR
 823. LIPIEC, FRANCISZEK, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 824. LIPIŃSKA, TERESA, Kazimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 825. LIPNIOWIECKI, MAREK, Ryszard, 1951, 30, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, wicedyrektor departamentu
 826. LIPSKI, MAREK, Jan, 1926, 47, ORA Warszawa, adwokat
 827. LIPSKI, TADEUSZ, Józef, 1949, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 828. LIS, MAREK, Romuald, 1959, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 829. LISIAK, RYSZARD, Lucjan, 1946, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
 830. LISIECKI, MAREK, Stanisław, 1950, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek komisji akredytacyjnej
 831. LISIEWICZ, ZENON, Józef, 1966, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 832. LISOWSKI, MAREK, Jan, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 833. LISOWSKI, ZENON, Władysław, 1938, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 834. LISTOWSKI, ZYGMUNT, Antoni, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 835. LISZCZ, LESZEK, Jan, 1946, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 836. LODOWSKI, EDWARD, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 837. LOREK, ANDRZEJ, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 838. LUKS, KRZYSZTOF, Julian, 1946, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, członek radny nadzorczej
 839. LUŚTYK, ANDRZEJ, Józef, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 840. LUTRZYKOWSKI, JAN, Władysław, 1949, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 841. ŁABUŚ, MAREK, Adam, 1952, 47, OIRP Opole, radca prawny
 842. ŁADA, WŁADYSŁAW, Jan, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 843. ŁADOSZ, TADEUSZ, Feliks, 1964, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 844. ŁAJDECKI, CZESŁAW, Aleksander, 1932, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 845. ŁASECKI, BOGDAN, Franciszek, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 846. ŁASKA, DARIUSZ, Bogusław, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 847. ŁĄCKI, MILENIUSZ, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 848. ŁĄK, JAN, Stanisław, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 849. ŁĘCKI, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1950, 28, Instytut Pamięci Narodowej, pracownik
 850. ŁĘSZCZAK , LUCYNA, Władysław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 851. ŁOBOCKI, KAZIMIERZ, Julian, 1949, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 852. ŁOCHOWICZ, ALINA, Bolesław, 1961, 740, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 853. ŁOSIK, JACEK, Jerzy, 1961, 24a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
 854. ŁUBIŃSKI WIESŁAW; Stanisław; 1959; 40; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 855. ŁUCZAK ROMAN; Henryk, 1959, 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
 856. ŁUCZKIEWICZ LESZEK; Konrad; 1957; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
 857. ŁUGOWSKI LECHOSŁAW; Władysław; 1944; 14; Krajowa Rada Sądownictwa; sędzia
 858. ŁUKASIEWICZ ROMAN; Kazimierz, 1957; 17; Wojewoda Lubelski; radny
 859. ŁUKASIK FERDYNAND WIESŁAW; Władysław, 1941; 17; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; radny
 860. ŁUKASIK LUCJAN; Jan; 1943; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 861. ŁUKASIUK TADEUSZ; Stanisław; 1950; 47; OIRP Katowice; radca prawny
 862. ŁUKASZEWICZ MAREK; Jerzy; 1954; 47; ORA Katowice; adwokat
 863. ŁUKASZEWSKI ALFRED; Kazimierz; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk
 864. ŁUKAWIECKI KAZIMIERZ; Jan; 1950; 29; Ministerstwo Zdrowia; dyrektor oddziału NFZ
 865. MACHALICA MARIAN; Wilhelm; 1948; 17; Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 866. MACHERZYŃSKI EDWARD; Teofil; 1926; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 867. MACHOWSKI EDWARD; Franciszek; 1948; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
 868. MACIEJEWSKI WALDEMAR; Wiesław; 1947; 17; Mazowiecki Urząd Wojewódzki; radny
 869. MACKIEWICZANDRZEJ; Ludwik; 1948; 24 a; Straż Graniczna; zastępca dyrektora
 870. MAĆKOWIAK ZBIGNIEW; Roman; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
 871. MAĆKOWIAK JERZY; Jan, 1959; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 872. MADEJ MAREK; Mieczysław; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 873. MADEJCZYK ANDRZEJ; Zbigniew; 1950; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 874. MAGDA CEZARY; Tadeusz; 1960; 24 b; Śląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
 875. MAGNUSZEWSKI ARTUR; Andrzej; 1957; 44 c; Uniwersytet Warszawski; dyrektor instytutu
 876. MAJER WOJCIECH; Jan; 1965; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
 877. MAJEWSKI TADEUSZ; Józef; 1947; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
 878. MAJEWSKI WŁODZIMIERZ; Henryk; 1956; 40; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 879. MAJKA JERZY; Władysław; 1948; 3; Ministerstwo Zdrowia; inspektor do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych
 880. MAJSTEREK WŁODZIMIERZ; Franciszek; 1956; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 881. MAJSTROWICZ SŁAWOMIR; Włodzimierz; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant straży granicznej
 882. MAKAREWICZ JANINA; Tadeusz; 1931; 47; OIRP Poznań; radca prawny
 883. MAKIEŁA ADAM; Mieczysław; 1947; 40; Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki; członek zarządu
 884. MAKOWSKI MAREK; Stanisław; 1949; 22; NIK; pracownik NIK
 885. MAKOWSKI WIESŁAW, Czesław; 1953; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 886. MAKUŁA JAROSŁAW, Kazimierz; 1962; 27; Narodowy Bank Polski; szef ochrony
 887. MALAK ZBIGNIEW, Edmund; 1955; 47; OIRP Toruń; radca prawny
 888. MALCZEWSKI EDMUND; Stefan; 1951; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 889. MALEC JAN; Michał; 1942; 17; Lubelski Urząd Wojewódzki; radny
 890. MALIK WACŁAW; Adam; 1949; 47; ORA Kraków; radca prawny
 891. MALINOWSKI TADEUSZ; Jan; 1951; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
 892. MALINOIWSKI PIOTR; Jerzy; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 893. MALITKA BARBARA; Adam; 1952; 47; Ministerstwo Sprawiedliwości; notariusz
 894. MALKA KRZYSZTOF; Aleksander; 1956; 47; OIRP Łódź; radca prawny
 895. MALUCHNIK KRZYSZTOF; Czesław; 1964; 24 b; Pomorski Urząd Wojewódzki; komendant placówki służby granicznej
 896. MAŁECKI FRANCISZEK; Walenty; 1947; 27; Narodowy Bank Polski; główny specjalista
 897. MAŁKOWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1948; 17; Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki; wójt
 898. MANDECKI MAREK; Jerzy; 1950; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 899. MANDRAK LESŁAW; Lesław; 1954; 24, 4; Główny Inspektor Pracy; kierownik działu
 900. MANTYKIEWICZ JANUSZ; Józef; 1950; 11, 47; Ministerstwo Spraw Zagranicznych i OIRP Warszawa; członek służby zagranicznej, radca prawny
 901. MAŃCZYK DARIUSZ; Czesław; 1951; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 902. MAŃTURZYK WAWRZYNIEC; Adam; 1941; 47; OIRP Lublin; radca prawny
 903. MARAS JERZY; Edward; 1955; 47; OIRP Rzeszów; radca prawny
 904. MARCINEK JERZY; Roman; 1953; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; radny
 905. MARCINIAK HENRYK; Ignacy; 1952; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
 906. MARCINIAK GRZEGORZ; Stanisław; 1966; 47; OIRP Poznań; radca prawny
 907. MARCINKOWSKI MAREK; Czesław; 1946; 45; Kuratorium Oświaty Katowice; dyrektor szkoły
 908. MARCOLA WOJCIECH; Roman; 1965; 24 b; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta placówki straży granicznej
 909. MARCZAK JACEK; Władysław; 1942; 47; ORP Bydgoszcz; radca prawny
 910. MAREK ANDRZEJ; Piotr, 1955; 45; Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
 911. MARKIEWICZ EDWARD; Aleksander; 1949; 17; Lubuski Urząd Wojewódzki; radny
 912. MARKIEWICZ LESZEK; Zygmunt; 1955; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 913. MARKOWICZ ANDRZEJ; Alojzy; 1947; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
 914. MARKOWICZ ANDRZEJ; Bolesław, 1958; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 915. MARKOWSKI MARIAN; Jan; 1934; 47; ORA Bydgoszcz; adwokat
 916. MARKOWSKI WALDEMAR; Stanisław; 1958; 2; Państwowa Komisja Wyborcza; kandydat na posła
 917. MARTYNOWSKI WIESŁAW STEFAN; Jan; 1947; 47; OIRP Olsztyn; radca prawny
 918. MARZEC SŁAWOMIR; Zdzisław; 1961; 47; ORA Toruń; adwokat
 919. MASŁOWSKI KRZYSZTOF; Czesław; 1954; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Warszawa; inspektor do spraw kontroli
 920. MASŁOWSKI WIESŁAW; Czesław; 1953; 48; Ministerstwo Sprawiedliwości; komornik sądowy
 921. MASTALERZ LECH; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 922. MAŚLANKA WŁADYSŁAW; Jan; 1954; 47; OIRP Wałbrzych; radca prawny
 923. MATCZAK KRZYSZTOF; Józef; 1963; 24 b; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; zastępca komendanta WKU
 924. MATERNY EWA; Kazimierz; 1947; 47; OIRP Wrocław; radca prawny
 925. MATRYBA MIECZYSŁAW; Jan; 1946; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 926. MATULEWICZ JAN; Zefiryn; 1950, 24 A; Główny Inspektor Pracy; zastępca okręgowego inspektora pracy
 927. MATUSIAK ANDRZEJ; Jan; 1951; 24 a; Komenda Główna Straży Granicznej; naczelnik
 928. MATUSZAK STANISŁAW; Stanisław; 1952; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
 929. MATUSZAK ROMAN; Teodor; 1962; 17; Wielkopolski Urząd Wojewódzki; radny
 930. MATUSZEWSKI LUCJAN; Franciszek; 1951; 22; NIK; główny specjalista kontroli państwowej
 931. MATUSZEWSKI LECH; Jan; 1968; 47; Śląski Urząd Wojewódzki; radca prawny
 932. MATUSZEWSKI ZBIGNIEW; Stefan; 1946. 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 933. MATYJA ZBIGNIEW; Tadeusz; 1949; 47; OIRP Opole; radca prawny
 934. MATYJA STANISŁAW; Jan; 1951; 47; OIRP Katowice; radca prawny
 935. MATYSIAK KRZYSZTOF; Jan; 1963; 17; Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 936. MATYSIAK TERESA; Jan; 1963; 45; Mazowiecki Kurator Oświatowy; dyrektor szkoły
 937. MAZAJŁO URSZULA; Antoni; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Gdańsk; dyrektor szkoły
 938. MAZUR MIROSŁAW; Ireneusz; 1959; 24 b; Łódzki Urząd Wojewódzki; z-ca komendanta placówki straży granicznej
 939. MAZUR STANISŁAW; Henryk; 1955; 44 b; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie; prodziekan
 940. MAZUR RYSZARD; Józef; 1955; 34; Regionalna Izba Obrachunkowa Kielce; inspektor
 941. MAZUR ZYGMUNT; Stanisław; 1945; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 942. MAZURKIEWICZ JAN; Jan; 1954; 17; Podkarpacki Urząd Wojewódzki; radny
 943. MERKISZ JERZY; Leonard; 1947; 44 c; Politechnika Poznańska; dyrektor instytutu
 944. MIAŚKIEWICZ ZBIGNIEW; Władysław; 1950; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 945. MICHALAK CZESŁAW; Jan; 1947; 47; OIRP opole; radca prawny
 946. MICHALAK KAZIMIERZ; Romuald; 1935; 47; ORA Poznań; adwokat
 947. MICHALAK TOMASZ; Stanisław; 1963; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 948. MICHALSKI WOJCIECH; Stanisław; 1960; 45; Kuratorium Oświaty Szczecin; dyrektor szkoły
 949. MICHALSKI GRZEGORZ; Franciszek; 1960; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 950. MICHALSKI MAREK; Józef; 1953; 47; Izba Adwokacka Wrocław; adwokat
 951. MICHAŁOWSKI JAN; Kazimierz; 1946; 47; OIRP Warszawa; radca prawny
 952. MICHNOWSKI ZBIGNIEW; Stanisław; 1965; 51; Krajowe Biuro Wyborcze; audytor wewnętrzny
 953. MIECHOWICZ WALDEMAR; Jan; 1958; 24 b; Lubelski Urząd Wojewódzki; naczelnik
 954. MIECZKOWSKI JANUSZ; Tadeusz; 1926; 47; ORA, OIRP w Warszawie; adwokat, radca prawny
 955. MIELCZAREK JAN; Wacław; 1951; 17; Łódzki Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 956. MIELNIK KRYSTYNA; Mieczysław; 1954; 40; Pomorski Urząd Wojewódzki; radna
 957. MIERZWA MICHAŁ; Michał; 1954; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 958. MIGAS JERZY; Wacław; 1959; 17; Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
 959. MIGASIŃSKI JACEK, Bolesław; 1946; 44 b; Uniwersytet Warszawski; prodziekan
 960. MIKIETYŃSKI KRZYSZTOF JAN; Jan; ur 1965; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
 961. MIKOŁAJCZYK JAN; Kazimierz; 1948; 17; Wojewoda Wielkopolski; radny
 962. MIKUŁA BOGUSZ; Czesław; 1966; 44 b; Akademia Ekonomiczna w Katowicach; prodziekan
 963. MILAK MIROSŁAW; Józef; 1961; 24 a; Komenda Główna Policji; naczelnik
 964. MILEWSKI TADEUSZ; Stanisław; 1951; 47; OIRP warszawa; radca prawny
 965. MILEWSKI LEONARG; Antoni; 1928; 17; ORA Warszawa; adwokat
 966. MILLER MIROSŁAW; Antoni; 1953; 40; Dolnośląski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 967. MILKOWSKI STANISŁAW; Józef; 1955; 17; Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki; radny
 968. MIODUSZEWSKI JERZY; Adam; 1947; 40; Podlaski Urząd Wojewódzki; członek rady nadzorczej
 969. MIREK MARIAN; Bronisław; 1945; 47; ORA Kraków; adwokat
 970. MIRONIK JAN; Czesław; 1950; 47; OIRP Zielona Góra; radca prawny
 971. MIROSŁAWSKA ELIZA; Henryk; 1953; 11; Ministerstwo Spraw Zagranicznych; członek służby zagranicznej
 972. MISIAK ANDRZEJ; Bolesław; 1953; 47; ORA Toruń; adwokat
 973. MISIEK GRZEGORZ; Edward; 1955; 54; Ministerstwo Obrony Narodowej; żołnierz zawodowy
 974. MISIĄG WOJCIECH; Marian; 1951; 22; NIK; doradca prezesa NIK
 975. MISIUK, ANDRZEJ, Anatol, 1958, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, prodziekan
 976. MISZCZYK, PAWEŁ, Stanisław, 1960, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 977. MIŚKIEWICZ , ROMAN, Henryk, 1954, 24a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 978. MITRĘGA, STANISŁAW, Władysław, 1956, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 979. MIZERA, GRZEGORZ KRZYSZTOF, Marian, 1956, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 980. MŁYNARKIEWICZ, DARIUSZ, Zygmunt, 1959, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 981. MŁYNARSKI, JANUSZ, Stanisław , 1947, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
 982. MOCEK, ADAM, Jacek, 1950, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Jeleśni, radny
 983. MOLĘGA, MIROSŁAW, Eugeniusz, 1958, 24 B, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant
 984. MOŁDAWA, TADEUSZ, Jan, 1943, 44 b, Uniwersytet Warszawski, dziekan
 985. MORAWIEC , KRYSTYNA, Stanisław, 1957, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radna
 986. MORGA, MARIA, Edward, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Katowice, dyrektor szkoły
 987. MOROZOWSKI, STANISLAW, Leszek, 1950, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 988. MOSAKOWSKI, WITOLD, Stanisław, 1949, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 989. MOŚCICKI, JACEK, Henryk, 1948, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
 990. MROCZYŃSKI, EDMUND, Henryk, 1953, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 991. MRÓWCZYŃSKI, RYSZARD, Antoni, 1933, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 992. MUCHA, KRZYSZTOF, Wacław, 1957, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika
 993. MUCHA, DAMIAN, Jan, 1964, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 994. MURANOWSKI, WŁODZIMIERZ, Teofil, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 995. MURAWSKI, STANISLAW, Tadeusz, 1944, 17, Gminna Komisja Wyborcza w Wagańcu, radny
 996. MURKOWSKA, ANNA, Franciszek, 1944, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor
 997. MUSIELOK, JÓZEF, Franciszek, 1946, 44 c, Uniwersytet Opolski, dyrektor instytutu
 998. MUSZYŃSKA, MAGDALENA, Zdzisław , 1957, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 999. MYSZKOWSKI, MICHAŁ, Alfons, 1937, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
 1000. NACZAS, WITOLD , Zygmunt, 1946, 47, ORA Toruń, adwokat
 1001. NALBERT, KRZYSZTOF, Wacław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1002. NAPORA, TOMASZ, Kazimierz, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1003. NARKIEWICZ, ANDRZEJ, Kazimierz, 1952, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu spółki
 1004. NASARZEWSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1958, 47, OIRP Toruń, radca prawny
 1005. NAWACKI, LESŁAW, Kazimierz, 1948, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, dyrektor
 1006. NAWARA-KAMIŃSKA, ELŻBIETA, Jan , 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1007. NAWROCKI, LESŁAW STEFAN, Zdzisław, 1958, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1008. NEHREBECKA-De LATOUR, IWONA, Kazimierz, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1009. NEHYBA, WALDEMAR STEFAN, Michał, 1952, 27, Narodowy Bank Polski, kierownik
 1010. NICZYPORUK, JAN, Jan, 1963, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
 1011. NIECKARZ, STANISŁAW , Jan, 1941, 4, Kancelaria Prezydenta RP, członek rady polityki pieniężnej
 1012. NIEDBAŁA, PIOTR, Stanisław, 1961, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, wójt
 1013. NIEMCZYK, KAZIMIERZ, Antoni, 1962, 44 b, Akademia Medyczna w Warszawie, prodziekan
 1014. NIEMYJSKA, MAŁGORZATA, Zdzisław, 1970, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
 1015. NIENARTOWICZ, BOGDAN, Władysław, 1944, 44 c, Akademia Morska w Szczecinie, zastępca dyrektora instytutu
 1016. NIESYTO, JANUSZ, Paweł, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1017. NIEWCZAS, JULIAN, Mieczysław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1018. NIESZCZOTA, TADEUSZ, Henryk, 1956, 37, Ministerstwo Skarbu Państwa, dyrektor
 1019. NITECKA, ANNA, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Białystok, radca prawny
 1020. NIZIOŁEK, WOJCIECH, Józef, 1948, 17, OIRP Warszawa, radca prawny
 1021. NOWACKI, ANDRZEJ, Janusz, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
 1022. NOWACKI, RADOSŁAW ZYGMUNT, Zbigniew, 1967, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 1023. NOWACZYK, MIROSŁAW, Wacław, 1958, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, dyrektor
 1024. NOWAK, FRANCISZEK, Franciszek, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1025. NOWAK, WOJCIECH, Józef, 1954, 44 b, Politechnika Świętokrzyska, dziekan
 1026. NOWAK, PIOTR, Stanisław, 1968, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 1027. NOWAK, ZBIGNIEW, Czesław, 1950, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1028. NOWAK, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1963, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
 1029. NOWAK, BOGUSŁAW, Leszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1030. NOWAK, JÓZEF, Tadeusz, 1957, 47, ORP Warszawa, radca prawny
 1031. NOWAK, ZBIGNIEW, Władysław, 1955, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1032. NOWAKOWSKA-SZANIAWSKA, EWA, Zdzisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1033. NOWAKOWSKI, JERZY, Stefan, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1034. NOWAKOWSKI, BOGUSŁAW , Bogusław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1035. NOWICKI, WIESŁAW, Ludwik, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1036. NOWODWORSKI, ARKADIUSZ, Stanisław, 1962, 47, OIRP Toruń, radca prawny
 1037. NOWOSADZKI, RYSZARD, Bronisław, 1944, 40, Lubelski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 1038. NURCZYK, KAZIMIERZ, Franciszek, 1952, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 1039. NYKIEL, PAWEŁ, Kazimierz, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1040. OBIDOWSKI, ZBIGNIEW, Konstanty, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1041. OBŁUCKI, FRANCISZEK ANDRZEJ, Ryszard , 1951, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
 1042. OCHODEK, BOGUSŁAW, Teofil, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1043. OGÓREK, MARIAM, Czesław, 1950, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1044. OGRODOWICZ, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 32, Rada Gminy w Pyrzycach, sekretarz
 1045. OKOŃ, EDMUND, Józef, 1930, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1046. OLBRYCHT, MAREK, Jerzy, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1047. OLCZAK, EUGENIUSZ, Władysław, 1946, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
 1048. OLECHNOWICZ, LESZEK, Jan, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1049. OLEJNICKI, IRENEUSZ, Władysław, 1960, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1050. OLEJNICZAK, ROMAN, Ireneusz, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1051. OLEKSY, BOGUSŁAW, Wojciech, 1961, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1052. OLENDEREK, RYSZARD, Wacław, 1945, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 1053. OLĘCKI, ANDRZEJ, Waldemar, 1956, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 1054. OLKOWICZ, KRZYSZTOF, Edmund, 1954, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 1055. OLSZAŃSKI, WIESŁAW , Emil, 1950, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1056. OLSZEWNIK, ANTONI, Wacław, 1950, 47, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1057. OLSZEWSKA, TERESA, Stanisław, 1959, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radna
 1058. OLSZEWSKI, MARIUSZ, Henryk, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1059. OLSZEWSKI, IRENEUSZ, Kazimierz, 1959, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
 1060. OLSZOWY, SŁAWOMIR, Bronisław, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1061. OLZAK, STANISLAW, Stanisław, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1062. OŁTUSZEWSKI, MIROSŁAW, Ksawery, 1948, 44 b, Narodowy Instytut Leków, kierownik
 1063. OPALA, ZDZISŁAW, Teodor, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 1064. OPUCHLIK, EWALD, Jerzy, 1943, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1065. ORAWIEC, JAN, Jan, 1946, 17, Wojewoda Świętokrzyski, członek zgromadzenia gmin
 1066. ORDON, HALINA, Bolesław, 1924, 47, ORA Warszawa, adwokat
 1067. ORŁOWSKI, ZBIGNIEW, Paweł, 1954, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 1068. ORŁOWSKI, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1069. ORZECHOWSKI, ZBIGNIEW, Marian, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1070. OSAJDA, ZBIGNIEW, Stefan, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Poznań, dyrektor szkoły
 1071. OSIADACZ, BOŻENA , Roman, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1072. OSIEJ, CEZARY, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1073. OSTAFIL, STANISŁAW, Roman, 1936, 47, ORA Rzeszów, adwokat
 1074. OSTROWSKA, EWA, Józef, 1953, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1075. OSTROWSKI, WOJCIECH, Henryk, 1961, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1076. OSTROWSKI, LESZEK, Roman, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1077. OTKO, EWA, Tadeusz, 1964, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1078. OWCZAREK, BOGDAN, Józef, 1943, 44 c, Uniwersytet Warszawski, zastępca dyrektora instytutu
 1079. OWCZAREK, JAN, Stanisław, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, wójt
 1080. OŻGO, JERZY, Tadeusz, 1951, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
 1081. PACEK, BOGUSŁAW, Jan, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1082. PACHNIEWSKA, ELŻBIETA, Leon, 1936, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1083. PACHOWICZ, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
 1084. PACHUTA, TADEUSZ, Franciszek, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1085. PACHUTA, RYSZARD, Jan, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1086. PAJĄK, ANDRZEJ, Michał, 1947, 24 a, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, zastępca dyrektora
 1087. PAJĘCKA, JOLANTA, Julian, 1956, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
 1088. PAJÓREK, LESZEK, Jerzy, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1089. PAKIESER, MARIUSZ, Tadeusz, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1090. PAKUŁA, ZDZISLAW, Józef, 1961, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
 1091. PAŁCZYŃSKI, ZYGMUNT, Adam, 1958, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, burmistrz
 1092. PAŁUBICKI, JANUSZ, Franciszek, 1939, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1093. PAMPUCH, ZYGMUNT, Aleksander, 1957, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1094. PANKOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1950, 22, NIK, kontroler NIK
 1095. PAŃKO, JANUSZ, Marian, 1960, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1096. PAŃTA, WOJCIECH, Kazimierz, 1958, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, naczelnik
 1097. PAPAJ, LESŁAW, Kazimierz, 1958, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1098. PARDUS, JERZY, Stanisław, 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1099. PARYS, ANDRZEJ, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1100. PASTUSZAK, STANISŁAW, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 1101. PAŚNIK, JERZY, Adolf, 1949, 47, ORA Warszawa, adwokat
 1102. PATORSKI, KRZYSZTOF, Kazimierz, 1946, 44 c, Politechnika Warszawska, dyrektor instytutu
 1103. PATYCKI, SŁAWOMIR JANUSZ, Szczepan, 1959, 40, Wojewoda Wielkopolski, członek zarządu
 1104. PAULUS, MARIAN, Antoni, 1932, 47, ORA Toruń, adwokat
 1105. PAWELEC, RYSZARD, Antoni, 1948, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 1106. PAWLACZYK, MARIA, Henryk, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1107. PAWLAK, FRANCISZEK, Stanisław, 1938, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1108. PAWLAK, JERZY, Władysław, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 1109. PAWLIK, TADEUSZ, Jerzy, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1110. PAWLONKA, WIESŁAW, Władysław, 1943, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 1111. PAWŁOWSKI, ZENON, Franciszek, 1937, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1112. PAWŁOWSKI, ROBERT, Stanisław, 1942, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1113. PAŹDZIORKO, EDWARD, Franciszek, 1955, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1114. PĄGOWSKI, ALBERT, Zdzisław, 1967, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
 1115. PEPŁOŃSKI, ANDRZEJ, Józef, 1944, 44 b, Akademia Pomorska w Słupsku, dziekan
 1116. PEPŁOWSKI, IRENEUSZ, Bolesław, 1959, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1117. PERON, ANDRZEJ, Stefan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1118. PERZANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 1119. PEUKERT, JACEK, Stanisław, 1958, 17, ORA Kraków, radca prawny
 1120. PĘKSA, MICHAŁ SŁAWOMIR, Adolf, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1121. PFONT, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1946, 44 c, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
 1122. PIĄTKOWSKI, ZDZISŁAW, Jan, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
 1123. PIECHNA, KRZYSZTOF, Tadeusz, 1952, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1124. PIECHOWIAK, ANDRZEJ, Florian, 1947, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1125. PIEGAT, ANDRZEJ, Eugeniusz, 1947, 44 c, Politechnika Szczecińska, dyrektor instytutu
 1126. PIENIĄŻEK, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1127. PIENIĄŻEK, ANTONI, Tadeusz, 1940, 44 b, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Lublin, dziekan
 1128. PIENKOS, ELŻBIETA, Ryszard, 1955, 24 a, Urząd ds/ Cudzoziemców, zastępca dyrektora
 1129. PIEŃKO, MAREK, Jan, 1963, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 1130. PIESZKO, MIROSŁAW, Stanisław, 1965, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1131. PIETRAS, JANUSZ, Władysław, 1954, 47.54, OIRP Zielona Góra, radca prawny, żołnierz zawodowy
 1132. PIETRAS, ZBIGNIEW, Stanisław, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1133. PIETRASZ, DYMITR, Jan, 1952, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1134. PIETRASZEK, ZBIGNIEW, Józef, 1944, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 1135. PIETROCZUK, WŁODZIMIERZ, Jan, 1947, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, starosta
 1136. PIĘTKA, MARIUSZ, Arkadiusz, 1959, 24 b, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, komendant oddziału straży granicznej
 1137. PIKAŁŁO, PIOTR, Janusz, 1966, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1138. PIKOR, JAN, Wojciech, 1939, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
 1139. PIKULSKI, STANISŁAW, Stefan, 1945, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
 1140. POILAS, ANDRZEJ, Stanisław, 1952, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1141. PILCH, ZBIGNIEW, Władysław, 1952, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1142. PILECKI , PIOTR, Henryk , 1947, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1143. PIŁKA, TADEUSZ, Jan, 1956, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1144. PINDUR, EDWARD, Andrzej, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1145. PIOTROWICZ, JÓZEF , Józef, 1927, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1146. PIOTROWSKI, STANISŁAW, Andrzej, 1954, 24 a, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zastępca dyrektora
 1147. PIOTROWSKI, TADEUSZ, Jan, 1950, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, wójt
 1148. PIOTROWSKI, JÓZEF, Jan, 1944, 47, ORA Gdańsk, adwokat
 1149. PIÓROWSKI, JERZY, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1150. PISARSKI, KRZYSZTOF, Stefan, 1947, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1151. PISKORSKI, BOGDAN, Kazimierz, 1950, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1152. PISULA, HENRYK, Wacław, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1153. PITOŃ, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, wójt
 1154. PIWOŃSKI, ZBIGNIEW, Zygmunt, 1950, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1155. PIZOŃ, TADEUSZ, Józef, 1959, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 1156. PLEWA, WOJCIECH, Stanisław, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 1157. PLEWNIA, KRZYSZTOF, Marian , 1961, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1158. PLIS, ZBIGNIEW, Edward, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1159. POLCH, JERZY, Władysław, 1945, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
 1160. PLUTA, LUDWIK, Józef, 1945, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1161. PŁATEK, HENRYK, Władysław, 1955, 45, Kuratorium Oświaty Opole, dyrektor szkoły
 1162. PŁATKOWSKI, STANISŁAW WALDEMAR, Stanisław, 1957, 17, Gminna Komisja Wyborcza, radny
 1163. PŁAWSKI, JAN, Józef, 1946, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1164. PŁOSZAJSKI, PIOTR, Jerzy, 1946, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
 1165. PŁUSA, PAWEŁ, Wacław, 1943, 44 c, Akademia im. Jana Długosza Częstochowa, zastępca dyrektora
 1166. PODDĘBNIAK, TADEUSZ, Leon, 1952, 22, NIK, dyrektor
 1167. PODGÓRECZNY, MARIAN, Józef, 1927, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1168. PODLASIŃSKI, CEZARY, Henryk, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1169. PODLECKI, ZBIGNIEW, Włodzimierz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1170. PODLEJSKI, DARIUSZ, Marian, 1966, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1171. PODSTAWSKI, KRZYSZTOF, Adam , 1943, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
 1172. PODULKA-WIERZBIŃSKI, MAREK, Rudolf, 1945, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 1173. POGODA, WACŁAW, Jan, 1951, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1174. POGODA, MARIAN, Czesław, 1961, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
 1175. POGORZELSKI, MAREK, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1176. POLAK, ZOFIA, Władysław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
 1177. POLIKSZA, DARIUSZ, Wiktor , 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1178. POLKOWSKI, ANTONI, Zbigniew, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, wójt
 1179. POŁOMSKI, JÓZEF, Józef, 1934, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1180. POPCZYK, JACEK, Feliks, 1953, 44 b, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, kierownik
 1181. POPŁAWSKI, DARIUSZ , Henryk , 1954, 44 b, Uniwersytet Warszawski, prodziekan
 1182. PORDES, ADAM, Tadeusz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1183. PORĘBSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1184. POSIEJ, GRAŻYNA, Józef, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1185. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stanisław, 1954, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1186. POSŁUSZNY, JANUSZ, Stefan, 1962, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
 1187. POTOCKA, KATARZYNA, Czesław, 1947, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1188. POTOCKI, RYSZARD, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1189. POZNAŃSKI, JANUSZ, Franciszek, 1950, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 1190. PRAGŁOWSKI, JACEK, Wiesław, 1958, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 1191. PRĘDKOPOWICZ, JANUSZ, Antoni, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
 1192. PROCKI, MAREK, Stanisław, 1960, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, przewodniczący rady nadzorczej
 1193. PROĆ-PADEREWSKA, RÓŻA, Antoni, 1943, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 1194. PROKOPOWICZ, BOGUMIŁ, Adolf, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1195. PRUCHNIAK, ZBIGNIEW, Bolesław, 1954, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, dyrektor
 1196. PRUSAK, FELIKS, Stanisław, 1939, 47, ORA Warszawa, adwokat
 1197. PRUSAK, MIROSŁAW, Zdzisław, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1198. PRZANOWSKI, STANISŁAW, Stefan, 1934, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1199. PRZĄDKO, ALFRED, Jan, 1933, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1200. PRZYBYLIŃSKI, PIOTR, Franciszek, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1201. PRZYBYLSKA-CHRIF, KINGA, Zygfryd, 1951, 47, OIRP Szczecin, radca prawny
 1202. PRZYBYŁA, ROBERT, Zbigniew, 1964, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
 1203. PRZYBYSZ, MAREK, Tadeusz, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1204. PRZYBYSZ, KRZYSZTOF, Jerzy, 1957, 45, Kuratorium Oświaty Olsztyn, dyrektor szkoły
 1205. PRZYBYSZEWSKI, WŁODZIMIERZ, Czesław, 1933, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1206. PRZYGODA, ELŻBIETA, Kazimierz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1207. PRZYGODA, TOMASZ, Tomasz, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1208. PSKIET, ANDRZEJ, Tadeusz, 1957, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1209. PTAK, EDWARD, Stefan, 1947, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1210. PUROWSKI, MAREK, Henryk, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1211. PURZYCKI, ANDRZEJ, Aleksander, 1929, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1212. PYŁKA, ANNA, Zdzisław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1213. PYZIK, JAJ, Eugeniusz, 1948, 14 B, Przemysłowy Instytut Telekomunikacyjny S. A. kierowniki
 1214. RABA, JAN, Jakub, 1944, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1215. RACKI, GRZEGORZ, Stanisław, 1952, 44 c, Polska Akademia Nauk, dyrektor instytutu
 1216. RACŁAW, RYSZARD, Eugeniusz, 1963, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1217. TRADEK, TADEUSZ, Jędrzej, 1950, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1218. RADOCHOŃSKI, MIECZYSŁAW, Edward, 1945, 44 b, Uniwersytet Rzeszowski, dziekan
 1219. RADOMSKA, IWONA, Jan, 1972, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 1220. RAJ, STANISŁAW, Jan, 1933, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1221. RAJZEL, DARIUSZ, Ludwik, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1222. RAMONOWSKI, JERZY, Edward, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1223. RASAWA, MARIA, Jan, 1951, 24 a, Ministerstwo Gospodarki, dyrektor
 1224. RASZKA, WŁADYSŁAW, Andrzej, 1944, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1225. RATAJCZYK, LESZEK IRENEUSZ, Henryk, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1226. RATAJCZYK, JOANNA, Zbigniew, 1968, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1227. RAWSKI, TADEUSZ, Wincenty, 1924, 12, Prezes Rady Ministrów, członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
 1228. REGINIEWICZ, WALDEMAR, Stanisław, 1943, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1229. REGULSKI, ZBIGNIEW, Jan , 1951, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 1230. REICHER, PAWEŁ, Andrzej, 1963, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1231. REJMANIAK-BEJMA, JANINA, Feliks , 1947, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1232. REMBALSKI, WIESŁAW, Kazimierz, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1233. REMIN, ANDRZEJ, Stanisław, 1954, 47, ORA Kraków, adwokat
 1234. RESZCZYŃSKI, IRENEUSZ, Konstanty, 1959, 41, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1235. RODZIM, RENATA, Zbigniew, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1236. ROGOWSKI, WIESŁAW, Antoni, 1938, 47, ORA Bielsko-Biała, adwokat
 1237. ROJEWSKI, KAZIMIERZ, Franciszek, 1933, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 1238. ROKICKI, BOGDAN, Wojciech, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1239. ROLA, KRZYSZTOF, Bronisław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1240. ROMANOWICZ, EUGENIUSZ, Józef, 1951, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 1241. ROMANOWSKA, EWA, Czesław, 1957, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1242. ROMANOWSKI, ZBIGNIEW, Edmund, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1243. ROMAŃSKI, TADEUSZ, Stanisław, 1963, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1244. ROMAŃSKI, KAZIMIERZ, Władysław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1245. ROSTAFIŃSKI, JAN, Jerzy, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1246. ROSZCZYNA, MICHAŁ, Mikołaj, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1247. ROŚ, WOJCIECH , Stefan, 1942, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1248. ROZMUS, DANUTA, Henryk, 1954, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 1249. ROZWADOWSKA, ANNA, Janusz, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1250. ROZWAŁKA, JANUSZ, Jan, 1953, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1251. ROZWORA, IRENA, Stanisław, 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radna
 1252. RÓŻAŃSKA, MARIA, Jan, 1953, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radna
 1253. RUBAJ, JAROSŁAW, Stanisław, 1957, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1254. RUBASZEWSKI, MARIUSZ, Stanisław, 1964, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1255. RUCIŃSKI, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1256. RUMANEK, ADAM, Mieczysław, 1961, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1257. RUMSZEK, HENRYK, Antoni, 1940, 47, ORA Gdańsk, adwokat
 1258. RUPEK, KAROL, Stefan, 1937, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 1259. RUREK, STANISŁAW, Florian, 1960, 47, ORA Poznań, adwokat
 1260. RUSECKI, PIOTR MARIAN, Jerzy, 1947, 24 B, Opolski Urząd Wojewódzki, państwowy powiatowy inspektor sanitarny
 1261. RUSINIAK, ELŻBIETA, Władysław, 1955, 24 a, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Administracji, naczelnik
 1262. RUSIŃSKI, MICHAŁ, Władysław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1263. RUSZKIEWICZ, WŁODZIMIERZ, Florian, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1264. RUTKOWSKA, JOLANTA, Czesław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1265. RUTKOWSKI, JERZY OLGIERD, Bolesław, 1946, 44 b, Politechnika Śląska, dziekan
 1266. RUTZ von GERVEN, EWA, Stanisław, 1954, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1267. RYBACKI, ERIUSZ, Mieczysław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1268. RYBAK, WALDEMAR, Konstanty, 1944, 24 a, Rzecznik Praw Obywatelskich, p. o. dyrektora
 1269. RYBCZYŃSKI, JAN, Jan , 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1270. RYBIŃSKA, JADWIGA, Józef, 1966, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, dyrektor szkoły
 1271. RYCHLIK, LUDWIKA, Piotr, 1956, 47, ORA Białystok, adwokat
 1272. RYDZ, JANUSZ, Edmund, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1273. RYDZKOWSKI, JANUSZ, Mieczysław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1274. RYMER, STEFAN, Franciszek, 1946, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1275. RYNKIEWICZ, MAREK, Zygmunt, 1959, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 1276. RYNKOWSKI, BOGUMIŁ, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1277. RYPIA, JERZY, Stanisław, 1948, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 1278. RYZNER, ADOLF, Kazimierz, 1956, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1279. RZADKOWSKA, MARIA, Bazyli, 1944, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1280. RZECZKOWSKA-KOWALCZYK, HANNA, Marian, 1927, 47, ORA Warszawa, adwokat
 1281. RZEPKA, MAŁGORZATA, Stanisław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1282. RZESZUCIŃSKI, STANISŁAW, Jan, 1965, 32, Rada Gminy Branice, skarbnik
 1283. RZESZUTO, JACEK, Zygmunt, 1958, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1284. RZEŹNIEWSKI, IRENEUSZ JERZY, Łucjan, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, burmistrz
 1285. SADOWSKI, MICHAŁ, Bolesław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1286. SADZIK, WŁODZIMIERZ, Michał, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1287. SAGAN, STANISŁAW, Jan, 1951, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prorektor
 1288. SAJKIEWICZ, ANDRZEJ, Jan , 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1289. SAŁATA, ZDZISŁAW, Mieczysław, 1949, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 1290. SAŁYGA, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1291. SANOCKI, ZBIGNIEW, Edward, 1964, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, burmistrz
 1292. SANTOREK, SŁAWOMIR, Edward, 1959, 14, Ministerstwo Sprawiedliwości, prokurator
 1293. SAWCZUK, AGATA, Józef, 1945, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 1294. SAWICKI, STEFAN, Zygmunt, 1937, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
 1295. SAWICKI, ADAM, Gerard, 1965, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1296. SCHEFFLER, JANUSZ, Antoni, 1931, 47, ORA Poznań, adwokat
 1297. SCHNEIDER, MACIEJ, Jan , 1964, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1298. SCHWOCHERT, DOROTA, Tadeusz, 1964, 32, Urząd Gminy w Ujściu, skarbnik
 1299. SEJ, JERZY, Ignacy, 1941, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1300. SELERSKI, ZBIGNIEW, Stanisław, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1301. SEMENIUK, HENRYK, Franciszek, 1963, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1302. SERAFIN, JERZY, Bronisław, 1953, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1303. SERAFIN, JULIAN, Franciszek, 1943, 17, Opolski Urząd Wojewódzki, radny
 1304. SERWA, ANDRZEJ, Władysław, 1950, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1305. SETLA, ZDZISŁAW, Edward, 1956, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1306. SĘDZIWY, STANISŁAW, Longin, 1947, 24 a, Ministerstwo Sprawiedliwości, naczelnik
 1307. SIDOR, MAREK FELIKS, Feliks, 1951, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1308. SIDOR, MAREK, Henryk, 1960, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1309. SIDORKIEWICZ, KRZYSZTOF, Emanuel, 1952, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 1310. SIEKIELEWSKI, MACIEJ, Sabin, 1923, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 1311. SIEMIENIUK, ALEKSANDER, Aleksander, 1948, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 1312. SIERADZKA, ELŻBIETA, Feliks , 1954, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 1313. SIKORA, ZBIGNIEW, Alfred, 1955, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1314. SIKORA, WOJCIECH, Stanisław, 1952, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 1315. SIKORSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1948, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1316. SITEWSKI, JAN, Jan, 1960, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1317. SIWICKI, RYSZARD, Władysław, 1944, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, dyrektor państwowej stacji sanitarno-epidemiologicznej
 1318. SIWICKI, PIOTR, Olgierd, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1319. SIWIŃSKI, PAWEŁ, Kazimierz, 1949, 47, ORA Łódź, adwokat
 1320. SKALNIAK, LESŁAW, Henryk , 1965, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 1321. SKAŁECKI, ADAM, Jan, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1322. SKAWINA, STEFAN, Antoni, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1323. SKOCZYŃSKI, LESŁAW MARIUSZ, Stanisław, 1960, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1324. SKOLIMOWSKI, JANUSZ, Franciszek, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1325. SKORUPA, STANISŁAW, Andrzej, 1948, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1326. SKORŻA, ZDZISŁAW, Tadeusz, 1958, 3, Prezes Rady Ministrów, z-ca szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 1327. SKOWROŃSKI, ANDRZEJ , Kazimierz, 19498, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1328. SKRYBANT, ADAM, Antoni, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1329. SKRZYDLEWSKI, WITOLD, Henryk, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1330. SKRZYPCZAK, LESZEK, Błażej, 1956, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, zastępca naczelnika urzędu skarbowego
 1331. SKRZYPCZYK, WOJCIECH, Hipolit, 1955, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1332. SKRZYPEK, GRZEGORZ, Michał, 1964, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki granicznej
 1333. SŁAWIK, KAROL, Ferdynand, 1937, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1334. SŁOMIANY, JAN, Feliks, 1952, 22, NIK, pracownik NIK
 1335. SŁONINA, RYSZARD ZBIGNIEW, Zygfryd, 1955, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1336. SŁOWIK, JAN, Władysław, 1963, 24 b, Wojewoda Śląski, komendant placówki straży granicznej
 1337. SŁOWIŃSKA, TERESA, Stanisław, 1949, 17, Wojewoda Dolnośląski, radna
 1338. SŁOWIŃSKI, JERZY, Jan, 1946, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1339. SMALCERZ, CZESŁAW, Władysław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1340. SMOLEŃ, STANISŁAW, Jakub, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1341. SMOLNIK, ANICETA, Wojciech, 1932, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1342. SMRECZYŃSKI, JAN, Józef, 1946, 32, Rada Powiatu Lubań, sekretarz
 1343. SMUGA, ZBIGNIEW, Czesław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1344. SMUGOWSKI, GRZEGORZ, Marian, 1961, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, wójt
 1345. SOBCZAK, ARKADIUSZ, Stanisław, 1955, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 1346. SOBCZAK, IRENEUSZ, Kazimierz, 1955, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1347. SOBCZAK, BOGDAN, Mieczysław, 1961, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 1348. SOBCZAK, ANDRZEJ, Bogusław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1349. SOBECKA, BARBARA, Stefan, 1949, 32, Rada Gminy w Dąbrowie Tarnowskiej, sekretarz
 1350. SOBOL, JAN, Janusz, 1951, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1351. SOBOLEWSKI, MIROSŁAW ANTONI, Antoni, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1352. SOBOLEWSKI, STANISŁAW, Aleksander, 1953, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 1353. SOCHACKI, KRZYSZTOF, Zygmunt, 1961, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
 1354. SOCHACKI, WOJCIECH, Józef, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1355. SOĆKO, DANUTA, Franciszek, 1965, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1356. SOKALSKI, JAN, Władysław, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1357. SOKOŁOWSKI, WIESŁAW, Antoni, 1963, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1358. SOLAREWICZ, BOGUSŁAW ZBIGNIEW, Józef, 1955, 17, OIRP Wrocław, radca prawny
 1359. SOROKA, ROMUALD, Adolf, 1947, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1360. SOSIŃSKI, RYSZARD, Franciszek, 1946, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1361. SOSNOWSKI, RYSZARD, Tadeusz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1362. SOŚNICKI, ZDZISŁAW, Jan, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1363. SOŚNICKI, MARIUSZ, Wacław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1364. SOWA, JANUSZ, Władysław, 1966, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
 1365. SPERBER, WALDEMAR, Zygmunt , 1959, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
 1366. SPYCHAJ, ZBIGNIEW MAREK, Witold, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1367. SRACHELSKI, TADEUSZ, Jan, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1368. STACHOŃ, STANISŁAW, Kazimierz, 1941, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1369. STACHURA, ELŻBIETA, Mieczysław, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1370. STANASZEK, MARIUSZ, Jerzy, 1961, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1371. STANIAK, BOGDAN, Józef, 1953, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1372. STANISŁAWSKI, ROBERT, Bogusław, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1373. STANKIEWICZ, ZBIGNIEW, Jan, 1956, 45, Kuratorium Oświaty Szczecin, dyrektor szkoły
 1374. STANKIEWICZ, WOJCIECH, Romuald, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1375. STANKOWSKI, WŁODZIMIERZ, Włodzimierz, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1376. STAROSTA, TADEUSZ, Tadeusz, 1929, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1377. STARUCH, BOGUSŁAW, Mikołaj, 1952, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1378. STARZ, ROMAN, Jan, 1957, 44 c, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce, zastępca dyrektora instytutu
 1379. STARZAK, EDWARD, Michał, 1930, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1380. STARZYŃSKI, PIOTR, Józef, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1381. STASZCZYK, JERZY, Antoni, 1945, 29, Ministerstwo Zdrowia, zastępca dyrektora
 1382. STASZEWSKI, MARIAN, Józef, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1383. STAWCZYK, ADAM, Jan, 1947, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 1384. STAWIARCZYK, MARIUSZ, Stanisław, 1959, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1385. STEBELSKI, STANISŁAW, Antoni, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1386. STEC, JÓZEF, Franciszek, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, prezes zarządu spółki
 1387. STELMASZCZYK, HENRYK, Władysław, 1929, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 1388. STEMPSKI, GRZEGORZ, Wojciech, 1958, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1389. STĘPCZYŃSKA-GORTAT, ELŻBIETA, Zygfryd, 1956, 24 b, Łódzki Urząd Wojewódzki, zastępca dyrektora wydziału
 1390. STADOLAK, KAZIMIERZ, Józef, 1955, 22, NIK, pracownik NIK
 1391. STRAWA, KRZYSZTOF, Bronisław, 1961, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca powiatowego lekarza weterynarii
 1392. STRAWA, KAZIMIERZ, Stanisław, 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1393. STREJCZEK, JAROSŁAW, Janusz, 1959, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1394. STRONCZYŃSKI, KRZYSZTOF, Stanisław, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1395. STRYCZYŃSKI, MICHAŁ, Teodor, 1945, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1396. STREZĘPKA, STANISŁAW, Stanisław, 1951, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1397. STUDZIŃSKI, EUGENIUSZ, Szymon, 1929, 47, ORA Kraków, adwokat
 1398. STUPAK, BRONISŁAW, Józef, 1937, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 1399. STYŚ, ELŻBIETA, Eugeniusz, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1400. SUCHOŁBIAK, LUCYNA, Władysław, 1959, 33, Prezes Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 1401. SUDA, ANDRZEJ, Stefan, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1402. SUJAK, JACEK, Zygmunt, 1965, 24 a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, naczelnik
 1403. SULARZ, HENRYK, Bolesław, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1404. SULOWSKI, STANISŁAW , Józef, 1952, 44 c, Uniwersytet Warszawski, dyrektor instytutu
 1405. SULŻYCKI, JERZY, Jan, 1949, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, zastępca dyrektora
 1406. SUŁKOWSKI, BOLESŁAW WOJCIECH, Maciej, 1927, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 1407. SUMERA, JACEK, Jan, 1959, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1408. SUPEŁ, ANDRZEJ, Jan, 1954, 174, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1409. SURAWSKI, TOMASZ, Zygmunt, 1943, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1410. SWATOŃ, JERZY, Józef, 1947, 40, Śląski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 1411. SWOBODA, GRZEGORZ, Karol, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1412. SYLWESTER, JANUSZ, Jerzy, 1954, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, szef wojewódzkiego sztabu wojskowego
 1413. SYPNIEWSKI, DARIUSZ, Włodzimierz, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1414. SYRYCA, MAREK, Marian, 1954, 47, OIRP Gdańsk, radca prawny
 1415. SZABLEWSKI, RYSZARD, Piotr, 1953, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1416. SZADKOWSKI, GRZEGORZ, Zbigniew, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1417. SZAFRAŃSKI, ANDRZEJ, Mieczysław, 1955, 46, Kuratorium Oświaty Kraków, dyrektor szkoły
 1418. SZAJER, JACEK, Jerzy, 1961, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1419. SZAŁATA, TOMASZ, Franciszek, 1965, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1420. SZAMBELAŃCZYK, RYSZARD, Jan, 1954, 40, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, prezes zarządu
 1421. SZANDECKI, KRZYSZTOF, Józef, 1960, 24 a, Ministerstwo Finansów, naczelnik
 1422. SZADKOWSKI, DANIEL MIROSŁAW, Edmund, 1957, 40, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1423. SZCZENIOWSKI, JACEK, Edmund, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1424. SZCZEPANIK, KRZYSZTOF, Wacław, 1950, 22, NIK, pracownik NIK
 1425. SZCZEPKOWSKI, DARIUSZ, Henryk, 1967, 24 b, Opolski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
 1426. SZCZEPKOWSKI, STANISŁAW, Władysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1427. SZCZĘSNY, STANISŁAW, Erazm, 1940, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 1428. SZCZUREK, MIECZYSŁAW, Józef, 1931, 47, OIRP Kraków, radca prawny
 1429. SZCZYGIELSKI, WIESŁAW, Józef, 1962, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1430. SZCZYGIEŁ, WOJCIECH, Wojciech, 1956, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, art. 4 pkt. 24 b
 1431. SZCZYPKA, ARKADIUSZ, Jerzy, 1967, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1432. SZEWCZYK, JACEK, Tadeusz, 1941, 44 b, Akademia Górniczo-Hutnicza, prodziekan
 1433. SZEWCZYK, PAWEŁ, Paweł, 1942, 44 b, Politechnika Śląska, prodziekan
 1434. SZEWCZYK, MARIAN, Józef, 1940, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1435. SZKLANY, RYSZARD, Ryszard, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1436. SZKODZIŃSKI, JERZY, Tadeusz, 1956, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1437. SZLĘK, ZBIGNIEW, Stanisław, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1438. SZMUNIEWSKI, ZBIGNIEW, Zenon, 1949, 39, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek rady nadzorczej
 1439. SZNICER, ANDRZEJ, Bronisław, 1950, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1440. SZOKA, ROMUALD, Józef, 1964, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1441. SZOSTAK, SYLWESTER, Jan, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1442. SZTORC, RYSZARD, Zdzisław, 1953, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1443. SZTURGULEWSKI, ANDRZEJ, Piotr, 1965, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 1444. SZUKSZTA, PIOTR, Witold, 1942, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
 1445. SZULC, KRYSTIAN, Bronisław, 1959, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1446. SZUSTKIEWICZ, JAN, Stanisław, 1945, 24 a, Ministerstwo Gospodarki, naczelnik
 1447. SZWAJCOWSKI, KAZIMIERZ, Tadeusz, 1951, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor
 1448. SZWADERSKI, MARIAN, Tadeusz, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1449. SZYDŁOESKI, HENRYK, Ryszard, 1948, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1450. SZYK, ZDZISŁAW, Mieczysław, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1451. SZYMAŃSKI, JAN, Feliks, 1958, 17, Wojewoda Zachodniopomorski, radny
 1452. SZYMAŃSKI, JAN, Józef, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1453. SZYMCZAK, DARIUSZ, Marian, 1965, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1454. SZYMANDERA, JÓZEF, Jan, 1947, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1455. SZYMKOWIAK, MAREK, Jan, 1959, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1456. SZYMONDERA, ANNA, Aleksander , 1952, 44 c, Akademia Wychowania Fizycznego, kwestor
 1457. SZYNALIK, JAN, Stefan, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1458. SZYSZKO, DIONIZY, Zygmunt, 1929, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1459. SZYSZKO, DARIUSZ, Tadeusz, 1965, 24 b, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
 1460. ŚLAZYK, BOGUSŁAW, Tomasz, 1957, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, komendant
 1461. ŚLĄZAK, HANNA, Kazimierz, 1956, 24 a, Komenda Główna Straży Granicznej, naczelnik
 1462. ŚLEDŹ, IRENA, Marian, 1959, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radna
 1463. ŚLIWIŃSKI, STANISŁAW, Tadeusz, 1959, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1464. ŚLUSARSKI, WITOLD, Witold, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1465. ŚMIAŁEK, TADEUSZ, Józef, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1466. ŚMIGIELSKI, DARIUSZ, Kazimierz, 1956, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
 1467. ŚWIATŁOWSKI, SŁAWOMIR, Ryszard, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1468. ŚWIĄTEK, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1950, 44 b, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dziekan
 1469. ŚWIĄTKIEWICZ, BARBARA, Bronisław, 1953, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1470. ŚWIĄTKOWSKI, KRZYSZTOF, Antoni, 1945, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1471. ŚWIDWIŃSKI, ANDRZEJ, Mieczysław, 1949, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia
 1472. ŚWIERCZYŃSKI, KAZIMIERZ, Józef, 1942, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1473. ŚWIERDZEWSKI, ANDRZEJ, Zygmunt, 1953, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1474. ŚWIERKULA, ANDRZEJ JAN, Edward, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1475. ŚWIETLICKI, JANUSZ, Bronisław, 1957, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1476. ŚWIETLIK, GRZEGORZ, Roman, 1957, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1477. ŚWIERZEWSKI, JACEK MEDARD, Lucjan, 1948, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1478. ŚWIĘS, FRANCISZEK, Władysław, 1946, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1479. SWISŁOCKI, MICHAŁ, Józef, 1964, 45, Kuratorium Oświaty Białystok, dyrektor szkoły
 1480. TABAKA, WACŁAW, Ignacy, 1950, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1481. TALAREK, JAROSŁAW, Bogdan, 1965, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1482. TARASIŃSKI, JAROSŁAW, Władysław, 1960, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1483. TARASIUK, TAMARA, Józef, 1960, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1484. TARGOŃSKI, KRZYSZTOF, Jan, 1959, 14, Krajowa Rada Sądownictwa, asesor
 1485. TARGOŃSKI, JAN, Paweł, 1950, 17, Podlaski Urząd Wojewódzki, radny
 1486. TARNOPOLSKI, RYSZARD, Edward, 1949, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1487. TARNOWSKI, JAN, Józef, 1957, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1488. TASIEMSKI, TADEUSZ, Marian, 1937, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1489. TCHÓRZ, JERZY, Piotr, 1960, 40, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, prezes spółki
 1490. TEKIEL, KRZYSZTOF, Zdzisław, 1963, 24 b, Małopolski Urząd Wojewódzki, komendant straży granicznej
 1491. TERESIAK, ZBIGNIEW, Leonard , 1954, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1492. TIRNOFIEJUK, ANATOL, Włodzimierz, 1962, 24 B, Podlaski Urząd Wojewódzki, komendant
 1493. TŁUSTOCHOWICZ, WITOLD, Władysław, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1494. TOBOLEWSKI, LECH, Antoni, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1495. TOKARSKI, JERZY, Jan, 1954, 24 a, Ministerstwo Infrastruktury, dyrektor
 1496. TOMASZEWSKI, TADEUSZ, Tadeusz, 1955, 44 b, Uniwersytet Warszawski, kierownik
 1497. TOMCZAK, KRZYSZTOF, Piotr, 1960, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1498. TOMCZYK, STANISŁAW, Franciszek, 1944, 17, Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1499. TOMCZYK, STANISŁAW, Józef, 1958, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1500. TOMCZYK, WOJCIECH, Jan, 1940, 47, ORA Warszawa, adwokat
 1501. TOMIAK, RYSZARD, Bolesław, 1957, 24 a, Urząd Lotnictwa Cywilnego, naczelnik
 1502. TOMICKI, JERZY, Jan, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1503. TOMKIEWICZ, MIROSŁAW, Czesław, 1963, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, z-ca komendanta placówki straży granicznej
 1504. TRACZYK, JANINA, Zdzisław, 1955, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1505. TROCKI, RYSZARD, Henryk, 1954, 17, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1506. TRYHUBCZAK, ROMAN, Mieczysław, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 1507. TRZASKA, ROBERT, Mieczysław, 1948, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1508. TRZCIŃSKI, MAREK, Mieczysław, 1946, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, naczelnik
 1509. TRZECIECKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1954, 24 a, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, naczelnik
 1510. TRZĘSOWSKA, JADWIGA, Wacław, 1945, 47, ORA Bydgoszcz, adwokat
 1511. TULISZKA, MIROSŁAW, Henryk, 1958, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1512. ULICKI, WŁADYSŁAW, Stanisław, 1925, 47, ORA Warszawa, adwokat
 1513. URBAN, MAREK, Roman, 1954, 44 b, Akademia Ekonomiczna w Wrocławiu, prodziekan
 1514. URBANEK, JERZY ADAM, Jan, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1515. URBANSKY, WANDA, Jan, 1954, 33, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 1516. URBAŃSKI, JAN, Stanisław, 1949, 24 b, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, naczelnik
 1517. WACH, JANUSZ, Jan, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1518. WACHOWICZ, EDWARD, Edward, 1952, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1519. WALANKIEWICZ, ANTONI, Tadeusz, 1953, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1520. WALAS, EDMUND, Gerard, 1959, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1521. WALCZAK, IWONA, Zygmunt, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1522. WALCZAK, MAREK ARKADIUSZ, Mirosław, 1958, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1523. WALKIEWICZ, JAN, Kazimierz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1524. WANAT, LESZEK, Bolesław, 1957, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1525. WARCHAŁOWSKI, IRENEUSZ, Henryk, 1961, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1526. WASILEWSKI, ZYGMUNT, Feliks, 1948, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1527. WASILEWSKI, JÓZEF, Edward, 1960, 24 a, Straż Graniczna, naczelnik
 1528. WASILEWSKI, TOMASZ, Jan, 1941, 11, OIRP Warszawa, członek służby zagranicznej
 1529. WAWROCKI , KRZYSZTOF, Henryk, 1963, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1530. WAWRYNIUK, JAN, Stanisław, 1949, 27, Narodowy Bank Polski, główny specjalista
 1531. WAWRZYNIAK, STANISŁAW, Stanisław, 1953, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 1532. WAWRZYNIAK, PIOTR, Sylwester, 1960, 47, OIRP Poznań, radca prawny
 1533. WĄSOWICZ, WOJCIECH, Marian, 1949, 44 b, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, kierownik
 1534. WCISŁO, STANISŁAW, Henryk, 1955, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1535. WDOWIAK, CZESŁAW, Michał, 1943, 47, ORA Gdańsk, adwokat
 1536. WEBER, JERZY, Leonard, 1947, 44 c, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dyrektor instytutu
 1537. WEJSIS-GOŁĘBIAK, MAŁGORZATA, Edward, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1538. WEPSIĘĆ, GRZEGORZ, Józef, 1958, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1539. WERA, KAZIMIERZ, Alojzy, 1956, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1540. WERCZYŃSKI, ZBIGNIEW, Jan, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 1541. WERESZCZAK, GRZEGORZ, Zbigniew, 1955, 45, Mazowiecki Kurator Oświaty, kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego przy ambasadzie RP
 1542. WESOŁOWSKI, STANISŁAW, Franciszek, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1543. WĘGIELSKI, JANUSZ, Stanisław, 1947, 47, OIRP Zielona Góra, radca prawny
 1544. WĘGRZYN, FELIKS, Jan, 1943, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1545. WEGRZYNOWSKI, JAROSŁAW, Józef, 1964, 24 b, Lubuski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 1546. WĘŻOWSKI, TADEUSZ, Mieczysław, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1547. WIATR, JANUSZ, Czesław, 1964, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1548. WIATR, WALDEMAR, Władysław, 1952, 47, OIRP Łódź, radca prawny
 1549. WIATR, GRZEGORZ SŁAWOMIR, Zygmunt, 1961, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1550. WIĄCEK, ZOFIA, Jan, 1943, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1551. WICKI, ROMAN, Alfons, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1552. WIEKIERA, STEFAN, Wojciech, 1934, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 1553. WIELGUS, KAZIMIERZ, Władysław, 1942, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 1554. WIELICKI, LESZEK, Jerzy, 1960, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, komendant
 1555. WIERCIŃSKI, ROMAN, Józef, 1961, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1556. WIERZBICKI, ANDRZEJ, Eliasz, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1557. WIERZBICKI, RYSZARD, Franciszek, 1962, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1558. WIERZBICKI, JACEK JAN, Józef, 1949, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1559. WIERZCHOWSKI, TADEUSZ, Tadeusz, 1952, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1560. WIETRZYK, ZDZISŁAW MARIAN, Aleksander , 1945, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1561. WIĘCEK, DARIUSZ, Feliks, 1959, 24 b, Śląski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 1562. WIĘCEK, JERZY, Franciszek, 1947, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1563. WIĘCIOREK, WOJCIECH, Romuald, 1961, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, radny
 1564. WIĘCKOWSKI, WOJCIECH, Marian, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1565. WIĘCŁAW, JERZY, Kazimierz, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1566. WIKTORKO, JERZY, Karol, 1956, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1567. WIKTOROWICZ, ZBIGNIEW, Eugeniusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1568. WILCZEK, ZDZISŁAW, Józef, 1949, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 1569. WILCZYŃSKI, LEONARD, Konstanty, 1929, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1570. WILD, JAN, Adam, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Gdańsk, dyrektor szkoły
 1571. WILK, LESZEK, Emil, 1960, 47, OIRP Katowice, radca prawny
 1572. WILK, WITOLD, Tadeusz, 1954, 41, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1573. WINIARSKI, KRZYSZTOF, Mieczysław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1574. WINIARSKI, WIESŁAW, Adam, 1941, 47, ORA Poznań, adwokat
 1575. WINIARSKI, JAN, Józef, 1947, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, radca prawny
 1576. WIŚNIEWSKI, JAN, Franciszek, 1932, 47, ORA Łódź, adwokat
 1577. WIŚNIEWSKI, JANUSZ, Henryk, 1963, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1578. WIŚNIEWSKI, ALEKSANDER, Jan, 1932, 47, OIRP Lublin, radca prawny
 1579. WIŚNIEWSKI, RYSZARD, Kazimierz, 1955, 27, Narodowy Bank Polski, pracownik Narodowego Banku Polskiego
 1580. WIŚNIEWSKI, ANDRZEJ, Stanisław, 1938, 40, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 1581. WIŚNIEWSKI, FRANCISZEK, Wojciech, 1940, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1582. WITASZCZYK, KAZIMIERZ, Andrzej, 1955, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1583. WITCZAK, MIECZYSŁAW, Jan, 1958, 40, Lubuski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 1584. WITKOŚ, JÓZEF, Jan, 1948, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1585. WITKOWSKI, ANDRZEJ, Wincenty, 1951, 22, NIK, pracownik NIK
 1586. WITKOWSKI, TADEUSZ, Ludwik, 1929, 17, Warmiński-Mazurski Urząd Wojewódzki, radny
 1587. WŁODARCZYK, ALICJA, Czesław, 1958, 45, Kuratorium Oświaty Bydgoszcz, dyrektor szkoły
 1588. WŁODARCZYK, BOGUSŁAW, Bolesław, 1957, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1589. WŁODARCZYK, HIERONIM, Józef, 1958, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1590. WŁODARCZYK, ALOJZY, Leopold, 1964, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, wójt
 1591. WŁODARSKI, JÓZEF, Jerzy, 1950, 44 b, Uniwersytet Gdański, dziekan wydziału
 1592. WNUK, MIROSŁAW, Henryk, 1964, 24 B, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
 1593. WOJCIECHOWSKA, KRYSTYNA, Teodor, 1955, 47, Ministerstwo Skarbu Państwa, radca prawny
 1594. WOJCIECHOWSKI, HENRYK, Franciszek, 1943, 47, OIRP Kraków, radca prawny
 1595. WOJCIECHOWSKI, CZESŁAW, Stanisław, 1947, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek rady nadzorczej
 1596. WOJCIECHOWSKI, MIECZYSŁAW, Stanisław, 1947, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1597. WOJCIECHOWSKI, WACŁAW, Tadeusz, 1948, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1598. WOJCIECHOWSKI, BONIFACY, Stanisław, 1952, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, radny
 1599. WOJCIECHOWSKI, BERNARD, Zbigniew, 1958, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1600. WOJCIECHOWSKI, MARIUSZ, Józef, 1952, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1601. WOJEWÓDZKA, BARBARA, Piotr, 1945, 51, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim, audytor wewnętrzny
 1602. WOJNA, EDMUND, Alfred, 1950, 17, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, burmistrz
 1603. WOJNOWSKI, MARIAN, Aleksander, 1935, 47, ORA Opole, adwokat
 1604. WOJTAL, RYSZARD, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1605. WOJTKOWIAK, ANDRZEJ, Franciszek, 1960, 45, Kuratorium Oświaty Wrocław, dyrektor szkoły
 1606. WALICKI, MARIAN, Franciszek, 1941, 44 b, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dziekan
 1607. WOLNIAK, MARIUSZ, Leszek, 1955, 24 b, Pomorski Urząd Wojewódzki, komendant placówki straży granicznej
 1608. WOLSKI, MARCIN, Sylwester, 1971, 40, Łódzki Urząd Wojewódzki, członek rady
 1609. WOLSKI, JAKUB, Mieczysław, 1950, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1610. WORONOWICZ, BOLESŁAW, Jan, 1956, 24 b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 1611. WOROTNICKI, JANUSZ, Jan, 1961, 24 b, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki SG
 1612. WORWA, JERZY, Władysław, 1954, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 1613. WOŻNIAK, JACEK, Mieczysław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1614. WOŹNIAK, JAN, Ignacy, 1949, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wójt
 1615. WOŹNIAK, BOŻENA, Józef, 1956, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1616. WOŹNIAK, WOJCIECH JERZY, Stanisław, 1964, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1617. WOŹNIAK, MARIUSZ , Aurelian, 1944, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1618. WOŹNIAK, RYSZARD, Marian, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1619. WOŹNICZKA, KAZIMIERZ, Józef, 1949, 17, Śląski Urząd Wojewódzki, radny
 1620. WÓJCICKA-KUROPATWA, MAŁGORZATA, Ryszard, 1955, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1621. WÓJCIK, ANTONI, Leon, 1957, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1622. WÓJCIK, STANISŁAW, Józef, 1951, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1623. WÓJTOWICZ, ANDRZEJ, Zbigniew, 1967, 40, Pomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1624. WRONA, WŁADYSŁAW, Stefan, 1947, 17, Małopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1625. WRONA, JULIAN, Marian, 1954, 45, Kuratorium Oświaty Kielce, dyrektor szkoły
 1626. WROTNIAK, SŁAWOMIR, Marian, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1627. WRÓBLEWSKI, ANDRZEJ, Andrzej, 1947, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1628. WRÓBLEWSKI, WIESŁAW, Edmund, 1949, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1629. WRÓBLEWSKI, ANDRZEJ , Alojzy, 1956, 47, OIRP Toruń, radca prawny
 1630. WRÓBLEWSKI, WIESŁAW, Aleksander, 1960, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1631. WRÓBLEWSKI, ZENON, Franciszek, 1945, 47, OIRP Rzeszów, radca prawny
 1632. WRZESIŃSKI, WŁODZIOMIERZ, Feliks, 1952, 47, OIRP Wrocław, radca prawny
 1633. WUJEC, WŁADYSŁAW, Zygmunt, 1946, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1634. WYBIRAL, IWONA MAGDALENA, Edmund, 1958, 24 a, Komenda Główna Policji, naczelnik
 1635. WYGANOWSKI, ANDRZEJ, Jerzy, 1951, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, wójt
 1636. WYKURZ, ANDRZEJ, Henryk, 1948, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1637. WYSOCKI, MIROSŁAW, Mirosław, 1941, 44 c, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, zastępca dyrektora
 1638. WYSOCKI, PIOTR, Jan, 1957, 32, Urząd Gminy w Mielniku, sekretarz
 1639. WYSZYŃSKI, TADEUSZ, Kazimierz, 1932, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 1640. WYSZYŃSKI, ANDRZEJ, Jan, 1947, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1641. ZABOROWSKA, BARBARA, Bolesław, 1949, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 1642. ZABORSKI, MARIAN, Władysław, 1948, 44 c, Politechnika Łódzka, dyrektor instytutu
 1643. ZADWOMY, ZENON, Jan, 1957, 17, Lubuski Urząd Wojewódzki, radny
 1644. ZAJĄC, BOGUSŁAW, Stefan, 1943, 22, NIK, kontroler NIK
 1645. ZAJĄC, JÓZEF, Jan, 1947, 18, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, rektor
 1646. ZAJĄC, LESZEK JAN, Jan, 1957, 48, Ministerstwo Sprawiedliwości, komornik sądowy
 1647. ZAJĄC, MIROSŁAWA DANUTA, Mieczysław, 1943, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1648. ZAJDLER, WŁADYSŁAW, Władysław, 1946, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 1649. ZALESKI, STANISŁAW, Władysław, 1944, 47, Ministerstwo Sprawiedliwości, notariusz
 1650. ZALEWSKA, BOŻENA, Kazimierz, 1953, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1651. ZALEWSKI, JACEK, Jan, 1964, 24 a, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i administracji, dyrektor
 1652. ZAMARA, JERZY, Stanisław, 1951, 35, Ministerstwo Skarbu Państwa, członek zarządu
 1653. ZANIEWICZ, MARIAN, Jan, 1950, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1654. ZARĘBA, ZBIGNIEW, Czesław, 1958, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1655. ZSADA, ANTONI, Mieczysław, 1956, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1656. ZATORSKI, LESŁAW, Jan, 1953, 2, Państwowa Komisja Wyborcza, kandydat na posła
 1657. ZAWADA, WALDEMAR, Wacław, 1955, 47, OIRP Kielce, radca prawny
 1658. ZAWADZKA, DANUTA, Kazimierz, 1947, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1659. ZAWALAK, ANNA, Edward, 1953, 24 a, Urząd ds. Cudzoziemców, naczelnik
 1660. ZAWALONKA, JERZY, Stanisław, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1661. ZAWORSKI, MIROSŁAW, Józef, 1949, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat,
 1662. ZDANOWICZ, WANDA, Janusz, 1958, 45, Mazowiecki Kurator Oświatowy, dyrektor szkoły
 1663. ZDEBSKI, KAZIMIERZ, Kazimierz, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1664. ZDROJEWSKA, EWA MARIA, Stanisław, 1947, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1665. ZDROJEWSKI, CZESŁAW, Eugeniusz, 1959, 17, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1666. ZDUNEK, JAROGNIEW, Witold, 1957, 47, OIRP Bydgoszcz, radca prawny
 1667. ZDYNIAK, ALEKSY, Piotr, 1936, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, radny
 1668. ZELENT, JAN, Kazimierz, 1940, 47, OIRP Opole, radca prawny
 1669. ZELWIAŃSKI, RYSZARD, Zygmunt, 1926, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1670. ZEMBRZUSKI, WŁODZIMIERZ, Tadeusz, 1946, 22, NIK, główny specjalista
 1671. ZGANIACZ, KAZIMIERZ, Czesław, 1949, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1672. ZIELENKIEWICZ, JANUSZ, Sergiusz, 1957, 24 a, Ministerstwo Finansów, naczelnik
 1673. ZIELIŃSKI, JERZY, Stanisław, 1941, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1674. ZIELIŃSKI, ANDRZEJ, Edward, 1945, 44 b, Uniwersytet Medyczny Łódź, prodziekan
 1675. ZIEMBA, ANDRZEJ, Stanisław, 1950, 44 c, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, zastępca dyrektora
 1676. ZIENDARA, ZDZISŁAW, Ignacy, 1939, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1677. ZIĘBA, JERZY, Władysław, 1951, 47, ORA Bielsko Biała, adwokat
 1678. ZIĘBOWICZ, HENRYK, Bolesław, 1959, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1679. ZIÓŁKOWSKI, TADEUSZ , Marian, 1951, 17, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, wójt
 1680. ZIÓŁKOWSKI, BOGUSŁAW, Wincenty, 1954, 40, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, członek zarządu
 1681. ZIÓŁKOWSKI, ADAM, Władysław, 19622, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1682. ZŁOTKOWSKI, MAREK, Jan, 1966, 17, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, radny
 1683. ZŁOTOWSKI, JANUSZ, Bogumił, 1955, 17, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, radny
 1684. ZMACZYŃSKI, ZBIGNIEW, Tadeusz, 1953, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1685. ZWARYSIEWICZ, WIKTOR, Jan, 1947, 47, ORA Kraków, radca prawny
 1686. ZWIERKO, JAN, Józef, 1950, 44 c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu, kanclerz
 1687. ZYSKOWSKI, MIECZYSŁAW, Jerzy, 1960, 17, Łódzki Urząd Wojewódzki, starosta, radny
 1688. ŻAK, JERZY, Zygmunt, 1946, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny
 1689. ŻAKOWIAK, PIOTR, Henryk, 1961, 47, OIRP Zielona Góra, adwokat
 1690. ŻARKIEWICZ, ZYGMUNT, Bronisław, 1966, 17, Lubelski Urząd Wojewódzki, radny
 1691. ŻBIKOWSKI, JAROSŁAW, Piotr, 1958, 44 c, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Biała Podlaska, dyrektor instytutu
 1692. ŻBIKOWSKI, WALDEMAR, Franciszek, 1957, 47, OIRP Olsztyn, radca prawny
 1693. ŻEBRYK, HENRYK, Kazimierz, 1949, 47, OIRP Koszalin, radca prawny
 1694. ŻELEŹNY, ZDZISŁAW, Leon, 1951, 17, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, radny
 1695. ŻNIJEWSKI, RAFAŁ, Stanisław, 1948, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1696. ŻOŁĄDKOWSKA, MARZENNA, Janusz, 1954, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1697. ŻÓŁNOWSKI, ANDRZEJ, Anatol, 1964, 24 b, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta placówki straży granicznej
 1698. ŻUDRO, SŁAWOMIR, Henryk, 1955, 22, NIK, pracownik NIK
 1699. ŻUKOWSKI, WŁODZIMIERZ, Stefan, 1930, 47, OIRP Warszawa, radca prawny
 1700. ŻUKOWSKI, JAN, Julian, 1960, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1701. ŻURAW, TADEUSZ, Jan, 1961, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1702. ŻYDAK, STANISŁAW, Jan, 1951, 11, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, członek służby zagranicznej
 1703. ŻYGADŁO, JERZY, Zygmunt, 1959, 54, Ministerstwo Obrony Narodowej, żołnierz zawodowy
 1704. ŻYGŁOWICZ, STANISŁAW, Józef, 1949, 17, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, radny, członek zarządu powiatu
 1705. ŻYŁA, GRZEGORZ, Czesław, 1962, 24 B, Dolnośląski Urząd Wojewódzki, zastępca komendanta
 1706. ŻYWOTKO, MIECZYSŁAW, Stefan, 1950, 40, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, członek zarządu