459
272
277
Zajęcie Stryja przez Ukraińców w 1939 roku [Rebelia OUN]

Zajęcie Stryja przez Ukraińców w 1939 roku [Rebelia OUN] – opanowanie polskiego miasta Stryj podczas polskiej wojny obronnej, w nocy z 12 na 13 września 1939 przez bandy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów oraz ukraińskich mieszkańców miasta i okolic.

12 września Stryj był ciężko bombardowany przez lotnictwo niemieckie. Aby uniknąć strat, dowództwo polskie wycofało wieczorem z miasta batalion wartowniczy, wycofała się również obsada posterunku Policji Państwowej. Wojsko pozostawiło warty jedynie przed koszarami oraz magazynami wojskowymi.

Wykorzystali to wypuszczeni z więzienia skazańcy oraz osoby z marginesu społecznego, rozpoczynając rabunek pozostawionego mienia. Powstała anarchia pozwoliła uzbrojonym bandom członków OUN na opanowanie miasta. Doszło do mordowania polskiej ludności cywilnej, niszczenia polskich symboli narodowych, dewastacji urzędów państwowych.

Celem OUN było przejęcie władzy w Stryju przed wkroczeniem wojsk niemieckich oraz ich wsparcie poprzez – dezercje wojskowe, sabotaż, dywersję, wiązanie od wewnątrz, znacznych polskich sił, wojska i policji skierowanych do tłumienia rebelii, co znacznie osłabiało zewnętrzną siłę obronną Polski.

Nad ranem 13 września dowództwo polskie wydało rozkaz obsadzenia miasta z powrotem przez polskie oddziały (głównie batalion marszowy 49 pułku piechoty). Walki trwały kilka dni, zakończyły się odbiciem miasta.

Szacuje się, że w walce brało udział około 500-700 Ukraińców.