301
305
301
301
Zamki na Kresach Wschodnich

B

 • Baturyn
 • Birże
 • Brody (Ukraina)
 • Brzeżany (Ukraina)
 • Buczacz
 • Budzanów

C

 • Chocim
 • Twierdza w Chocimiu
 • Czarnokozińce
 • Czehryń
 • Czerwonogród (obwód tarnopolski)
 • Czerwony Dwór (Litwa)
 • Czortków

D

 • Dubno (Ukraina)

G

 • Zamek w Gieranionach
 • Zamek Giełgudów
 • Nowy Zamek w Grodnie
 • Stary Zamek w Grodnie
 • Głuchów (obwód sumski)

H

 • Halicz (miasto)
 • Holszany

J

 • Dołyna (obwód tarnopolski)
 • Jazłowiec

K

 • Kamieniec (Białoruś)
 • Kamieniec Podolski
 • Klewań
 • Koniecpol Nowy
 • Korzec (miasto)
 • Zamek w Kownie
 • Zamek w Krewie
 • Krustpilis
 • Krzemieniec (miasto)
 • Kudryńce

L

 • Niski Zamek we Lwowie
 • Lachowicze
 • Zamek w Lidzie
 • Lubcz (Białoruś)
 • Wysoki Zamek we Lwowie

Ł

 • Zamek w Łucku

M

 • Miadzioł (miasto)
 • Miedniki Królewskie
 • Mikulińce
 • Zespół zamkowy w Mirze
 • Międzybuż
 • Zamek w Mińsku

N

 • Nieszczerdo
 • Zespół zamkowy w Nieświeżu
 • Zamek w Nowogródku

O

 • Okopy Świętej Trójcy
 • Zamek w Olesku
 • Ostróg (miasto)
 • Ołyka

P

 • Paniowce
 • Zamek w Podhorcach
 • Pomorzany (Ukraina)
 • Potok Złoty

R

 • Zamek Rakowiec

S

 • Satanów
 • Sidorów
 • Skała Podolska
 • Skałat
 • Skeliwka
 • Stare Sioło (obwód lwowski)
 • Starokonstantynów
 • Stary Bychów

Ś

 • Świrz

T

 • Tarnopol
 • Zamek w Tokach
 • Trembowla
 • Zamek w Trokach
 • Stare Troki

W

 • Wiśniowiec
 • Wysuczka

Z

 • Zamek Herburt koło Dobromila
 • Zamek w Zasławiu
 • Załoźce
 • Zbaraż
 • Zamek w Zbarażu
 • Zinków
 • Zamek w Złoczowie
 • Zespół Zamkowy w Wilnie

Ż

 • Żwaniec
 • Żółkiew