135
126
131
Zbrodnia w Glinciszkach

Zbrodnia w Glinciszkach – wydarzenia, do których doszło 20 czerwca 1944 roku, kiedy to litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej zastrzelił 38 mieszkańców Glinciszek. Był to odwet za śmierć czterech litewskich policjantów w starciu z 5 Wileńską Brygadą AK, dowodzoną przez Zygmunta Szendzielarza "Łupaszkę", oddziałem AK niedługo przedtem przebywającym w majątku Glinciszki.

Znaczną część ofiar stanowiły kobiety i dzieci (większość mężczyzn wyszła w tym czasie do pracy). Pracownicy majątku, będącego wówczas w niemieckim zarządzie Landbewirstschaftungsgesellschaft Ostland, już zamknięci przez litewskich policjantów w dawnej kaplicy glinciskiego pałacu i mający prawdopodobnie być następnie rozstrzelani, zostali uratowani dzięki przyjazdowi Niemców, reprezentantów niemieckiego zarządu, którzy spłoszyli napastników. Przybyły wraz z nimi bezpośredni administrator majątku, Władysław Komar, został zabity w drodze powrotnej, niedaleko Podbrzezia


Bibliografia

 • Longin Tomaszewski: Kronika Wileńska 1941-1945 : z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego. Warszawa: Pomost, 1992. ISBN 83-85521-09-7.

Lista osób zamordowanych przez policję litewską w Glinciszkach
20 czerwca 1944 roku

Lista sporządzona przez Irenę Sławińską podczas ekshumacji ofiar w dniu 26 czerwca 1944 roku, skorygowana na podstawie oświadczenia Bronisława Juniewicza. Porządek alfabetyczny, w nawiasach wiek.

 1. Bałendówna Irena (15)
 2. Bałendowa Salomea (46)
 3. Bałendówna Terenia (3)
 4. Bałendówna Wanda (21)
 5. Bitowt Paweł (33)
 6. Dubieniecki Mikołaj
 7. Jankowski
 8. Klukowski Józef (36)
 9. Komar Władysław (34)
 10. Koneczna Ludmiła (40)
 11. Koneczny Jarosław (14)
 12. Koneczny Józef (40)
 13. Łukasik Bohdan (5)
 14. Łukasikowa Helena (33)
 15. Mackiewicz Władysław (20)
 16. Matalańcowa Maria (22)
 17. Matalańcowa Irena (3)
 18. Mieżaniec Antoni (17)
 19. Nowicka Jadwiga (24)
 20. Nowicka Władysława (5)
 21. Romejko
 22. Sobolewski Mieczysław (22)
 23. Stankiewicz Michał (66)
 24. Stankiewiczowa Apolonia (63)
 25. Szalkowska Maria (21)
 26. Szalkowski Wacław (24)
 27. Szewiel Aleksander (12)
 28. Szewiel Marian (10)
 29. Szewielowa Felicja (43)
 30. Szymyniec Karol
 31. Wenclawska Konstancja
 32. Wenclawski Feliks
 33. Wenclawski Konstanty (8)
 34. Wiszkielowa Joanna (78)
 35. Zienkiewicz Longin (35)
 36. Żytliński Józef (16)
 37. mężczyzna NN
 38. mężczyzna NN