140
137
139
Zbrodnie w Bukowinie

Zbrodnie w Bukowinie - zbrodnia dokonana w 1943 przez Ukraińską Policję Pomocniczą na polskich mieszkańcach Bukowiny.

Według J. Estreicha w 1943 doszło do napaści Ukraińskiej Policji Pomocniczej na wieś Bukowinę w powiecie biłgorajskim, w czasie której zginęło kilkunastu Polaków

Po wysiedleniu polskich mieszkańców Bukowiny przez hitlerowców ich gospodarstwa przejęli sprowadzeni przez władze okupacyjne Ukraińcy. 26 lipca 1943 Oddział partyzancki NOW-AK "Ojca Jana" zaatakował wieś. Spalono wówczas 31 gospodarstw należących pierwotnie do Polaków, a zasiedlonych przez Ukraińców. Był to pierwszy przypadek odwetu na ukraińskiej ludności cywilnej Zamojszczyzny, kolaborującej z niemieckim okupantem.