126
122
124
Zbrodnie w Krzywusze

Zbrodnie w Krzywusze - zbrodnie dokonane na polskiej ludności wsi Krzywucha w 1943 w czasie kilku napadów band UPA na wieś. Krzywucha była wsią zamieszkaną zarówno przez Ukraińców, jak i Polaków, z przewagą tych pierwszych. Według wspomnień zgromadzonych przez Władysława i Ewę Siemaszków na początku 1943 Polacy, w obawie przed napadem, zorganizowali we wsi wartę, która miała ostrzec przed ewentualnym napadem ze strony UPA. Mimo tego w kwietniu tego samego roku banda UPA weszła do wsi i spalił kilka zagród polskich, zabijając ok. 20 osób. W drugim napadzie spalone zostało gospodarstwo Polaka nazwiskiem Broczek, dowódcy warty, a on sam zamordowany razem z żoną w czasie ucieczki z płonących zabudowań.

Największego napadu na Krzywuchę UPA dokonała w sierpniu 1943, wchodząc nocą do wsi, otaczając polskie domy i zabijając wszystkich mieszkańców. Zginęło wówczas ok. 70 osób.


Bibliografia

  • E. Siemaszko, W. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945, Warszawa 2000 , Wydawnictwo "von Borowiecky"; ISBN 83-87689- 34-3, t.I, s.62