2300
2339
2308
Żołnierze wyklęci

Żołnierze wyklęci – określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór zbrojny próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963.

"Żołnierze wyklęci" to także tytuł książki Jerzego Ślaskiego na ten sam temat.

Ostatni "żołnierz wyklęty" – Józef Franczak ps. "Lalek" z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego "Uskoka" – zginął w obławie pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie - 21 października 1963 r.


Podstawowe organizacje

 • Armia Krajowa Obywatelska
 • Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj
 • Konspiracyjne Wojsko Polskie
 • Narodowe Siły Zbrojne po 1944 roku
 • Narodowe Zjednoczenie Wojskowe
 • NIE
 • Ruch Oporu Armii Krajowej
 • Wielkopolska Samodzielna Grupa Ochotnicza Warta
 • Wolność i Niezawisłość
 • Wolność i Sprawiedliwość

Niektórzy dowódcy

 • kpt. Józef Batory, ps. "Argus", "Wojtek"
 • por. Stefan Bembiński ps. "Harnaś"
 • mjr Marian Bernaciak ps. "Orlik", "Dymek"
 • Michał Bierzyński ps. "Sęp"
 • por. Ksawery Błasiak ps. "Albert
 • kpt. Franciszek Błażej ps. "Roman", "Bogusław", "Tadeusz"
 • por. Stanisław Bogdanowicz ps. "Tom"
 • płk Janusz Bokszczanin ps. "Sęk"
 • Adam Boryczka ps. "Adam", "Albin", "Tońko", "Brona", "Płóg"
 • por. Stefan Bronarski ps. "Roman"
 • kpt. Zdzisław Broński ps. "Uskok"
 • por. Karol Chmiel ps. "Grom", "Zygmunt"
 • por. Kazimierz Chmielowski ps. "Rekin"
 • ppłk Łukasz Ciepliński ps. "Pług", "Ostrowski"
 • mjr/ppłk NSZ Tadeusz Danilewicz ps. "Kuba", "Doman", "Kossak", "Łoziński"
 • mjr Hieronim Dekutowski ps. "Zapora"
 • kpt. Jan Karol Dubaniowski ps. "Salwa
 • ppor. Władysław Dubielak ps. "Myśliwy"
 • st. sierż. Mieczysław Dziemieszkiewicz ps. "Rój"
 • kpt. Henryk Flame ps. "Bartek"
 • por. Antoni Fryszkowski ps. "Ryś"
 • por. Henryk Glapiński ps. "Klinga"
 • por. Eugeniusz Godlewski ps. "Topór"
 • mjr/gen. Antoni Heda ps. "Szary"
 • ppłk Tadeusz Jachimek ps. "Ninka"
 • mjr Franciszek Jerzy Jaskulski ps. "Zagończyk"
 • ppor. Henryk Jóźwiak ps. "Groźny"
 • kpt. Kazimierz Kamieński ps. "Huzar"
 • ppor./ppłk NSZ Stanisław Kasznica ps. "Wąsowski", "Przepona", "Wąsal"
 • ppłk Mieczysław Kawalec ps. "Iza", "Psarski", "Bronek
 • por. Jan Kempiński ps. "Błysk"
 • por. Stefan Kobos ps. "Wrzos"
 • kpt. Jan Kosowski ps. "Ciborski"
 • por. Karol Kazimierz Kostecki ps. "Kostek"
 • por. Jan Kłyś ps. "Kłyś"
 • ppor. Józef Kołodziej ps."Wichura"
 • ppor. Michał Krupa ps."Wierzba", "Pulkownik"
 • kpt. Ludwik Kubik ps. "Alfred", "Julian", "Lucjan"
 • kpt. Eugeniusz Kukolski ps. "Groźny"
 • por. Józef Kuraś ps. "Ogień"
 • ppor. Adam Kusz ps."Garbaty"
 • ppor. Władysław Kuśmierczyk ps. "Longinus"
 • ppłk Wincenty Kwieciński ps. "Głóg"
 • mjr Adam Lazarowicz ps. "Klamra", "Pomorski", "Kleszcz", "Zygmunt"
 • ppłk Henryk Lewczuk ps. "Młot"
 • sierż. Jan Leonowicz ps. "Burta"
 • ppłk Władysław Liniarski ps. "Mścisław", "Wuj", "Jan"
 • Wojciech Lis ps. Mściciel
 • kpt. Stanisław Łukasik ps. "Ryś"
 • kpt. Władysław Łukasiuk ps. "Młot"
 • ppłk Józef Maciołek ps. "Żuraw", "Kazimierz", "Marian", "Roch"
 • kpt. Jan Morawiec ps. "Remisz"
 • ppor. Stanisław Marchewka ps. "Ryba"
 • por. Józef Marcinkowski ps. "Łysy"
 • ppor. Lucjan Minkiewicz ps. "Wiktor"
 • mjr Kazimierz Mirecki ps. "Zmuda"
 • por. Józef Mika ps. "Leszek"
 • chor. Franciszek Mróz ps. "Żółw" "Bóbr"
 • kpt. Lech Neyman ps. "Domarat"
 • ppor. Mieczysław Niedzielski ps. "Men", "Grot"
 • płk Franciszek Niepokólczycki ps. "Szubert"
 • por. Wiktor Zacheusz Nowowiejski ps. "Jeż"
 • por. Franciszek Olszówka ps. "Otto"
 • mjr Mieczysław Pazderski ps. "Szary"
 • por. Stanisław Pelczer ps."Majka"
 • rtm. Witold Pilecki, ps. "Witold"
 • Tadeusz Pleśniak
 • Jan Przewożnik ps."Ryś"
 • por. Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan"
 • kpt. Romuald Rajs ps. "Bury"
 • ppłk Albin Rak ps. "Lesiński"
 • por. Józef Ramatowski ps. "Rawicz"
 • kpt. Wacław Rejmak ps. "Ostoja"
 • mjr Zygmunt Rogalski ps. "Kacper"
 • por. Jan Rogólka ps. "Grot
 • płk Kazimierz Rolewicz ps. "Kama", "Ira", "Oko", "Mila", "Olgierd", "Zbyszek", "Solski"
 • por. Lechosław Roszkowski ps. "Tomasz"
 • ppłk Józef Rybicki ps. "Mestwin"
 • mjr Aleksander Rybnik ps. "Jerzy", "Dziki"
 • mjr Józef Rządzki ps. "Boryna"
 • por. Józef Rzepka ps. "Krzysztof", "Znicz"
 • płk Antoni Sanojca ps. "Kortum"
 • ppłk Stanisław Sędziak, ps. „Wiatr”, „Warta”
 • mjr. Karol Sęk ps."Jakub"
 • sanitariuszka Danuta Siedzikówna ps. "Inka"
 • por. Tadeusz Skraiński ps. "Jadzinek"
 • kpt. Stanisław Sojczyński ps. "Warszyc"
 • sierż. Władysław Stefanowski ps. "Grom"
 • sierż. Wiktor Stryjewski ps. "Cacko"
 • Leon Suszyński ps. "P-8", "Litwin"
 • ppłk Jan Szczurek-Cergowski ps. "Sławbor"
 • mjr Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszko"
 • mjr Stanisław Szacoń ps. "Pałka", "Szacun"
 • ppor. Teodor Śmiałowski ps. "Szumny", "Grom", "Cichy"
 • mjr Jan Tabortowski ps. "Bruzda"
 • ppor. Edward Taraszkiewicz ps. "Żelazny"
 • por. Leon Taraszkiewicz ps. "Jastrząb"
 • ppłk Walerian Tumanowicz ps. "Jagodziński"
 • por. Edmund Tudruj ps. "Mundek"
 • ppor. Eugeniusz Walewski ps. "Zemsta"
 • por. Franciszek Warzyński ps. "Wawer", "Wicher"
 • kpt. Józef Zadzierski ps. "Wołyniak"
 • ppor. Tadeusz Zieliński ps. "Igła"
 • ppłk. Władysław Żwański ps. "Błękit" , "Butrym", "Iskra"
 • por. Zbigniew Żwański ps. ”Noc"
 • ppor. Zdzisław Badocha ps. „Żelazny"

Apel o Dzień Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia

Kombatanci z organizacji niepodległościowych zaproponowali usta­no­wie­nie dnia 1 marca Dniem Żołnierzy Antykomunistycznego Podziemia.