19
48
18
40
Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie

Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie - jedna z czterech wyższych uczelni Lwowa w dwudziestoleciu międzywojennym, działająca w latach 1937-1939; wcześniej od 1922 do 1937 r. pod nazwą Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego.

Poprzedniczkami tej uczelni były:

  • utworzona w roku 1817 3-letnia państwowa szkoła realno-handlowa, która w 1845 otrzymała nazwę Akademii Realno-Handlowej
  • istniejąca od 1875 szkoła średnia o nazwie Akademia Handlowa, odłączona od Szkoły Politechnicznej we Lwowie, przekształcona w 1894 w średnio-wyższą 4-letnią Państwową Szkołę Handlową (PSH) z polskim językiem nauczania
  • powstała w 1922 na bazie PSH 4-letnia Wyższa Szkoła Handlu Zagranicznego przekształcona w 1937 w Akademię Handlu Zagranicznego (z prawem nadawania stopni magisterskich).

Siedzibą AHZ był zbudowany w latach 20. XX w. gmach przy ul. Bourlarda 5, później uczelnia miała jeszcze budynek przy ul. Sakramentek 10. Jej absolwenci poznawali ogólną wiedzę handlową, a także zasady handlu zagranicznego i służby konsularnej, obejmujące zagadnienia prawne, geografię gospodarczą świata i towaroznawstwo. Była w II RP jedyną uczelnią, kształcącą fachowców dla polskiej służby konsularnej.

Pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego - od 1922 do 1930 r. był prof. Antoni Pawłowski (1859-1942)- założyciel szkoły w 1922 r. W 1930 r. rektorem wybrany został prof. prawa handlowego i wekslowego UJK we Lwowie Aleksander Doliński, który kilka miesiecy później zmarł (23 grudnia 1930 r.). Po śmierci prof. Dolińskiego rektorem wybrany został prof. Henryk Korowicz (rozstrzelany przez Niemców i Ukraińców - 11 lipca 1941), który godność tę piastował do 1939 r. Tuż przed wojną rektorem AHZ został wybitny matematyk prof. Stanisław Ruziewicz (również zastrzelony przez Niemców i Ukraińców w 1941). Oprócz siedmiu profesorów etatowych na AHZ wykłady prowadzili również profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza: nauki prawne (m.in. prof. Kazimierz Przybyłowski, prof. Mieczysław Honzatko i doc. Marian Zimmermann) i geograficzne, oraz z Politechniki Lwowskiej (prof. Kazimierz Zipser) i bankowcy (m.in. dr Stefan Uhma, dyrektor Komunalnej Kasy Oszczędności Miasta Lwowa).

Absolwenci:

1937 Wincenty Jordan Rozwadowski (1916-1975) pseudonim "Pascal", w czasie II wojny światowej as polskiego wywiadu we Francji, dowódca siatki wywiadowczej F2.


Literatura

  • A. Redzik, Szkic z dziejów szkolnictwa wyższego we Lwowie, „Niepodległość i Pamięć”, nr 24, 2006, s. 93-109.
  • R. Domaszkiewicz, Akademia Handlu Zagranicznego we Lwowie 1939-1945, [w:] Lwowskie środowisko naukowe w latach 1939-1945. O Jakubie Karolu Parnasie, pod red. Ireny Stasiewicz - Jasiukowej, wyd. 4, Warszawa 1993, s. 99-108;