53
53
53
Andrzej Białas

Andrzej Białas, fizyk, specjalność: fizyka teoretyczna, fizyka wysokich energii. Profesor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Instytutu Fizyki Jądrowej im.Henryka Niewodniczańskiego PAN, członek Komitetu Fizyki PAN, od 2001 prezes Polskiej Akademii Umiejętności, członek krajowy czynny Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU.

Zorganizował pod patronatem PAU „imprezkę” [za pieniądze polskich podatników] w Krakowie w dn. 25.11.2009 mającą wybielić postać kolaboranta hitlerowskiego, wspierającego agresję niemiecką i sowiecką na Polskę w 1939 roku oraz IV rozbiór Polski, sympatyka Hitlera i Stalina, duchownego opiekuna SS Gallizien i OUN-UPA - grekokatolickiego metropolity lwowskiego abp Andrzeja Szeptyckiego.

Jako profesor fizyki powiedział:

"Podczas otwarcia obrad prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Andrzej Białas, powiedział, że abp Andrzej Szeptycki był postacią "wielką i tragiczną". - Nie jestem historykiem i nie śmiem oceniać męża stanu, ale chylę głowę przed człowiekiem Kościoła, który wytrwale pracował dla pojednania narodów. Przyszło mu żyć i działać w czasach nieludzkich, okrutnych, a należał do tych, niestety niewystarczająco licznych, którzy rozumieli, że dla pokoju nie ma alternatywy - zaznaczył prof. Białas.”

Pytanie: Czy prof. Białas nie wie co mówi czy nie wie co czyni???


A kim był abp Szeptycki...?