Bohater Ukrainy - Stepan Bandera

Na stronie internetowej głowy państwa, (Ukrainy) 22 stycznia opublikowany został dekret o przyznaniu Banderze tytułu "Bohatera Ukrainy"

Dekret stanowi:

"Za niezłomność ducha w obronie narodowej idei, okazany heroizm i poświęcenie w walce o niezależne państwo ukraińskie postanowiam:
Nadać tytuł Bohatera Ukrainy Stepanowi Banderze - kierownikowi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (pośmiertnie).

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko

20 Styczeń, 2010.


Upadający prezydent Ukrainy – Wiktor Juszczenko tuż przed wyrzuceniem go z fotela po przegranych sromotnie wyborach, ogłosił jednego z największych zbrodniarzy XX w Bohaterem Ukrainy z braku innych kandydatów, motywując swój dekret:

  • za niezłomność ducha - tzn. za bycie agentem hitlerowskim w II RP
  • za obronę narodowej idei – tzn za obronę faszyzmu ukraińskiego i nazizmu
  • za okazany heroizm – tzn za bycie Fuhrerem – Diskrit Galizien
  • za poświęcenie w walce o niezależne państwo – tzn za ludobójstwo Polaków, Żydów, Ukraińców, Rosjan i innych na terenie Wołynia oraz Małopolski Wschodniej oraz za przeprowadzone czystki etniczne.

Juszczenko chciał za wszelką cenę siedzieć na stołku prezydenta dlatego załatwił sobie nawet doktorat KUL za pomocą swoich „przyjaciół Lachów” i nic to nie pomogło ale co na to teraz Reaktorat KUL który wszedł w ciemne interesy z sympatykiem banderowców i neofaszytów ukraińskich???