33
34
33
29
Cmentarz Janowski we Lwowie
Cmentarz Janowski we Lwowie
Cmentarz Janowski - grób arcybiskupa Józefa Bilczewskiego

Cmentarz Janowski – cmentarz we Lwowie, na Kleparowie, założony w 1883, funkcjonujący do chwili obecnej; zajmuje około 45 ha powierzchni, jest uboższy i mniej okazały od cmentarza Łycza­kowskiego.

Na tym cmentarzu, pośród grobów lwowskiej biedoty, spoczywa św. Józef Bilczewski, arcybiskup lwo­wski obrządku łacińskiego, zmarły w 1923. Na cmentarzu znajdują się między innymi kwatery ofiar walk polsko-ukraińskich z lat 1918 - 1920 (Orlęta lwowskie i Strzelcy Siczowi) oraz groby jeńców wojennych z okresu I wojny światowej.

Do tego cmentarza przylegał tzw. nowy cmentarz żydowski z nowoczesną, ogromną halą pogrzebową z 1912. Cmentarz ten jak i hala pogrzebowa zostały zniszczone przez hitlerowców podczas II wojny światowej i w czasie powojennych rządów sowieckich.


Cmentarz Janowski - kwatera żołnierzy Wojska Polskiego


Cmentarz Janowski we Lwowie
Cmentarz Janowski we Lwowie
Cmentarz Janowski we Lwowie