3632
2322
2322
Czerwony Sztandar

Czerwony Sztandar - gazeta wydawana w języku polskim we Lwowie przez okupacyjne władze radzieckich od 5 października 1939.(radziecka gadzinówka).

Nakład wynosił 40 tys. egzemplarzy. Redaktorem naczelnym byli J. A. Mańkowski oraz J. Markiewicz, od kwietnia 1941 r. E. W. Radecki. Swoje teksty zamieszczali na jego łamach m.in. Wanda Wasilewska, Julian Stryjkowski i Leon Chwistek. Gazeta o charakterze antypolskim propagująca komunizm i depolonizacje polskich ziem okupowanych przez ZSRR po 17 września 1939 roku.

Zawartość propagandowa:

  • Deprecjonowanie II RP i obarczanie jej odpowiedzialnością za klęskę
  • Teza o naturalności przyłączenia Kresów do ZSRR

"Czerwony Sztandar" od 27 września 1939, wyd. we Lwowie

  • Kadry: działacze komunistyczni
Czerwony Sztandar