19
24
19
20
Druskieniki
Druskieniki
Druskieniki

Przecudnie położone na wysokim brzegu Niemna, otoczone lasami i łagodnymi pagórkami Druskienniki, tonące w zieleni, przesycone zapachem ozonu i świeżej żywicy, były najpopularniejszym polskim uzdrowiskiem II RP [woj.białostockie,powiat grodzieński], którego sława sięgała daleko poza granice kraju. Pierwsze wzmianki o Druskienikach pochodzą z 1636, choć wg niektórych źródeł już we wczesnym średniowieczu zamieszkiwały na tym terenie plemiona pruskie, a w XIII wieku było tu grodzisko, które w 1308 spłonęło, po czym okolica się wyludniła.

W 1837, gdy car Mikołaj I nadał Druskienikom tytuł uzdrowiska, rozpoczęto budowę drewnianych zabudowań kurortu. Wkrótce uzdrowisko zyskało dużą popularność wśród mieszkańców pozostałych rejonów byłej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Druskieniki - herb
Herb Druskienik

Podczas wojny polsko-sowieckiej 1919-20 drewniany most na rzece Niemen stał się polem bitwy pomiędzy siłami polskimi a litewskimi. 23 września 1920 roku kawalerzyści 3 pułku ułanów Dzieci Warszawy pod dowództwem mjr. Cypriana Bystrama w szyku pieszym próbowali sforsować obronę litewskiego 3 batalionu 2 pułku piechoty i zdobyć most. Litewskie karabiny maszynowe skutecznie powstrzymywały polskie ataki. W godzinach popołudniowych na pomoc przyszedł szwadron 211 pułku ułanów dowodzony przez rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego. Atak kawalerii został uwieńczony zdobyciem w stanie nieuszkodzonym mostu na Niemnie w Druskiennikach. Maszerujące za kawalerią dywizje piechoty w szeregu starć skutecznie wyeliminowały z walki wojska litewskie, które w czasie całej Bitwy Niemeńskiej nie zagrażały już tyłom grupy uderzeniowej.

Po I wojnie światowej miasto znalazło się na terytorium Polski. Popularność uzdrowiska wzrosła znacznie dzięki Józefowi Piłsudskiemu, który wielokrotnie w nim wypoczywał. W 1934 r. doprowadzono do Druskienik linię kolejową.

Po agresji sowieckiej w 1939 roku,na mocy paktów rozbiorowych, miasto zostało wcielone do ZSRR, do republiki białoruskiej, a po 1940 znalazło się na terenie republiki litewskiej. Obecnie, od 1990 r., Druskieniki należą do Litwy, są stolicą gminy Druskieniki na terenie okręgu olickiego.

W Druskienikach znajduje się największy w Europie aquapark.