16
17
16
16
Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie

Gimnazjum im. Joachima Lelewela w Wilnie – polskie gimnazjum męskie istniejące w Wilnie w latach 1915-39.

Powstało na bazie kursów naukowych, na które uczęszczało w 1915 roku 42 chłopców. Inicjatorem powołanaia do życia placówki był Kazimierz Masijewski, absolwent Uniwersytetu Piotrogrodzkiego.

Po I wojnie światowej szkoła przeszła pod auspicje Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. W momencie zakończenia wojny szkołą kierował Zygmunt Fedorowicz, późniejszy wiceminister edukacji Litwy Środkowej i kurator wileńskiego okręgu szkolnego (1924-31).

Absolwentami Gimnazjum im. Joachima Lelewela byli między innymi Witold Pilecki oraz Igor Andrejew.


Bibliografia

  • Pukszto Andrzej, Między stołecznością a partykularyzmem: wielonarodowościowe społeczeństwo Wilna w latach 1915-1920, Toruń 2006, ISBN 83-88089-58-7, 978-83-88089-58-9