18
19
17
17
Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie

Gimnazjum im. Zygmunta Augusta w Wilnie – wileńska męska szkoła średnia, istniejąca w latach 1915-1939.

Gimnazjum powstało w końcu sierpnia 1915 roku, jako szkoła Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego – równolegle zaczęła działać szkoła żeńska, późniejsze gimnazjum im. Orzeszkowej. Inicjatorem powstania tych placówek był Stanisław Kościałkowski, przez kilka następnych lat nadzorujący ich działanie. Pierwszym dyrektorem szkoły, mieszczącej się wówczas przy ul. Wileńskiej 10, został Stanisław Zieliński.

Przez piewsze trzy lata (1915-1917) szkoła borykała się z wieloma problemami, spowodowanymi i działalnością okupacyjnych władz niemieckich, i brakiem środków finansowych. Jeszcze gorsza sytuacja nastąpiła w czasie okupacji miasta przez bolszewików, nauki jednak nie przerwano. Sytuacja poprawiła się po zajęciu Wilna przez wojsko polskie w kwietniu 1919 roku – szkoła otrzymała wsparcie materialne władz państwowych, przeprowadziła się też do obszernego budynku przy ul. Mała Pohulanka 11. Kierownictwo szkoły objął Zygmunt Fedorowicz.

W roku 1920 gimnazjum zostało upaństwowiona i przyjęło imię Zygmunta Augusta, uzyskało też prawa szkoły publicznej. Od 1932 roku, w wyniku reformy jędrzejewiczowskiej, szkoła stała się Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Augusta. Przestała istnieć, podobnie jak inne polskie szkoły średnie w Wilnie, w grudniu 1939 roku – przekształcono ją w Wileńskie Gimnazjum Państwowe z wykładowym językiem polskim.

Absolwentami Gimnazjum im. Zygmunta Augusta byli m.in. Czesław Miłosz i Stanisław Stomma.


Źródła

  • Była taka szkoła, Odnowa, Londyn 1987, ISBN 0-903705-51-6