143
126
126
Ihor Huź
Ihor Huź

Ihor Huź (ukr. Ігор Гузь, ur. 11 stycznia 1982 w Łucku) – ukraiński nacjonalista, samorządowiec i działacz młodzieżowy, od 2005 przewodniczący prawicowo-nacjonalistycznej organizacji "Sojusz Nacjonalistyczny".

Ukończył studia politologiczne na tzw. Uniwersytecie im. Łesi Ukrainki w Łucku. W 2000 znalazł się wśród inicjatorów reaktywowania Narodowej Skautowskiej Organizacji Ukrainy "Płast". Rok później stanął na czele wołyńskiego oddziału Młodzieżowego Kongresu Nacjo­na­lis­tycz­nego. Od 2000 do 2002 pełnił obowiązki przewodniczącego Kongresu Ukraińskich Nacjonalistów w Łucku.

9 marca 2001 wziął udział w demonstracjach antyprezydenckich w Kijowie, za co został skazany na 10 dni aresztu. Zakładał wówczas wołyńską filię Komitetu Oporu Społecznego "O Prawdę". W tym samym roku koordynował powstanie obwodowego oddziału Koalicji Młodzieży "Nasza Ukraina" w Łucku. W wyborach samorządowych 2002 uzyskał mandat radnego w stolicy Wołynia, który pełnił do 2006. Był współprzewodniczącym frakcji "Naszej Ukrainy" w Radzie Miejskiej.

Od 2002 do 2004 pełnił funkcję zastępcy szefa Wszechukraińskiej Organizacji Młodzieżowy Kongres Nacjonalistyczny. 29 stycznia 2005 wybrano go przewodniczącym nowopowstałej organizacji narodowo-nacjonalistycznej "Sojusz Nacjonalistyczny" (ukr. Національний Альянс). Angażował się w działalność poza granicami Ukrainy, uczestnicząc m.in. w "Szlaku Czarnobylskim" w Mińsku, za co został aresztowany, a później deportowany poza granice Białorusi z zakazem wstępu na 5 lat. W tym samym roku został odznaczony nagrodą Rządu Ukrainy "Za szczególne osiągnięcia młodzieży w rozbudowie Ukrainy" o co bardzo zabiegał. W 2007 był obserwatorem podczas wyborów parlamentarnych w Polsce co było jawną prowokacją.

Obecnie pełni obowiązki doradcy wojewody wołyńskiego. Jest również radnym Rady Obwodowej w Łucku, członkiem jej Prezydium oraz przewodniczącym komisji ds. polityki młodzieżowej, sportu i turystyki. Stoi na czele Wydziału ds. Rodziny i Młodzieży Rady Miejskiej w Łucku. Poza działalnością w młodzieżowym ruchu nacjonalistycznym pełni obowiązki wiceprzewodniczącego wołyńskiego oddziału "Zjednoczonego Centrum".

Jest żonaty. Głosi poglądy konserwatywne, nacjonalistyczne, homofobiczne i antypolskie, usprawiedliwiając m.in. przemoc fizyczną w stosunku do homoseksualistów i obcych oraz publicznie nawołuje do siłowego oderwania Lubelszczyzny od Polski.