17
40
18
36
Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej

Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej, wschodnioznawczy i sowietologiczny ośrodek naukowo-badawczy działający w latach 1930–1939 w Wilnie przy Uniwersytecie Stefana Batorego, ale posiadający autonomię i samorządność. Przy instytucie działała prywatna Szkoła Nauk Politycznych. Instytut mieścił się w gmachu Biblioteki Wróblewskich w Wilnie.

Instytut zainaugurował działalość 23 lutego 1930. Powstał z inicjatywy m.in. Bronisława Krzyżanowskiego. Prezesem Instytutu został profesor Jan Michał Rozwadowski, a po jego śmierci (1935) profesor Stanisław Kętrzyński. Prezesem Zarządu Instytutu przez cały okres jego istnienia był Stefan Ehrenkreutz i to on właściwie stworzył cały Instytut.


Struktura Instytutu

Sekcje:

 • Sekcja Filologiczna (kierował nią: prof. Jan Otrębski)
 • Sekcja Gospodarcza (prof. Witold Zawadzki, prof. Witold Staniewicz)
 • Sekcja Historyczno-Prawnicza (prof. Stefan Ehrenkreutz)
 • Sekcja Etnologiczna (prof. Cezaria Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa)
 • Sekcja Fizjograficzna (prof. Mieczysław Limanowski)

Referaty naukowe:

 • Referat Gospodarczy (kierował nim: doc. Stanisław Swianiewicz)
 • Referat Polityczno-Ustrojowy (doc. Wiktor Sukiennicki)
 • Referat Balticoslavica (prof. Erwin Koschmieder)
 • Referat Bałtycki (doc. Władysław Wielhorski)
 • Referat Narodowościowy (dr Seweryn Wysłouch)
 • Referat Litewski (od 1935r. - Janusz Ostrowski)

Bibliografia

 • Marek Kornat Polska Szkoła Sowietologiczna 1930-1939, Kraków 2003; Wyd. Arcana, ISBN 83-89243-30-X


Szkoła Nauk Politycznych w Wilnie, utrzymywana przez Instytut Naukowo-Badawczy Europy Wschodniej.

Profesorowie

 • Marian Zdziechowski
 • Stanisław Swianiewicz - wykładowca

Działalność studentów

Przy szkole działaly korporacje Orientia, Brygadia i prawdopodobnie Tataria.


Literatura

 • Marek Kornat, Polska Szkoła Sowietologiczna, Arcana, 2003