363
349
349
Janusz Palikot i jego drużyna
„Dzieci Kukurydzy PL”

Wśród 40 posłów Ruchu najwięcej jest tzw. przedsiębiorców. I wielu gorliwie wierzących – w lidera nie posiadających swoich programów politycznych i wyborczych.


Ruch Palikota tyle dostanie kasy za wejście do Sejmu za co zapłacą podatnicy czyli frajerzy.
1 mln zł - zwrot za kampanię
28,8 mln zł - subwencja
24 mln zł - parlamentarne pensje
22,3 mln zł - pieniądze na biura
Suma: 76,1 mln zł

W kongresie Ruchu Poparcia Palikota z 2 października 2010 wzięło udział kilka tysięcy osób. Podczas kongresu przemawiali jako paneliści m.in. Ryszard Kalisz, Magdalena Środa, Manuela Gretkowska i Kazimierz Kutz. Janusz Palikot przedstawił 15 postulatów swojego ugrupowania (o charakterze antyreligijnym, antyklerykalnym, urzędniczym i par­la­men­tar­nym).


Wśród postulatów ugrupowania znalazły się m.in.

 • antyreligijny antyklerykalizm nawiązujący do przedwojennej, nielegalnej Komunistycznej Partii Polski i jej przybudówek KPZU I KPZB, która będąc agenturą sowiecką w Polsce doprowadziła w m.in. do IV Rozbioru Polski w 1939 roku pomiędzy III Rzeszę Niemiecką i Związkiem Sowieckim oraz do zagłady nie tylko księży ale głównie inteligencji polskiej z polskich ziem wschodnich (Lwów,Grodno,Wilno itd.) które to na mocy Paktu Ribbentrop- Mołotow trafiły pod okupację radziecką po 1945 roku.
 • zaprzestanie nauczania religii w szkołach – wzorowane na działaniach reżimu komunistycznego PRL pod wodzą tow. Władysław Gomułki i SB który to w 1961 roku usunął religię ze szkół.
 • liberalizacja ustawy dotyczącej aborcji – zabiegają o nie różne lewackie i pseudo rodzinne organizacje które chcą ograniczyć populację Polaków a w ich miejsce sprowadzać różnych imigrantów w celu wymieszania społeczeństwa i zniszczenia obecnego narodowokatolickiego charakteru Polski.
 • likwidacja Senatu – ze względu na fakt że Senat nie był instytucją powołaną przez komunistów w PRL tylko był instytucją historyczną do 1945 roku i miał za zadanie kontrolować Sejm złożony z przypadkowych osób których jedynym celem była posada posła i robienie sobie dobrze. Po 1945 roku komuniści zlikwidowali Senat z prozaicznej przyczyny, braku kadr do takiej instytucji, sami wymordowali polskie elity a wśród swoich, mieli ludzi po 2-3 klasach podstawówki a zawodówka to już była wyższa półka w KPP.
 • System mieszany w ordynacji wyborczej – 50% mandatów z systemu partyjnego(z układu) i 50 % z okręgów jednomandatowych a więc z systemu niepartyjnego. Kolejne dziwactwo służące niejasnym celom.
 • Likwidacja IPN – ze względów na fakt że na listach wyborczych nie tylko Palikota było wielu konfidentów SB, podobnie jak wielu jest też obecnie przy władzy. W Niemczech takich postulat byłby nie do przyjęcia,tam istnieją wyspecjalizowane instytucje które gromadzą akta zarówno III Rzeszy Niemieckiej jak i NRD.
 • połączenie ZUS i KRUS – połączenie w nowy moloch a podatnicy będą płacić podatek na utrzymanie posłów i senatorów oraz gigantycznej administracji centralnej i samorządowej.
 • zmniejszenie wydatków na siły zbrojne do 1% PKB – postulat nawiązujący historycznie do Targowicy, chodzi aby Polska była słaba bo być może nikt ją już nie napadnie, co jak historia pokazała było tragicznym błędem. Obecnie polskie siły zbrojne są słabe i nienowoczesne, dalsze ograniczenia wydatków spowoduje że Polska będzie bezbronna wobec coraz potężniejszych Niemiec i wielkiej Rosji, nie mówiąc już o jej agresywnych sąsiadach za wschodniej granicy.
 • wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich – tutaj nie ma pełnej informacji czy będzie to dotyczyć także osób które chcą zarejestrować taki związek ze swoim zwierzakiem.
 • legalizacja tzw. miękkich narkotyków – wzorowana na Holandii,spowoduje wzrost narkomanii a leczeniem ich mają zająć się podatnicy płacący podatki do ZUS i KRUS, tylko dlaczego ci ciężko pracujący ludzie mają to robić a nie posłowie,senatorowie i władza centralna i samorządowa ze swoich prywatnych pieniędzy???
 • podniesienie wieku emerytalnego – wg Palikota - Polacy za wcześnie przechodzą na emeryturę a Polki powinny jeszcze dłużej pracować aby utrzymać gigantyczną biurokrację. Po przejściu na emeryturę Polacy żyją ledwie parę lat, przy takiej pseudo opiece zdrowotnej i tracą swoje emerytury na rzecz państwa z czego zadowolone są elity polityczne i rządzące bo mają więcej dla siebie.
 • przekazywanie 1% PKB na kulturę – głównie dla byłych komunistów i ich potomków, tworzących tzw kulturę PRL i Okrągłego Stołu.

Janusz Palikot
Janusz Palikot

Janusz Marian Palikot (ur. 26 października 1964 w Biłgoraju) – przedsiębiorca, polityk który dzięki polityce został milionerem.

Jego matka, Czesława, przeżyła obóz na Majdanku. Ojciec, Marian, do 1982 był członkiem partii komunistycznej PZPR. Janusz Palikot studiował na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, na którym obronił pracę magisterską zatytułowaną "Transcendentalna jedność apercepcji u Kanta". W okresie studiów zajął się handlem, a na początku lat 90. prowadzeniem działalności gospodarczej.

W 1989 utworzył zakład produkujący palety, które eksportował do krajów Europy Zachodniej. W 1990 utworzył produkującą wina musujące firmę "Ambra", w której przez jedenaście lat zajmował stanowisko prezesa zarządu. Po sprzedaży udziałów w tym przedsiębiorstwie założył następną spółkę Jabłonna S.A., poprzez którą kontrolował Polmos Lublin S.A., produkujący m.in. wódkę Żołądkową Gorzką. Akcji Polmosu pozbył się w 2006 po wprowadzeniu spółki na giełdę.

Został także współwłaścicielem wydawnictwa słowo/obraz terytoria. Do 2005 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Rady Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych, zasiadał w Komisji Trójstronnej. W latach 2005–2006 powiązany z firmą Ozon Media wydającą tygodnik "Ozon".Janusz Palikot wtedy wyznawał poglądy z mocno konserwatywne, wydawał konserwatywne czasopismo "Ozon". - które zasłynęło okładką "Zakaz pedałowania".

W czerwcu 2005 ogłosił wstąpienie do regionalnych struktur Platformy Obywatelskiej w Lublinie. W wyborach parlamentarnych wystartował do Sejmu z listy PO i uzyskał mandat poselski. Był członkiem prezydium Klubu Parlamentarnego PO oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu.

W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz drugi uzyskał mandat poselski. W VI kadencji został członkiem Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do 2009 kierował Komisją Nadzwyczajną do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji "Przyjazne Państwo", następnie został jej wiceprzewodniczącym, a w październiku 2009 ponownie przewodniczącym (po roku został ponownie odwołany). W tym samym miesiącu wybrany został na wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej (funkcję tę pełnił do sierpnia 2010).

2 października 2010 podczas kongresu poparcia swojej osoby zapowiedział rezygnację z członkostwa za zgodą Premiera Tuska z PO.

18 października 2010 zostało zarejestrowane wspierające go Stowarzyszenie "Ruch Poparcia Palikota, a 4 dni później – partia Ruch Poparcia. W związku z możliwością wykreślenia tej ostatniej z ewidencji partii politycznych, z powodu niezłożenia sprawozdania finansowego, złożył wniosek o rejestrację nowej partii Ruch Palikota, która została wpisana do ewidencji 1 czerwca 2011. 2 lipca 2011 został wybrany przewodniczącym tej partii której głównym zadaniem było odebranie skrajnie antyreligijnego i lewicowego elektoratu SLD i przez to wzmocnienie siły wyborczej PO, co zakończyło się sukcesem i wielkim triumfem PO po wodzą Donalda Tuska. Po wyborach Palikot czyni starania w celu rozbicia klubu parlamentarnego SLD i przejęcia większości jego członków do swojego ruchu. Dąży do rozbicia koalicji PO-PSL w czym wspiera go lewicowy Prezydent Bronisław Komorowski, nie ukrywa też że chce zostać Prezydentem RP po Bronisławie Komorowskim. Obecnie otrzymał mocne wsparcie Jerzego Urbana „NIE” i Adama Michnika „GW i koncern Agora” a także poparcie Grzegorza Piotrowskiego, oficera SB,zabójcy ks. Jerzego Popiełuszki.

22 lipca 2008 podczas programu Magazyn 24 godziny w stacji TVN24 powiedział: "Ja uważam prezydenta Lecha Kaczyńskiego za chama". Po tych słowach zostało wszczęte postępowanie sprawdzające w sprawie ewentualnego znieważenia, które zostało jednak umorzone,ze względu na pozycję Palikota w PO.

W kwietniu 2010 Sąd Rejonowy w Lublinie skazał go na karę 1200 zł grzywny, za m.in. picie alkoholu w miejscu publicznym podczas happeningu na lubelskim rynku ale nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia.


Na liście Palikota są tylko 4 znane osoby (Robert Biedroń, Anna Grodzka, Roman Kotliński i Wanda Nowicka) a reszta jest z przypadkowej łapanki.


Robert Biedroń
Robert Biedroń

Robert Biedroń – Miłośnik sexu analnego (inaczej doodbytniczego).

Nie lubi pracować, lubi zadymy, manify i sponsorów dlatego powołał w 2001r. Kampanię Przeciw Homofobii. Przeciw niemu w maju 2011 roku w warszawskim sądzie złożony został akt oskarżenia o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta w czasie demonstracji 11 listopada 2010 roku. Nowo wybrany poseł był wśród osób blokujących legalny Marsz Niepodległości rzucając w ich stronę kamieniami i racami. Biedroń, zatrzymany przez policjanta, uderzył go w twarz i wyrwał mu pałkę. Postawione sobie zarzuty Biedroń uznał za kuriozalne i oświadczył, że to on został przez policję pobity, o czym następnie zawiadomił prokuraturę. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone, a oskarżonemu Biedroniowi grozi do roku więzienia. Jako poseł chce zasłaniać się imunitetem poselskim. Dostał też propozycję od PO, by objąć stanowisko ministra ds. mniejszości seksualnych, fikcyjnego urzędu stworzonego po to aby powstały nowe etaty dla swoich. Jego życiowym partnerem jest Krzysztof Śmiszek, również będący działaczem KPH. Jest zwolennikiem tezy że „Mniejszość ma dyktować warunki większości a większość ma płacić na utrzymanie mniejszości” - czego on sam jest żywym przykładem.


Anna Grodzka
Anna Grodzka

Anna Grodzka (Ryszard Grodzki) - (ur. 16 marca 1954 roku w Otwocku). Założycielka i prezeska fundacji Trans-Fuzja, działaczka na rzecz równouprawnienia osób transseksualnych, transwestytycznych, transgenderowych, jak i innych wychodzących poza normy płciowe.

Jak sama twierdzi o tym, że „urodziła się w nieprawidłowym ciele” zdała sobie sprawę mając 11 lat. Wtedy też nadała sobie imię Ania. Przez całe lata próbowała przystosować się do życia wbrew sobie. W okresie szkolnym była przez pewien czas zakochana w dziewczynie, w chłopcu a później znów w koleżance z klasy. Ten ostatni związek zakończył się ślubem. W 1984 r. urodził się syn. Związek zaczął się rozpadać. Do rozwodu doszło jednak dopiero w 2007 r. gdy syn był już pełnoletni. Wtedy też Anna Grodzka podjęła decyzję o korekcie płci.

Operację korekty płci przeszła w klinice w Bangkoku. W 2010 roku jej proces zmiany płci zakończył się urzędowym stwierdzeniem tego faktu i uzyskaniem nowego dowodu osobistego. Cały proces został przedstawiony w filmie dokumentalnym Trans-akcja wyprodukowanym przez HBO w 2010 r. za co zarobiła spora kasę. Nie posiada własnego programu, utożsamia się całkowicie z programem Janusza Palikota. Popierana jest przez środowiska skrajnie lewicowe.


Roman Kotliński
Roman Kotliński

Roman Kotliński – konfident SB TW Janusz.

Wyświęcony został w 1993 r. Księdzem był zaledwie trzy lata. Porzucił stan kapłański i się ożenił. Napisał autobiograficzną trylogię „Byłem księdzem" i został najbardziej fanatycznym antyklerykałem w Polsce. Wydaje skrajnie antyklerykalny tygodnik „Fakty i Mity". (prawdopodobnie finansowany przez Jerzego Urbana)

Współpracował z Grzegorzem Piotrowskim(oficer SB) zabójcą księdza Popiełuszki zaraz po wyjściu przez niego z więzienia, który to publikował w jego tygodniku teksty pod pseudonimem Sławomir Janisz.

Założył partię Racja i bezskutecznie ubiegał się o mandat parlamentarny – zyskał go dopiero w ostatnich wyborach, gdy został drużynowym Janusza Palikota.


Wanda Hanna Nowicka
Wanda Hanna Nowicka

Wanda Hanna Nowicka (ur. 21 listopada 1956) – feministka, aktywistka lewicowa SP, UP, SLD, PPP i RP. Jej mężem był Światosław Florian Nowicki.

Ma trzech synów – Michał Nowicki był aktywistą komunistycznym działającym w Lewicy Bez Cenzury, Florian Nowicki jest politykiem Polskiej Partii Pracy, Tymoteusz Nowicki dwukrotnym zdobywcą Pucharu Świata w kick-boxingu.

W latach 1985–1993 nauczycielka łaciny i angielskiego w liceach warszawskich. Współzałożycielka Stowarzyszenia na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo Neutrum (1990). Współzałożycielka (1992) i przewodnicząca Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W 2009 skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko działaczce prolife Joannie Najfeld, zarzucając jej pomówienie w związku z wypowiedzią: "Organizacja pani Nowickiej jest częścią międzynarodowego koncernu, największego w ogóle, providerów aborcji i antykoncepcji. Pani po prostu jest na liście płac tego przemysłu". 12 września 2011 sąd uniewinnił Joannę Najfeld. Zarówno proces, jak i uzasadnienie wyroku, zostały na wniosek Nowickiej utajnione.

Nie znalazła się na liście wyborczej SLD w 2011 roku więc wystartowała z listy Palikota. Utożsamia się obecnie z programem Janusza Palikota. Dostała też propozycję od PO, by objąć stanowisko ministra ds. mniejszości seksualnych, fikcyjnego urzędu stworzonego po to aby powstały nowe etaty dla swoich.


Maciej Banaszak, 36-lat z Poznania (poseł z okręgu poznańskiego), pierwszą firmę założył 18 lat temu. Studiów nie ukończył, ma tylko średnie wykształcenie. Firma Banaszaka zajmuje się dystrybucją sprzętu biurowego. Jednak nowy poseł zdążył być już także menedżerem sieci klubów i współwłaścicielem największego w Poznaniu salonu motocyklowego. Stwierdził że „w Sejmie jesteśmy po to, by skończyć z Wersalem. Wiem, że to słowa Leppera, ale Janusz Palikot też tak twierdzi. Krytyką się nie przejmuje.”


Piotr Paweł Bauć (ur. 29 czerwca 1960 w Gdańsku [ ) – pedagog, wykładowca akademicki, poseł na Sejm VII kadencji. Zawodowo związany początkowo z częstochowską WSP, później został pracownikiem naukowym na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadził też działalność konsultingową, m.in. w zakresie doradztwa zawodowego. Chętnie słucha ostrej muzyki. Słucha różnej muzyki – od spokojnej aż po ciężkie brzmienie – Trzy akordy, darcie mordy, punk też lubię – przyznaje. Pytany o stosunek do Kościoła Katolickiego odpowiada że stracił z nim kontakt kiedy zmarł jego proboszcz.


Bartłomiej Jarosław Bodio (ur. 1972 w Katowicach) Ukończył studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Był prezesem zarządu Spółki LCS w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice. Jest prezesem zarządu czterech spółek kapitałowych "OZON GROUP" oraz właścicielem restauracji Granell w Wyszkowie, gdzie mieszka. Od czerwca 2011 należy do Ruchu Palikota. Nie ma swojego programu,jego program to program Palikota.


Jerzy Borkowski z Dąbrowy Górniczej, przyjaciel i były wspólnik Palikota. W latach 90. w Biłgoraju zakładał z Palikotem rozlewnię win musujących Ambra. Był tam dyrektorem handlowym. Sześć lat temu odszedł, by założyć własną spółkę. – Ma dziś sieć sklepów spożywczomonopolowych. Jeden z nowych posłów.


Artur Franciszek Bramora (ur. 10 października 1972 w Myszkowie) – optyk i przedsiębiorca, poseł na Sejm VII kadencji. Uzyskał wykształcenie średnie techniczne. Od początku lat 90. prowadzi działalność gospodarczą: został właścicielem salonów optycznych, a także Centrum Kształcenia Optyczno-Medycznego w Częstochowie. Jego celem jest – Nowoczesne Państwo.


Jan Cedzyński (ur. 1961 w Mąchocicach) – Z wykształcenia inżynier budownictwa. Studia wyższe ukończył w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach. Zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, od 1995 w ramach przedsiębiorstwa budowlanego w Górnie. Zaangażował się w działalność RACJI Polskiej Lewicy, został wiceprzewodniczącym tego ugrupowania, w 2006 z rekomendacji tej partii był kandydatem LiD do sejmiku świętokrzyskiego. Trenuje karate, ma zielony pas i w przyszłym roku zamierza spełnić jedno ze swoich marzeń - zwiedzić Japonię. Japonia oraz Indie, to mój kierunek odpoczynku w przyszłym roku – mówi. Przyznaje że w przeszłości miał problemy z alkoholem – „Piłem ale rzuciłem alkohol dla rodziny”.


Piotr Sylwester Chmielowski (ur. 27 kwietnia 1965 w Chorzowie) – Ukończył w 1990 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej. W 1991 zaczął prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych. Został zastępcą redaktora naczelnego branżowego periodyku, a w 2001 wiceprezesem zarządu Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Stomatologicznych. Jego cel -stworzenie rzeczywistego, prawdziwego biura poselskiego zorientowanego na obsługę prawną mieszkańców okręgu pod hasłem "Skrzywdził Cię urzędnik? Przyjdź od razu.


Artur Dębski (ur. 26 grudnia 1969 w Siestrzeni) – Ukończył liceum ogólnokształcące. W 1994 zaczął prowadzić własną działalność gospodarczą, specjalizując się w zakresie obrotu towarowego z krajami azjatyckimi. W latach 2009–2010 był członkiem Stronnictwa Demokratyczneg.W Ruchu Palikota jest od początku, od Kongresu Założycielskiego 2 października 2010 roku, jest jego prawą ręką. Chce „OBNIŻYĆ SZEROKO ROZUMIANE KOSZTY PROWADZENIA PAŃSTWA” - ale nie wie jeszcze jak to zrobić.


Marek Robert Domaracki (ur. 1965) Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Jest magistrem nauk pedagogicznych, specjalizacja: praca socjalna. Absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim. Prowadzi samodzielną działalność gospodarczą. Były pracownik Narodowego Banku Polskiego i Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. Wieloletni ławnik Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim (Wydział Karny). Jego program to program Janusza Palikota. Będzie starał się pomagać ludziom we wszelkich aspektach życia. W Sejmie zajmie się problematyką społeczną i ekologiczną. Zamierza uczestniczyć w pracach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ).


Dariusz Cezar Dziadzio (ur. 1975 w Rzeszowie) - Studiował na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach i uzyskał tytuł magistra. W Sejmie chce walczyć m.in. o niższe opłaty za autostrady, nie ma własnego programu utożsamia się z programem Palikota. Jego zdaniem legalna powinna też być marihuana.- Po marihuanie można wsiąść w auto, po alkoholu nie - tłumaczy. Zapowiada spotkanie z przedsiębiorcami w sprawie tzw. umów śmieciowych, czyli umów na zlecenie i o dzieło. Wprowadzenie martwego przepisu zakazującego zawieranie takich umów jest bez sensu. Lepiej zorientować się, co zachęciłoby pracodawców do zatrudniania na etat - wyjaśnia. Dziadzio zapewnia też, że Ruch Palikota chce kontrolować pracę rządu: - Nie jesteśmy zadymiarzami i nie będziemy robić Platformie na złość, tylko dlatego, że jest u władzy – przekonuje.


Wincenty Aleksander Elsner (ur. 1955w Łodzi) – Jest absolwentem Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Po studiach pracował w ośrodkach informatycznych Akademii Medycznej we Wrocławiu oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Następnie związał się z sektorem prywatnym. Był właścicielem Zakładu Wytwarzania Urządzeń Technicznych, potem współpracował ze Spółdzielnią "Polmed", a od kilkunastu lat prowadzi firmę "Info Media", świadczącą usługi poligraficzne i internetowe. Jego program to program Janusza Palikota.


Artur Robert Górczyński (ur. 23 grudnia 1972) – Absolwent Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Katowicach, którą ukończył w 1996. Odbył też kursy specjalistyczne organizowane przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie. Był pracownikiem socjalnym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Katowicach. Nie ma własnego programu,utożsamia się z programem Palikota.


Michał Kabaciński (ur. 4 kwietnia 1988 w Lublinie) – Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie. Rozpoczął następnie wieczorowe studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował kilka miesięcy jako przedstawiciel funduszu emerytalnego. Pisze pracę magisterską o majątku w małżeństwie. Ale prawnikiem być nie chce. Najchętniej wszedłby w jakiś biznes na Wschodzie - świetnie włada rosyjskim. Nie pracował zawodowo, z wyjątkiem trzech miesięcy, gdy "na słuchawce" dorabiał, nakłaniając ludzi do zmiany funduszu emerytalnego. Pamięta to do dziś, bo marnie zarobił. Nie licząc tego, że wspólnie z sąsiadami pozwał spółdzielnię do sądu (sprawa spornej drogi), nie udzielał się społecznie. Pochodzi z katolickiej rodziny. Jego ojciec przez lata był dyplomatą na Białorusi i w Pakistanie, teraz ma etat w ABW. Bezrobotna obecnie matka pracowała w administracji jednego z lubelskich szpitali.


Adam Kępiński z Opolszczyzny – Magister ekonomii, szefował SLD w Ozimku. Ma niewielką firmę zajmującą się transportem i montażem urządzeń AGD. Jego żona prowadzi bar sałatkowy. Kandydował bez powodzenia na wójta gminy Chrząstowice. Stwierdza że „...boją się Ruchu Palikota bo jesteśmy nieprzewidywalni”.


Jacek Kwiatkowski (poseł z okręgu konińsko-gnieźnieńskiego) lat 41 prowadzi w Koninie firmę, która zajmuje się serwisowaniem urządzeń elektronicznych. Na facebookowym profilu napisał o sobie: „oficjalnie katolik, nieoficjalnie agnostyk". – Jestem ochrzczony, wierzę w Boga, ale nie w instytucję Kościoła. Podczas Sylwestra petarda urwała mu dłoń, nie wie czym chce się zajmować w Sejmie.


Krzysztof Kłosowski (ur. 14 grudnia 1975 w Mogilnie) –Ukończył studia w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Pracował w koncernie Thomson Consumer Electronics, w 2004 zaczął prowadzić własną działalność gospodarczą. „ Polska potrzebuje skoku cywilizacyjnego a tylko państwo świeckie, wzorem państw zachodnich, może to zagwarantować” – stwierdza. Utożsamia się z programem Palikota.


Henryk Ryszard Kmiecik (ur. 1 grudnia 1953 w Lubawce) – Uzyskał wykształcenie średnie techniczne. W 1987 zaczął prowadzić prywatny zakład świadczący usługi budowlane. W 2010 z ramienia Platformy Obywatelskiej bez powodzenia kandydował na radnego powiatu kamiennogórskiego. Utożsamia się z programem Janusza Palikota.


Łukasz Marcin Krupa (ur. 20 kwietnia 1981 w Bydgoszczy) – Ukończył w 2004 studia inżynierskie na Wydziale Budownictwa Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, a w 2006 magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2010 ukończył studia podyplomowe na kierunku Rachunkowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podjął studia typu MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. W 2002 został osobą zarządzającą siecią kilku sklepów spożywczych, „przedyskutowałem to z mamą i tatą. Wspólnie z nimi założyłem firmę rodzinną - sieć sklepów spożywczych na naszym osiedlu Wyżyny” mów Krupa. Ja też jestem przecież katolikiem. Nie praktykuję co prawda w każdą niedzielę, bo nie zawsze mam na to czas, ale do kościoła chodzę. Nasz Ruch nie jest przeciw religii, tylko za tolerancją i równością wobec fiskusa. Bo dlaczego ma być grupa - a są to księża - która podatków nie płaci? Dlaczego w państwie świeckim w budynkach użyteczności publicznej muszą wisieć krzyże? Dlaczego są lepsze i gorsze religie? To tylko kilka pytań, na które warto przecież znać odpowiedź.

Mały i średni biznes potrzebuje wsparcia. Uproszczenia procedur. Traktowania nie w kategorii przestępców, ale klasy napełniającej budżet państwa. Dlatego widzi siebie w sejmie w komisjach zajmujących się gospodarką. - Tam jest moje miejsce - mówi poseł Krupa.


Jacek Kwiatkowski (ur. 26 kwietnia 1970 w Koninie) – Uzyskał wykształcenie średnie, z wykształcenia jest technikiem elektromechanikiem, absolwentem Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie. Zajął się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej (w postaci serwisu elektronicznego) a żona pracuje w banku. -” Marihuana jest mniej szkodliwa niż papierosy i powinna być dopuszczona do obrotu” - uważa Kwiatkowski. - Mam dwie 18-letnie córki i jako rodzic uważam, że wszystko zależy od wychowania i edukacji w szkole. W Polsce 40 tys. ludzi ma z powodu marihuany problemy z prawem, nie może znaleźć pracy, bo są karani. Wielu wyborców przekonał do Ruchu Palikota wojujący antyklerykalizm. - Jesteśmy postrzegani jako partia antyklerykalna. Ale my swoimi działaniami uzdrowimy Kościół – dodaje Kwiatkowski.


Andrzej Lewandowski (ur. 18 kwietnia 1954 w Darłowie) – Ukończył studia z zakresu technologii maszyn na Wydziale Mechanicznym Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Koszalinie. Zawodowo pracował jako technolog w Fabryce Maszyn Rolniczych w Darłowie, a od 1986 jaki zastępca kierownika w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej. Przez wiele lat zasiadał w radzie miejskiej Darłowa (1984–1988 i 1990–1998). Po wyborach samorządowych w 1990 z rekomendacji Komitetu Obywatelskiego objął stanowisko burmistrza Darłowa, które zajmował do 1994. Był członkiem kolejno ZSMP, KLD, UW, PD,SLD, PO. Tuż przed objęciem stanowiska starosty sławieńskiego w 2006 roku Lewandowski był dyrektorem Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych. Na początku 2007 roku wstąpił do PO.

Konflikt na linii Lewandowski – pozostali działacze PO narastał, a na jednej z ostatnich sesji przed końcem kadencji starosta oświadczył, że odchodzi z Platformy i mówił publicznie o nepotyzmie politycznym, najbardziej atakując Arkadiusza Klimowicza, burmistrza Darłowa. Klimowicz z kolei twierdził, że to zemsta za cofnięcie Lewandowskiemu partyjnej rekomendacji przed kolejnymi wyborami samorządowymi. Lewandowski dotrwał do końca kadencji w fotelu starosty. W wyborach samorządowych wystartował z listy Mariana Laskowskiego, konkurenta Klimowicza w walce o fotel burmistrza Darłowa. Nie dostał się do Rady Powiatu, po czym w grudniu stracił pracę w Miejskim Zarządzie Budynków Komunalnych w Darłowie. Ostatnio był bezrobotny. Jest za legalizacją marihuany.


Tomasz Makowski (ur. 1 marca 1973 w Ełku) – Ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w Białymstoku. Pracował w Zakładzie Elektrotechniki Motoryzacyjnej FSO w Ełku. W latach 2007–2008 był pełnomocnikiem starosty ełckiego ds. standaryzacji i informatyzacji urzędu. W 2008 został pełnomocnikiem wójta gminy Ełk ds. pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.

W latach 2006–2010 był radnym Rady Miasta Ełk, wybranym z listy Platformy Obywatelskiej. Do 2010 był członkiem tej partii, został wykluczony z PO decyzją regionalnego sądu koleżeńskiego. W tym samym roku bezskutecznie startował z list własnego komitetu pod nazwą "Budżet 2013" na urząd prezydenta miasta Ełk i do Rady Miasta Ełk. W wyborach na prezydenta uzyskał 3% głosów, a jego komitet wyborczy nie wprowadził radnych do Rady Miejskiej z powodu nieprzekroczenia wymaganego progu 5% głosów. Utożsamia się całkowicie z programem Janusza Palikota.


Małgorzata Marcinkiewicz (ur. w 1962 w Przemyślu) z wykształcenia jest chemikiem, ale zajmuje się handlem. Prowadziła kiedyś sklep z lodami, później wielobranżowy, z artykułami RTV. Teraz współpracuje z przedsiębiorstwem w Mołdawii, handluje drewnem. Przekonuje, że bardzo ważna jest współpraca ze Wschodem: - Trzeba udrożnić naszą wschodnią granicę, dodaje: - Wiemy co to papieros, alkohol i marihuana. Mam wrażenie, że państwo nie chce legalizacji tej ostatniej, bo boi się, że straci kontrolę nad uprawami, a przecież chciałoby nałożyć na marihuanę akcyzę. Krytykuje finansowanie Kościoła z budżetu państwa. Religię powinno się wycofać ze szkół. Zapytana o stosunek do aborcji odpowiada: - Nikt nie będzie moim brzuchem rządził!


Maciej Zbigniew Mroczek (ur. 1 kwietnia 1973 w Zielonej Górze) – Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Pracował w biurze audytorskim i w księgowości. Później zatrudniony na samodzielnym stanowisku w dziale kontrolingu Telekomunikacji Polskiej w Warszawie. Był członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Maciej Mroczek, lubuski poseł Ruchu Palikota idzie w ślady swojego promotora. Żąda usunięcia krzyży w ratuszach w Zielonej Górze i Gorzowie. - Na drabinę nie wejdę, ale udowodnię, że krzyże wiszą nielegalnie. Muszą zniknąć - zapowiada poseł. Jako partia udowodnimy, że w urzędach i instytucjach wisi nielegalnie. Nasze pismo do marszałka Sejmu i Trybunału w Strasburgu jest już gotowe. Wykazujemy w nim, że krzyż wisi bezprawnie. Wywalczymy podstawę prawną, która pozwoli nam zdjąć krzyże. Zaczniemy od Sejmu, potem kaskadowo przeniesiemy nasze działania na lokalne podwórka – zapowiada.


Jacek Najder – przedsiębiorca z Wągrowca, osoba publicznie nieznana. Nie ma własnego programu wyborczego utożsamia się z programem Janusza Palikota.


Michał Pacholski (ur 31.10.1985 r) w Łęczycy, wykształcenie - wyższe - mgr inż. geodezji, pracuje jako geodeta. Nie ma własnego programu politycznego, utożsamia się całkowicie z programem Janusza Palikota.


Wojciech Adam Penkalski (ur. 17 maja 1974 w Braniewie [ ) – W przeszłości był karany za pobicie, bezprawne wpływanie na świadka i wymuszenie rozbójnicze, łącznie ponad dwa lata odbywał karę pozbawienia wolności (do 2003). Był skazany, m.in. za pobicie kijem bejsbolowym, grożenie bronią i wymuszenie. Jego wyrok jest już zatarty, on sam zapewnia, że przeszedł resocjalizację. - W Polsce trudno być przyzwoitym człowiekiem i nie zaliczyć pudła! - broni go Palikot. Penkalski jest dziś jednym z najbliższych współpracowników Janusza Palikota. Mówi, że chce budować obywatelskie i przyjazne państwo.


Andrzej Piątek - z Nowogardu 42-letni inżynier elektronik, przedsiębiorca. W latach 90. wraz z bratem zakładał w miasteczkach kablówkę. W 2003 r. zaczął hodować norki bo jak koś nic już nie umie to zabiera się za „krwawy biznes” Część skórek zdartych z 60 tys. hodowlanych norek eksportuje do Chin. Zwierzęta giną w męczarniach pomimo faktu że w Polsce istnieje Ustawa o Ochronie Zwierząt!!! Jego największy sukces polityczny to awantura przed siedzibą miejską w Szczecinie w lutym 2011 roku. Przed sesją w siedzibie rady miejskiej w Szczecinie zjawiają się mężczyźni z drabiną. Na ścianie obok krzyża pojawiają się gwiazda Dawida i islamski półksiężyc. Wybucha awantura, radni usuwają dowieszone symbole. Wtedy na drabinę wchodzi mężczyzna, który zdejmuje krzyż. Media trąbią o zdarzeniu, ale personaliów nikt nie podawał. A to był ówczesny szef Ruchu Poparcia Palikota w Szczecinie, jedynka na tamtejszej liście, obecnie poseł Ruchu Palikota Andrzej Piątek.


Zofia Popiołek (ur. 20 czerwca 1952 w Lublinie) liderka listy w Lublinie, deklaruje, że wierzy w Palikota. Od lat kieruje pracami zarządu dzielnicy Stare Miasto, gdzie polityk ma zabytkową kamienicę. Deklaruje, że jest gorliwą katoliczką. Jednak antyklerykalne hasła Ruchu Palikota popiera w 100 procentach. Palikot to takie uzdrowienie dla Kościoła.


Marek Poznański (ur. 14 października 1984 w Hrubieszowie) archeolog, doktorant w PAN (poseł z okręgu chełmskiego), był jednym z dwóch archeologów z Polski, którzy w październiku 2010 r. pojechali do Smoleńska badać miejsce katastrofy. Absolwent Instytutu Archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Został następnie doktorantem w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się w zakresie archeologii eksperymentalnej. Zajmuje się promowaniem archeologii, a także rekonstrukcją strojów dawnych ludzi.


Andrzej Tadeusz Rozenek (ur. 17 marca 1969 w Warszawie) aktywista lewicowy SLD, SdRP, PPS. Był redaktorem naczelnym pisma "Na Przekór" i "Radia DeSa". Od 1997 jest dziennikarzem tygodnika "NIE"wydawanego przez Jerzego Urbana. Od 2006 do 2011 był zastępcą redaktora naczelnego tego tygodnika. Jest jednym z trzech polskich uczestników Klubu Wałdajskiego. Mieszka w Pruszkowie. Stawia na antyklerykalizm i Palikota który wyznaczył go na rzecznika jego partii. Janusz Palikot przy tej okazji radykalnie zmienił poglądy z mocno konserwatywnych na bardzo lewicowe. Wyznał więc, że żałuje, że w przeszłości wydawał konserwatywne czasopismo "Ozon". - Tak, żałuję. Nie tylko dlatego, że straciłem na tym 20 milionów złotych, co już wystarczy jako przedsiębiorcy. Ale także, że dzisiaj wstydzę się za tę okładkę "Zakaz pedałowania" i jest mi przykro, że kiedykolwiek dołożyłem do tego chociaż złotówkę - mówił Palikot.


Adam Rybakowicz (ur. 4 kwietnia 1984 w Augustowie) przedsiębiorca z Augustowa. Poza miastem, w którym prowadzi interesy, jest nieznany. Uzyskał wykształcenie średnie. W 2002 zaczął prowadzić działalność gospodarczą, został właścicielem kilku sklepów spożywczych.Nie ukrywa, że sukces w wyborach zawdzięcza magii nazwiska Palikota. Nie ma własnego programu ale wierzy w Palikota i partię.


Armand Kamil Ryfiński (ur. 1974 w Warszawie) – Posiada wyższe wykształcenie inżynierskie, jest magistrem ekonomii oraz absolwentem kilku kierunków studiów podyplomowych, m.in. w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu. Prowadzi samodzielną działalność gospodarczą na terenie Warszawy w zakresie technicznej i ekonomicznej diagnostyki ryzyka. Był związany z RACJĄ Polskiej Lewicy. Bez powodzenia kandydował z jej ramienia do rady Warszawy w wyborach samorządowych w 2010. Twierdzi że - Przede wszystkim należy zredukować wydatki na kościół, armię, urzędników, ograniczyć liczbę posłów do 360, liczbę radnych ograniczyć o minimum 20%, zlikwidować CBA, IPN, senat, a zwiększyć wydatki inwestycyjne. Nie sprawdziły się także powiaty, które są znacznym obciążeniem dla budżetu, a nie mają środków na inwestycje „Nauczymy kościół i partie pokory” - oświadcza buńczucznie Ryfiński.


Paweł Ireneusz Sajak (ur. 22 grudnia 1977 w Żyrardowie) – Posiada wykształcenie średnie. Od 1996 pracował w firmie E.Wedel w Warszawie jako pracownik fizyczny (operator automatu pakującego). Po zakończeniu służby wojskowej w 1997 podjął pracę sprzedawcy. Od 1998 był zatrudniony jako kierowca. Od 1999 pracował w zakładach telewizyjnych Thomson Polkolor w Żyrardowie (przemianowanych na TCL Polska Sp. z o.o.) na stanowiskach robotniczych. Po kilku latach awansował na kierownika magazynu tej chińskiej firmy. Nie na mnie ludzie oddawali głosy, ale na Janusza Palikota – wyznaje szczerze.


Marek Stolarski urodził się w 1963 r. w miejscowości Bytom . mieszka w miejscowości Gliwice. wykonywany zawód: politolog. Jego hasło wyborcze to „Księża powinni być opodatkowani a nauka religii bezpłatna”. Utożsamia się z programem Janusza Palikota.


Halina Jadwiga Szymiec-Raczyńska (ur. 1949), specjalista ginekolog i położnik. Praktykuje w specjalistycznej przychodni lekarskiej w Dzierżoniowie, której jest współwłaścicielką. Od 1994 r. realizuje programy edukacyjne i profilaktyczne w zakresie raka piersi i raka szyjki macicy. Działa w Międzynarodowym Forum Kobiet przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Współwłaścicielka i wiceprezes zarządu rozgłośni "Radio Sudety" z Dzierżoniowa, w którym sama prowadzi audycje dotyczące zdrowia. Utożsamia się z programem Janusza Palikota.


Maciej Wydrzyński (ur. 15 grudnia 1974 w Bydgoszczy) Posiada wykształcenie średnie techniczne. Jest z zawodu geodetą. Od 1996 prowadzi własną działalność gospodarczą. Mieszka w Toruniu. Współzałożyciel i skarbnik fundacji na rzecz osób niepełnosprawnych "FENIKS", obecnie członek honorowy. Prezes zarządu fundacji "Kultura". Był członkiem Rady Krajowej Związku Młodzieży Wiejskiej. Utożsamia się z programem Janusza Palikota.


Nowy poseł Ruchu Palikota odkupiony od Kubu SLD:

Sławomir Piotr Kopyciński (ur. 29 grudnia 1975 roku w Kielcach ) Uzyskał tytuł zawodowy magistra ekonomii i administracji na Wydziale Politologii i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach.

W 1997 wstąpił do Socjaldemokracji RP i został przewodniczącym jej koła w Kielcach. W latach 1998–2006 zasiadał w kieleckiej radzie miejskiej, zaś w wyborach samorządowych w 2006 został wybrany do sejmiku świętokrzyskiego, którego był wiceprzewodniczącym. Od 1999 pełnił funkcję przewodniczącego świętokrzyskiej rady wojewódzkiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W wyborach parlamentarnych w 2007 uzyskał mandat poselski. Kandydując w okręgu kieleckim z listy Lewicy i Demokratów, otrzymał 15 200 głosów. 22 kwietnia 2008 zasiadł w klubie Lewica (we wrześniu 2010 przemianowanym na klub SLD). W wyborach w 2011 uzyskał reelekcję. Po wyborze na posła zdradził swój elektorat SLD i przeszedł do Ruchu Palikota za obietnicę Palikota że będzie „Jedynką na jego liście do europarlamentu.”


Na liście transferowej Palikota jest też Joanna Senyszyn, Wojciech Olejniczak i Ryszard Kalisz a cel Palikota rozbić Klub SLD.