21
21
20
20
Kanał Królewski

Kanał Dniepr-Bug, dawn. Kanał Królewski, Kanał Rzeczpospolitej, kanał żeglowny w II RP, łączący Dniepr (w Pińsku, przez Pinę, dopływ Prypeci) z Wisłą (w Kobryniu, przez Muchawiec, dopływ Bugu); otwarty w 1848.

Zbudowany w latach 1775–1848 jako droga łącząca Morze Czarne z Morzem Bałtyckim dla spławu głównie drewna i zboża, długości 92,2 km. Zniszczony w czasie II wojny światowej, a następnie odbudowany. Część śródlądowej drogi wodnej E 40 z Gdańska Wisłą, z dotychczas nieustalonym przejściem na Bug i dalej przez Pinę, Prypeć, Dniepr do Morza Azowskiego i zachodnim brzegiem Morza Czarnego aż do Bosforu (E 90). Obecnie posiada głównie znaczenie turystyczne.

Początek: Kobryń
Koniec: Duboja, 29km od Pińska
Rok budowy: 1775–1848
Długość: 92,8km