922
203
193
Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN)
Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN) – ukraińska, prawicowa, nacjonalistyczna i antypolska partia polityczna.

Kongres został utworzony 18 października 1992, a zarejestrowany 26 stycznia 1993 z inicjatywy Jarosławy Stećko, (żony czołowego faszysty ukraińskiego Jarosława, marionetkowego premiera tzw. rządu banderowskiego) kierującej partią nieprzerwanie do swojej śmierci w 2003. Partia uważa się za spadkobierczynię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

W Radzie Najwyższej od powstania do 2007 KUN był reprezentowany z reguły przez 2-4 deputowanych. W 1998 organizowana głównie przez Kongres lista krajowa bloku "Narodowy Front" nie przekroczyła progu wyborczego. W 2002 i 2006 przedstawiciele ugrupowania startowali z listy Bloku Nasza Ukraina. W lipcu 2007 KUN przystąpił do nowej koalicji Nasza Ukraina - Ludowa Samoobrona. Ostatecznie jednak partia nie weszła w skład bloku.

Przewodniczący to: Sława Stećko i Ołeksij Iwczenko (ur.2 stycznia 1963 w miejscowości Chorobów koło polskiego Sokala. W latach 2000-2001 był doradcą premiera Wiktora Juszczenki. W wyborach parlamentarnych w 2002 został deputowanym do Rady Najwyższej z listy Bloku Nasza Ukraina. Od 13 kwietnia 2003 przewodniczy Kongresowi Ukraińskich Nacjonalistów, stanowisko to objął na na VII zjeździe KUN po śmierci Sławy Stećko. W czasie Pomarańczowej Rewolucji dowodził Gwardią Narodową).

Program: - oparty jest na założeniach nacjonalizmu ukraińskiego, za swoich ideologów uznaje Mykołę Michnowskiego i Dmytra Doncowa, postuluje utworzenie ukraińskiego państwa narodowego, domaga się m.in. przyznania członkom OUN-UPA statusu uczestników działań wojennych, wypłacenia przez Federację Rosyjską odszkodowań finansowych, korekty granicy z Polską poprzez oderwanie od Polski podkarpacia i lubelszczyzny, gloryfikuje ukraiński faszyzm OUN-UPA, zaciera ślady ludobójstwa Polaków na Wołyniu, Podolu, Małopolsce Wschodniej, Lwowie połączonego z czystkami etnicznymi dokonanymi przez OUN-UPA na Polakach.