628
507
507
Lista posłów, którzy nie chcieli penalizacji banderyzmu w Polsce!

Lista posłów, którzy podczas głosowania 26.01.2018r nad sprawozdaniem Komisji o projektach ustaw o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Na­ro­do­wej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu i nie­k­tó­rych innych ustaw albo zagłosowali przeciwko penalizacji banderyzmu.


NOWOCZESNA

Scheuring-Wielgus Joanna
Scheuring-Wielgus Joanna
Szłapka Adam
Szłapka Adam
 


UNIA EUROPEJSKICH DEMOKRATÓW

HUskowski Stanisław
Huskowski Stanisław
Niesiołowski Stefan
Niesiołowski Stefan
Protasiewicz Jacek
Protasiewicz Jacek


Zapamiętajcie tych sympatyków ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego i banderyzmu!