608
503
503
Lista posłów PO głosujących za wprowadzeniem cenzury w Internecie przez Unię Europejską w dniu 12.09.2018r.
 • Michał Boni vel Jakub Bauer – TW Znak
 • Jerzy Buzek – TW Karol
 • Danuta Hübner – córka Ryszarda Młynarskiego, szef krwawego UB w Nisku.
 • Danuta Jazłowiecka
 • Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
 • Barbara Kudrycka
 • Janusz Lewandowski vel Aaron Langman
 • Elżbieta Łukacjiewska
 • Jan Olbrycht
 • Julia Pitera
 • Marek Plura
 • Dariusz Rosati – TW Buyer
 • Adam Szejnfeld
 • Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Jarosław Wałęsa – syn Lecha Wałęsy – TW Bolek
 • Bogdan Wenta – były funkcjonariusz ZOMO
 • Bogdan Zdrojewski
 • Tadeusz Zwiefka - komunistyczny dziennikarz PRL (TVP)