472
303
303
Lista posłów ws. Rzezi Wołyńskiej

Lista posłów i posłanek które sprzeciwiły się uznaniu „Rzezi Wołyńskiej za zbrodnię ludobójstwa dokonaną na Polakach i Polkach przez ukraińskich nacjonalistów OUN-UPA i SS Gallizien, podczas głosowania w Sejmie w lipcu 2016r.

Głosowanie ws uchwały musiało się w piątek odbyć, po tym gdy z sali został zgłoszony sprzeciw wobec przyjęcia uchwały przez aklamację. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw.

10 osób wstrzymało się od głosu:

3 posłów PO

  • Janusz Cichoń,
  • Marcin Święcicki
  • i Marian Zembala

7 posłów Nowoczesnej

  • Ewa Lieder,
  • Katarzyna Lubnauer,
  • Jerzy Meysztowicz,
  • Krzysztof Mieszkowski,
  • Monika Rosa,
  • Joanna Scheuring-Wielgus
  • Adam Szłapka.

- To nie my, politycy powinniśmy rozstrzygać, czy to jest ludobójstwo, tylko Trybunał w Hadze. - przekonywał z kolei Krzysztof Mieszkowski z No­wo­czes­nej.

Wstyd dla tych, którzy próbowali do uchwały wprowadzać fałszywe określenia (np. "bratobójstwo") oraz dla tych, którzy nie dopuścili do przy­ję­cia jej przez aklamację (trzech z PO i siedmiu z Nowoczesnej)

Mamy nadzieję, że tych posłów, jak i ich ugrupowania, polskie spo­łe­czeń­stwo odpowiednio potraktuje w czasie kolejnych wyborów.

Zapamiętajcie te nazwiska!