443
303
303
Lista skorumpowanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego RP zamieszanych w Aferę uboju rytualnego w Polsce!

Sygn. akt K 52/13
Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r.
Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński - przewodniczący
Stanisław Biernat
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz - sprawozdawca
Mirosław Granat
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Andrzej Wróbel
Marek Zubik


Od 2013 rozpoczęła się brutalna nagonka na Polskę i Polaków, bo międzynarodowe lobby ubojowego straciło nagle spore zyski z rynku polskiego w związku z całkowitym jego zakazem w Polsce!

W Polsce interesy lobby ubojowego, reprezentują goje z PSL oraz tercet egzotyczny czyli żydowska tajna organizacja B'nai B'rith (po hebrajsku: Synowie Przymierza) i Związek Wyznaniowy Gmin Żydowskich w RP oraz Muzułmański Związek Religijny w RP.

Schemat korupcyjny jest prosty: lobby zleca PSL zalegalizowanie tego krwawego procederu, poprzez kupowanie przychylności urzędników, posłów i sędziów RP aby wprowadzić do polskiego prawa zapisy zgodne z ich życzeniem. Ubojnie (PSL) dokonują krwawych mordów rytualnych na zwierzętach i eksportują tak pozyskane mięso na eksport do Izraela i krajów muzułmańskich. Zarobioną tak krwawo kasę przeznaczają na wsparcie PSL i lobbowanie w rządzie i parlamencie! Polskie goje wykonują brudną i krwawą robotę ale frykasy finansowe trafiają już tylko do zleceniodawców z lobby ubojowego!

W Polsce od każdej sztuki zamordowanej w ten sposób pobierana jest opłata żydowska (Kosher) która idzie do kieszeni ortodoksów żydowskich(rasiści i nacjonaliści) oraz islamska (hallal) która idzie głównie na islamizację Polski.Gdy Trybunał Konstytucyjny ogłaszał wyrok ws. uboju rytualnego. Tyle wielkich słów o wolności religijnej i prawach człowieka, by usprawiedliwić proceder, którego tak naprawdę usprawiedliwić się nie da bo chodzi o pieniądze i tylko pieniądze (ponad 1mikiard złotych). Prezes TK – prof. Rzepliński wydając wyrok uznający zakaz uboju rytualnego za niekonstytucyjny – uciekł od ograniczenia go potrzeb wspólnot wyznaniowych. Uznał go za niekonstytucyjny w ogóle. Celu - na jaki przeznaczane jest mięso - nie brał w ogóle pod uwagę. Tym samym otworzył drogę do uboju na cele komercyjne o co zabiegał PSL.!!!

Trybunał Konstytucyjny legalizując ubój rytualny na skalę przemysłową działał w interesie PSL dając opcję takiego uboju, ubojniom związanym z PSL a więc co za tym idzie gigantyczne pieniądze dla PSL w zamian za poparcie i opiekę PSL oraz rządu PO-PSL z Donaldem Tuskiem na czele jako Premierem (który również popierał taki ubój).

Po zalegalizowaniu uboju rytualnego w Polsce na skal ę przemysłową przez Trybunał Konstytucyjny, największą zagadką w sprawie były stany kont sędziów TK którzy głosowali za legalizacją uboju rytualnego ale sprawę szybko wyciszono a konta utajniono, dzięki opiece koalicji rządowej PO-PSL.