1097
356
Lista żydowskich zdrajców i agitatorów bolszewickich w wojsku polskim w czasie wojny polsko – bolszewickiej

Defenzywa Ministerjum Spraw Wojskowych wytoczyła 75 Żydom sprawę o bolszewicką agitację przeważnie w wojsku w lipcu i sierpniu. Oto nazwiska tych agitatorów:

1) Wizenberg Stanisław. 2) Maks Horwitz, 3) Moloneda Lejb. 4) Henryk Landau, 5) Henryk Zorman, 6) Roman Weinstok, 7) Lejba Szneller, 8) Pejsach Goldstein, 9) Oskar Kohn, 10) Henryk Rosental. 11) Hibl Rauer, 12) Roża Pawilon. 13) Jozef Efta. 14) Abraham Heller, 15) Salomon Kutner, 16) Izaak Kort, 17)Herman Liberman, 18) Kazimierz Lauer, 19) Szmul Frager. 20) Nisson Rosenblum. 21) Jehuda Szapiro. 22) Jozef Rosenblatt, 23) Eljasz Rosenzweig, 24) Moszek Sztrojt, 25) Hersz Salomon Szpak, 26) Piotr Szelenbaum. 27) Herman T ober, 28) Alfred Witstein, 29) Fajwel Blum. 30) Moszek Pormet, 31) Dawid Gelbras, 32) Abraham Himmelfarb. 33) Salomon Kutner. 34) Mojżesz London. 35) Jakub Rozenblum, 36) Aleksander Wejnber. 37) Mordka Chudy. 38) Jakub Gielbart. 39) Jakub Kaufman. 40) Hersz RyseIs, 41) Jakub SLtokman, 42) Jakub Sorkes, 43) Moszek Sztrojt, 44) Samuel Cukerwar. 45) Pinkus Bakalar, 46) Hersz Abraham Brener. 47) Jakub Dutlinger. 48) Szewel Epstein, 49) Lejzor Crojser. 50) Sender Kaner, 51) Jan Lauer. 52) Ludwik Librach, 53) Izydor Muszkatenbliit. 54) Noeh Mitelberg. 55) Abraham Parmeł:. 56) Szaja Perec, 57) Abram Perlmuter, 58) Lejzor Pajas. 59) Markus Perling, 60) Szyma Rapaport. 61) Jozef Rosenband, 62) MaurycyRosenband, 63) Mordko Rotenberg, 64) Jakub Randoniski. 65) Rubin Sztutman, 66) Jakub Stalberg, 67) Chant Wolf, 68) Dawid Winogron. 69) Bolesław Zandberg. 70) Mozes Zweienhaft. 71) Joel czy Joen Zylhtag. 72) Mendel Chaim Blum, 73) Izaak Bogin, 74) Szmul Mordka Rubinstein, 75) Hersz Szop.