54
46
Litewskie formacje kolaboranckie w służbie Niemiec hitlerowskich

1

  • 1 Litewski Ochotniczy Pułk Policyjny

K

  • Korpus Obrony Ojczyzny

L

  • Lietuvos Vietine Rinktine
  • Litewska Armia Wolności
  • Litewskie Bataliony Budowlane
  • Litewskie Bataliony Pomocniczej Służby Policyjnej

R

  • Rollkommando Hamann

S

  • Saugumo policija

T

  • Tautinio Darbo Apsaugos Batalionas

Y

  • Ypatingasis burys