89
110
85
97
Lwowska Galeria Sztuki
Jozef Tiso
Lwowska Galeria Sztuki

Lwowska Galeria Sztu­ki, do 1998 Lwowska Ga­le­ria O­bra­zów – jedno z największych muzeów we Lwowie, posiadające ok. 50 tys. eksponatów. Powstało na bazie przedwojennej miejskiej ga­le­rii o­bra­zów oraz włączonych w okresie okupacji ra­dziec­kiej Lwowa innych galerii i zbiorów koś­ciel­nych i prywatnych, które do wybuchu II wojny światowej znajdowały się w jurysdykcji państwa Polskiego.


Jacek Malczewski - Pithia
Jacek Malczewski - Pithia
 • 1897 – decyzja magistratu lwowskiego o utworzeniu galerii obrazów
 • 1902 – zakup pierwszych obrazów polskich artystów: Wilhelma Leopolskiego Śmierć Acerny i Lichwiarz, Jana Styki, Feliksa Wygrzywalskiego oraz kilku płócien Matejki (m.in. Śluby Lwowskie Jana Kazimierza), Jacka Malczewskiego i Edwarda Okunia
 • 1907 – zakup dużej kolekcji Jana Jakowicza (ok. 400 obrazów, w tym obrazy Rafaela, Rembrandta, Rubensa, Van Dyke, Velasqueza, Ribeiry, Watteau i innych)
 • 14 lutego 1907 – dzień otwarcia galerii obrazów
 • 1914 – umieszczenie galerii przy ul. Ossolińskich 3, w pałacu zakupionym od znanego historyka, pisarza i kolekcjonera Władysława Łozińskiego, zbudowanym w 1873 dla hrabiny I. Dzieduszyckiej
 • 1919 – powiększenie zbiorów galerii o zbiór Bolesława Orzechowicza, podarowany miastu Lwów (dzieła Matejki, Juliusza Kossaka, Artura Grottgera). Galeria obrazów miała wówczas trzy oddziały:
  • sztuki polskiej
  • sztuki zachodnioeuropejskiej
  • Panorama Racławicka
 • 1938 – kolejne dary dla galerii: Leona Pinińskiego i Konstantego Brunickiego. W obawie przed wojną w galerii zdeponowano szereg prywatnych kolekcji z okolic Lwowa, złożonych tam głównie przez arystokrację i ziemiaństwo polskie
 • 1940 - po rozkazie okupacyjnych rosyjskich władz nastąpiła reorganizacja muzeów, w wyniku której m.in. Ossolineum straciło swój status prawny Zakładu Narodowego i zostało znacjonalizowane ze wszystkimi zbiorami, stając się filią Akademii Nauk Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Do miejskiej galerii obrazów włączono zbiory sztuki z Muzeum Lubomirskich, z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteki Baworowskich, Bractwa Stauropigijskiego, Muzeum Historycznego oraz prywatnych kolekcji Dzieduszyckich, Gołuchowskich, Sapiehów, tym samym likwidując te muzea a ich zbiory rozpraszając w wyniku braku organizacji
 • w okresie okupacji niemieckiej ukryto część kolekcji w piwnicy domu i pomieszczeniach katedry ormiańskiej, lecz 225 obrazów, pośród których znajdowały się: Autoportret Rembrandta i Portret damy Gossarta, zostały wywiezione przez Niemców na Zachód
 • W czasie drugiej okupacji sowieckiej (od lipca 1944) zaczęto prowadzić barbarzyńską akcję „oczyszczania zbiorów muzealnych i bibliotecznych z dzieł szkodliwych”, prowadzoną przez L. O. Lubczyka z Muzeum Sztuki Ukraińskiej. Akcja ta polegał na utworzeniu zbiorów specjalnych w których gromadzono polskie malarstwo, książki, zabytkową broń, niepoprawną ideologicznie grafikę itd. a potem je bezpowrotnie niszczono. Celem tego "przedsięwzięcia" było zatarcie śladów wielowiekowej kulturowej obecności Polski na tych terenach
 • po zakończeniu II wojny światowej radzieckie władze zorganizowały nowe oddziały w galerii: rosyjskiej sztuki przedrewolucyjnej i sztuki narodów ZSRR
 • po odzyskaniu przez Ukrainę niepodległości, polskie dziedzictwo nie zostało zwrócone prawowitym właścicielom i pozostaje w gestii władz ukraińskich

Placówki

 • galeria obrazów – ul. Stefanyka (d. Ossolińskich) 3
 • galeria obrazów – pałac Potockich – ul. Kopernika 15
 • muzeum książki – pałac sztuki – ul. Kopernika 15a
 • muzeum Rusałki Dniestrowej – wieża cerkwi św. Ducha – ul. Kopernika 40
 • muzeum zabytków starożytnego Lwowa – kościół św. Jana Chrzciciela – Stary Rynek
 • Kaplica Boimów – plac Katedralny (d. Kapitulny) 1
 • muzeum rzeźby barokowej Jana Jerzego Pinsla – kościół Klarysek – pl. Celny 1
 • ekspozycja malarstwa batalistycznego (w tym ogromne malowidła z żółkiewskiej fary na zamku w Olesku

Kolekcje

Jan Matejko – Portret dzieci
Jan Matejko – Portret dzieci

 • Sztuka włoska
 • Sztuka hiszpańska
 • Sztuka Niderlandów i Flandrii
 • Sztuka holenderska
 • Sztuka niemiecka
 • Sztuka austriacka
 • Sztuka francuska
 • Malarstwo zagraniczne z końca XIX w i początku XX w.
 • Sztuka polska
 • Sztuka węgierska, czeska i słowacka
 • Sztuka Dalekiego Wschodu
 • Sztuka stosowana
 • Sztuka rosyjska
 • Lwowski portret XVI-XVIII w