319
365
313
363
Małopolska Wschodnia
Małopolska Wschodnia
Mapa Małopolski Wschodniej – szkic - woj.lwowskie, tarnopolskie i stanisławowskie

Małopolska Wschodnia (część Małopolski). Była częścią rozległej wyżyny rozciągającej się od wschodniego dorzecza Sanu po Dniestr na wschodzie oraz od pogórza Karpat po torfowiska Polesia na północy. Małopolska Wschodnia należała do Polski od roku 1366, linią graniczną państwa Kazimierza Wielkiego była według danych z roku 1366 rzeka Zbrucz, a terytoria lenne należące ówcześnie do Polski sięgały aż do rzeki Murachwy.

Po roku 1772 cała Małopolska Wschodnia znalazła się pod panowaniem monarchii austro-węgierskiej, jako tzw. Galicja Wschodnia. W roku 1918 w odrodzonej Polsce próbowano zastąpić obco brzmiącą nazwę Galicja dawnym terminem Małopolska, przy czym województwa: lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie określano mianem Małopolski Wschodniej.

Po roku 1991 jedną z propozycji podziału administracyjnego kraju była koncepcja pięciu dużych dzielnic wynikająca z "geografii historycznej Polski Piastów" w tym z Lublinem jako stolicą Małopolski Wschodniej (tzw. propozycja regionów autonomicznych).

Obecne województwo podkarpackie powstałe w roku 1999 z połączenia województw przemyskiego, rzeszowskiego, krośnieńskiego oraz części tarnobrzeskiego miało pierwotnie nosić nazwę Województwo Wschodniomałopolskie (nazwę Podkarpackie wymyślono w ostatniej chwili).

Mapa Małopolski Wschodniej
Mapa Małopolski Wschodniej