Politycy o IV rozbiorze Polski

Z okazji przypadającej w dniu 17 września 2008 roku, 69 rocznicy IV rozbioru Polski, wystosowaliśmy apel do Prezydenta RP, Premiera RP, wszystkich klubów w Sejmie i Senacie oraz do polskich europosłów w UE, o poniższej treści:

W dniu 69 rocznicy IV rozbioru Polski zwracamy się z apelem o poparcie społecznych starań o ustanowienie dnia "17 września" - świętem państwowym pamięci IV rozbioru Polski tak aby mogło być oficjalnie obchodzone w jego 70 rocznicę tj. 17 września 2009 roku.
Prosimy o poparcie nas w tej sprawie oraz zapraszamy na naszą stronę: www.ivrozbiorpolski.pl

Z wyrazami szacunku i poważania


Poniżej będziemy prezentować sukcesywnie, odpowiedzi na nasz apel.


Przesyłam zgodnie z kompetencjami.

Z poważaniem – Małgorzata Juras,
gł. specjalista w Centrum Informacyjnym Rządu.
2008-09-17, 12:55


Szanowny Panie,

Uprzejmie potwierdzam, iż wiadomość Pana dotarła na adres mailowy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość.

Informuję, iż treść Pana wiadomości została przesłana do pana posła Zbigniewa Giżyńskiego, przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii z prośbą o zapoznanie się i wykorzystanie w toku prac legislacyjnych.

Z wyrazami szacunku
Karolina Jakubowska
Specjalista ds. skarg i interwencji
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość


Do proponowanego hasła źle dobrana data. 17 września kojarzy się z agresją radziecką, a więc jednokierunkowo. Był konsekwencją wkroczenia do Polski Niemców 17. września nie byłoby bez 1. września. Nie jest to więc data właściwa. Jeżeli mamy obchodzić IV rozbiór to właściwa byłaby data zawarcia paktu Ribbentrop-Mołotow - 23.VIII.39 lub koniec II RP (5.X.39).

Z poważaniem,
Maciej Giertych


Potwierdzamy wpływ Pana listu-apelu z dnia 17 września 2008 roku nadesłanego do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Zapewniamy, że cała napływająca do Pana Prezydenta korespondencja jest wnikliwie analizowana a zgłaszane wnioski, uwagi i postulaty są przekazywane, zgodnie z przyjętym trybem, Panu Prezydentowi oraz kierownictwu Kancelarii i brane pod uwagę w działaniach podejmowanych przez Prezydenta RP w ramach określonych w Konstytucji uprawnień.

Z poważaniem
Małgorzata Rozpondek
specjalista w Biurze Listów i Opinii Obywatelskich
Kancelarii Prezydenta RPApel

Zbliżają się wybory do Europarlamentu, jest po kilku kandydatów na jedno miejsce, bo to niezła fucha,duża kasa,mało roboty,życie w luksusie,układy i powiązania za cenę sprzedania się jednak odpowiednim lobby którego interesy są najczęściej sprzeczne z interesem Polski.

Tylko nieliczni polscy eurodeputowani nie uginają się takim naciskom i reprezentują interesy Polski a przykładem na to, jest ich postawa wobec spraw takich jak Kresy,Polacy za Bugiem,Katyń,zbrodnie OUN-UPA, faszyzm i neofaszyzm ukraiński czy IV Rozbiór Polski.

Zwróciliśmy sie z apelem do wszytkich europosłów a odpowiedział tylko jeden p.Maciej Giertych, czy to nie mówi wiele o postawie "naszych europosłów" wobec spraw ważnych dla Polski.Pamiętajmy nie można budować jasnej przyszłości na przemilczaniu przeszłości.

Dlatego głosujmy na tych kandydatów którzy mówią o tych sprawach otwarcie i publicznie.