POLSKA ELITA W OBRONIE RODAKÓW Z LITWY list 68 naukowców

Opublikowano 3 czerwca 2011,


Pan
Radosław Sikorski
Minister Spraw Zagranicznych
Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Al. Jana Christiana Szucha 23,
00-580 Warszawa


Szanowny Panie Ministrze,

W niezwykłym smutku obserwujemy dyskryminację Polaków na Wileńszczyźnie. Jednocześnie z ogromnym optymizmem przyjmujemy działania Ministerstwa Spraw Zagranicznych w obronie naszych rodaków, mając nadzieję, że będą one wystarczające, by trwale poprawić los ludności polskiej na Litwie.

Przyjaźń polsko-litewska, w przeszłości oraz, jak tego byśmy sobie życzyli, w przyszłości ma dla nas wartość trudną do przecenienia. Jesteśmy jednak przekonani, że można ją osiągnąć tylko w prawdzie, nie opierając się wyłącznie na pozornych ruchach dyplomatycznych, przechodzących do porządku dziennego nad kwestią łamania praw człowieka, a te są najważniejszym osiągnięciem zjednoczonej Europy.

Do przedstawienia powyższego stanowiska skłania nas wiele powodów, a pośród nich nauki Jana Pawła II o roli wychowania młodzieży w prawdzie. Apelujemy więc do Pana Ministra by wytrwał w swoich działaniach na rzecz skłonienia rządu Republiki Litewskiej do prowadzenia polityki rzeczywistego pojednania. Tylko odpowiednie podjęcie tego niełatwego wyzwania zaowocuje rzeczywistym porozumieniem, niepozwalającym na powtórzenie w przyszłości niechcianego procesu ochładzania wzajemnych stosunków. Prowadzenie działań w sposób nieodpowiedni, zamykający oczy na zło, doprowadzi tylko do powstania następnych zadrażnień, a w konsekwencji zrodzi brak zaufania między stronami. W naszym przekonaniu dyplomata, prowadzący działania w kierunku naprawienia stosunków między dwoma państwami, powinien być jak najlepszy lekarz. Tym samym skupiać się nie tylko na łagodzeniu bólu, będącego skutkiem przewlekłej choroby, lecz wyleczeniem jej rzeczywistych przyczyn.

Jesteśmy przekonani, iż nie zawsze ten proces odbywa się bez uciążliwości tak dla pacjenta, jak i samego lekarza. Tylko solidnie naprawione stosunki polsko-litewskie mogą przetrwać rozmaite przeciwności i przyczynić się do budowy wspólnej Europy bez szowinizmów i konfliktów, które ją tak bardzo w przeszłości nękały.


Prof. Marek Dziekan

Prof. Andrzej Chojnowski IH UW (Instytut Historyczny, Uniwersytet Warszawski)

Prof. Romuald Turkowski, IH UW

Prof. dr hab. Jolanta Choińska–Mika IH UW

Prof. UKSW Jan Żaryn UKSW

Prof. UW dr hab. Tadeusz Cegielski, IH

Dr hab. Mirosław Nagielski prof. UW, IH

Dr Paweł Perecki IH UW

Dr Michał Kopczyński IH UW

Dr Krzysztof Skwierczyński IH UW

Prof. UW Sławomir Gawlas IH

Prof. dr hab. Zofia Zielińska IH UW

Ks. dr Roman Piwowarczyk, Podyplomowe Studium Filozoficzne (Łódź)

Prof. Jakub Z. Lichański IPS UW

Dr Marcin Zaremba IH UW

Dr hab. Michał Leśniewski IH UW

Prof. dr hab. Marek J. Malinowski

Prof. dr hab. B. Kowalewska-Kantecka I. M i Dz.

Dr hab. Roman Krzywy ILP UW

Dr Robert Staniszewski WDiNP

Dr Jolanta Wojciechowska-Maksymiuk ILP UW

Prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz ILP UW

Ks. dr Kazimierz Kurek SDB

Romuald Niedzielko IPN

Dr hab. Stefan Ciara, prof. UW, IH

Dr Marek Piotr Deszczyński IH UW

Prof. Jacek Banaszkiewicz IH UW

Dr hab. Jolanta Sikorska – Kulesza

Dr. hab. Alicja Kulecka IH UW

Dr Piotr Ugniewski IH UW

Ks. dr Bolesław Karcz UP JPII

Dr Adrianna Łukaszewicz ISM UW

Dr Władysław T. Kulesza WPiA UW

Prof. dr hab. Bogdan Gregor Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Antoni Różanski Wydział BiOŚ UŁ

Prof. dr hab. Eugeniusz Ponczek Zakład Teorii Polityki i Myśli Politycznej UŁ

Prof. dr hab. Maria Ławrynowicz BiOŚ UŁ

Prof. dr hab. Marek Dziekan. Kat. Blliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ

Prof. dr hab. Julian Ławrynowicz Wydz. Fizyki i Informatyki stosowanej UŁ

Prof.dr hab. Piotr Bohdziewicz Katedra Pracy i Polityki Społecznej UŁ

Prof. dr hab. Zofia Szweda-Lewandowska BiOŚ UŁ

Prof. dr hab. Radosław Żurawski vel Grajewski IH UŁ

Dr Przemysław Żurawski vel Grajewski Instytut Politologii UŁ

Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak Kat. Polityki i Pracy Społ. UŁ

Prof. dr hab. Robert Łoś Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ

Prof. dr hab. Kazimierz Doklir, Członek Komitetu Socjologii PAN

Prof. dr hab. Jerzy Gajdka Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Prof. dr hab. Sylwia Plaugo – Wójtowicz Kat Badań Niemcoznawczych UŁ

Prof. dr hab. Bogusława Urbaniak Kat. Polityki i Pracy Społecznej UŁ

Prof. dr hab. Marek Olędzki Instytut Politologii Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Stanisław Konopacki Instytut Politologii UŁ

Dr hab. Zofia Sztromajer Politechnika Łódzka

Dr hab. Stefan Sztromajer Politechnika Łódzka

Dr hab.Antonina Magdalena Śniadecka Kotarska Instytut Politologii UŁ

Dr hab. Radosław Bania Instytut Politologii UŁ

Dr hab. Magdalena Krysińska – Kałużna Instytut Politologii UŁ

Dr Monika Zielińska-Sitkiewicz Katedra Metod Statystycznych UŁ

Dr Z. Pawlak Instytut Politologii UŁ

Dr Michał Klonowski Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Dr Katarzyna Wiliams Instytut Politologii UŁ

Dr Jacek Reginia-Jachorski Katedra Teorii Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UŁ

Prof. dr hab. Teresa Dębowska–Romanowska Wydział Prawa i Administracji UŁ - W 2010, za wybitne zasługi w kształtowaniu orzecznictwa konstytucyjnego oraz zasad demokratycznego państwa prawa i kultury prawnej, za osiągnięcia w działalności naukowej, prezydent Bronisław Komorowski odznaczył ją Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Prof.dr hab. Zygfryd Rymaszewski Wydział Prawa i Administracji UŁ Prezes Stowarzyszenia „Rubież”

Prof. dr hab. Michał Kosiński Wydział Prawa i Administracji UŁ

Dr Ryszarda Michalska-Badzioł Wydział Prawa i Administracji UŁ

Prof.dr hab.Henryk Dzwonkowski Katedra Prawa Finanasowego UŁ

Dr Rafał Kasprzyk Adwokat, działacz byłej opozycji demokratycznej

Dr Katarzyna Wlażlak Wydział Prawa i Administracji UŁ

Dr Przemysław Wilczyński Wydział Prawa i Administracji UŁ