Potępienie banderyzmu na Ziemi Lubuskiej

2010-02-24

Wczoraj Sejmik Lubuski, czwarty po Dolnośląskim, Opolskim i Podkarpackim, przyjął jednogłosnie stanowisko, w którym nie tylko potępił ludobójstwo na Kresach, ale i odradzanie się banderyzmu na Ukrainie. To kolejny wielki sukces środowisk kresowych. Wielkie słowa uznania dla radnego wojewódzkiego Zenona Fabianowicza, który zabiegał o tę sprawę.


Stanowisko
Sejmiku Województwa Lubuskiego
z dnia 23. lutego 2010 roku
W sprawie upamiętnienia ofiar ludobójstwa dokonanego
przez OUN - UPA


Sejmik Województwa Lubuskiego oddaje cześć pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej przez zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii.

Sejmik Województwa Lubuskiego potępia zbrodniarzy i jednocześnie wyraża uznanie i wdzięczność tym Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim polskim sąsiadom.

Sejmik Województwa Lubuskiego mając na względzie dobrosąsiedzkie i przyjacielskie stosunki z Republiką Ukrainy i narodem ukraińskim, które można i należy budować na prawdzie i pojednaniu, z niepokojem dostrzega gloryfikowanie na Zachodniej Ukrainie OUN – UPA. Osiągnęło ono apogeum w przyznaniu tytułu bohatera Ukrainy Stefanowi Banderze, przywódcy organizacji, odpowiedzialnej za eksterminację ludności polskiej na Kresach Wschodnich II RP.

W związku z tym zwracamy się do władz Rzeczpospolitej Polskiej o podjęcie stosownych działań dyplomatycznych.