331
323
323
Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego – rezolucja z 8 lutego 1953 r. podpisana przez 53 sygnatariuszy - członków Związku Literatów Polskich, wyrażająca poparcie dla stalinowskich władz PRL po aresztowaniu pod sfabrykowanymi zarzutami duchownych katolickich, skazanych w sfingowanym procesie pokazowym zwanym procesem księży kurii krakowskiej.

Proces księży – pokazowy proces 4 księży kurii krakowskiej i 3 osób świeckich, oskarżonych przez władze PRL o działalność szpiegowską na rzecz Stanów Zjednoczonych.

Proces toczył się przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie od 21 stycznia do 26 stycznia 1953; odbywał się w hali widowiskowej Zakładów Szadkowskiego.

Sąd pod przewodnictwem sędziego Mieczysława Widaja ogłosił wyrok 27 stycznia, skazując na karę śmierci (wyroków nie wykonano): ks. Józefa Lelitę, Michała Kowalika i Edwarda Chachlicę. Pozostałym oskarżonym wymierzono kary od 6 lat więzienia po dożywocie. Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego z 8 lutego 1953 poparła te wyroki.

Proces był elementem represji wobec Kościoła:

 • 9 lutego 1953 władze komunistyczne wydały Dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych, w myśl którego aparat państwowy miał sprawować całkowitą kontrolę nad sposobem obsadzania stanowisk w Kościele.
 • 8 marca 1953 władze komunistyczne nie zezwoliły na dalsze wychodzenie Tygodnika Powszechnego, kiedy redakcja pisma odmówiła zamieszczenia panegirycznego artykułu po śmierci Stalina. Tytuł pisma (do października 1956) przejęła grupa PAX.
 • 14 września 1953 rozpoczął się proces pokazowy biskupa Czesława Kaczmarka, którego skazano na 12 lat więzienia.
 • 25 września 1953 aresztowano kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • 28 września 1953 Episkopat ogłosił deklarację potępiającą ośrodki dywersyjne przeciw państwu.
 • 17 grudnia 1953 w Urzędzie Rady Ministrów odbyło się ślubowanie biskupów ordynariuszy, wikariuszy kapitulnych i sufraganów wszystkich diecezji.

Rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie w sprawie procesu krakowskiego

8 lutego 1953

W ostatnich dniach toczył się w Krakowie proces grupy szpiegów amerykańskich powiązanych z krakowską Kurią Metropolitarną. My zebrani w dniu 8 lutego 1953 r. członkowie krakowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich wyrażamy bezwzględne potępienie dla zdrajców Ojczyzny, którzy wykorzystując swe duchowe stanowiska i wpływ na część młodzieży skupionej w KSM działali wrogo wobec narodu i państwa ludowego, uprawiali - za amerykańskie pieniądze - szpiegostwo i dywersję.

Potępiamy tych dostojników z wyższej hierarchii kościelnej, którzy sprzyjali knowaniom antypolskim i okazywali zdrajcom pomoc, oraz niszczyli cenne zabytki kulturalne.

Wobec tych faktów zobowiązujemy się w twórczości swojej jeszcze bardziej bojowo i wnikliwiej niż dotychczas podejmować aktualne problemy walki o socjalizm i ostrzej piętnować wrogów narodu - dla dobra Polski silnej i sprawiedliwej.


Rezolucję podpisali:

 • Karol Bunsch
 • Jan Błoński - w latach 1996–2001 juror Literackiej Nagrody Nike. Fundatorami Nagrody są Gazeta Wyborcza i Fundacja Agory.
 • Władysław Dobrowolski - ojciec aktora i reżysera Jerzego Dobrowolskiego.
 • Kornel Filipowicz - był mężem lewicowej artystki, Marii Jaremy a od 1969 roku do śmierci był związany z poetką Wisławą Szymborską
 • Andrzej Kijowski - mąż Kazimiery Kijowskiej i ojciec Andrzeja Tadeusza Kijowskiego.
 • Jalu Kurek - przedstawiciel tzw. Awangardy Krakowskiej
 • Władysław Machejek - po wojnie, jako sekretarz powiatowy PPR w Nowym Targu, brał udział w akcjach MO i KBW przeciw partyzantom Józefa Kurasia ps. Ogień. W 1983 wybrany w skład Krajowej Rady Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.
 • Włodzimierz Maciąg
 • Sławomir Mrożek - postanowieniem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z dnia 11 listopada 1997, w uznaniu wybitnych zasług dla kultury narodowej, został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.
 • Tadeusz Nowak
 • Julian Przyboś - 22 lipca 1964 roku z okazji 20-lecia Polski Ludowej otrzymał nagrodę państwową I stopnia.
 • Tadeusz Śliwiak – był później związany z Piwnicą pod Baranami,
 • Maciej Słomczyński (Joe Alex) - był synem amerykańskiego reżysera i producenta filmowego Meriana Coopera i Marjorie Crosby, Angielki (później Marjorie Crosby-Słomczyńska).
 • Wisława Szymborska - laureatka literackiej Nagrody Nobla (1996). Szymborska tworzyła utwory popierające leninizm i stalinizm. Np. w jednym z wierszy z tomiku "Dlatego żyjemy" Lenin został przez nią nazwany "nowego człowieczeństwa Adamem"
 • Olgierd Terlecki - przez 35 lat był także Tajnym Współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa PRL
 • Henryk Vogler - mąż Romany Próchnickiej.
 • Adam Włodek
 • Kazimierz Barnaś
 • Wł. Błachut
 • J. Bober
 • Władysław Bodnicki - w 1965 został uhonorowany nagrodą miasta Krakowa.
 • A. Brosz
 • B. Brzeziński
 • B. M. Długoszewski
 • Ludwik Flaszen - 12 stycznia 2009 z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego z PO odebrał Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
 • J. A. Frasik
 • Z. Greń
 • Leszek Herdegen - jego żoną była aktorka Halina Zaczek- Kron.
 • B. Husarski
 • J. Janowski
 • J. Jaźwiec
 • R. Kłyś
 • W. Krzemiński
 • J. Kurczab
 • Tadeusz Kwiatkowski - był mężem Haliny Kwiatkowskiej.
 • Jerzy Lovell - ukończył szkołę dziennikarską przy KC PZPR.
 • J. Łabuz
 • Henryk Markiewicz - były dyrektor Instytutu Filologii Polskiej (dziś – Wydziału Polonistyki) UJ.
 • Bruno Miecugow - w latach 1950-1956 współpracował z czasopismem "Budujemy socjalizm”. Jego synem jest Grzegorz Miecugow, twórca i prezenter Faktów w TVN.
 • Hanna Mortkowicz-Olczakowa - jej córką jest pisarka i scenarzystka, współzałożycielka kabaretu Piwnica pod Baranami Joanna Olczak-Ronikier, a wnuczką Katarzyna Zimmerer, pierwsza żona Jana Rokity.
 • Stefan Otwinowski - był prezesem krakowskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
 • Adam Polewka - 19 listopada 1939 roku podpisał oświadczenie pisarzy polskich witające przyłączenie Zachodniej Ukrainy do Ukrainy Radzieckiej. Ojciec scenografa, reżysera i malarza Jana Polewki.
 • Marian Promiński - był jednym z założycieli miesięcznika "Sygnały" (Lwów) i jego współpracownikiem. Był prelegentem w Radio Lwów, gdzie także, w ramach audycji Poezja Młodego Lwowa, czytane były również jego wiersze.
 • E. Rączkowski
 • E. Sicińska,
 • St. Skoneczny
 • Anna Świrszczyńska – żona aktora Jana Adamskiego
 • Karol Szpalski
 • Jan Wiktor - 22 lipca 1964 z okazji 20-lecia Polski Ludowej otrzymał nagrodę państwową I stopnia. W 1953 odznaczony został Orderem Sztandaru Pracy II klasy.
 • Jerzy Zagórski - mąż Maryny Zagórskiej, tłumaczki literatury pięknej.Jej wnuczką jest Joanna Skórnicka, tłumaczka literatury pięknej i redaktor
 • Marian Załucki - współpracował z pismami - Przekrój, Szpilki i Życie Literackie.
 • Witold Zechenter – w 1975 roku otrzymał Nagrodę Miasta Krakowa, w 1978 nagrodę jubileuszową Ministra Kultury i Sztuki. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim (1971), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1975).
 • A. Zuzmierowski
 • K. Żejmo.

Zapamiętajmy te nazwiska na przyszłość!!!!