975
1201
Rosyjskie formacje kolaboranckie w służbie Niemiec hitlerowskich

1

 • 1 Rosyjska Armia Narodowa
 • 1 Rosyjska Brygada Narodowa SS
 • 1 Szturmowa Brygada Przeciwpancerna Russland
 • 1 Wschodni Pułk Zapasowy Środek
 • 1 Wschodnia Eskadra Lotnicza
 • 16 Ochotniczy Pułk Jegrów

2

 • 23 Rosyjsko-Ukraiński Batalion SD
 • 29 Dywizja Grenadierów SS (1 rosyjska)

3

 • 30 Dywizja Grenadierów SS (2 rosyjska)

5

 • 553 Wschodni Batalion Ludowy
 • 561 Batalion Wschodni
 • 567 Szwadron Rozpoznawczy Wschodnich Wojsk
 • 599 Brygada Grenadierów

6

 • 6 Samodzielna Kompania Łączności
 • 600 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 • 601 Wschodni Batalion Berezyna
 • 605 Batalion Wschodni Wołga
 • 619 Wschodni Batalion
 • 628 Wschodni Batalion
 • 630 Wschodni Batalion
 • 635 Batalion Wschodni
 • 650 Dywizja Piechoty (III Rzesza)
 • 663 Wschodni Batalion
 • 665 Wschodni Batalion
 • 667 Wschodni Batalion Strzelecki
 • 669 Wschodni Batalion

7

 • 700 Wschodni Pułk Specjalnego Przeznaczenia
 • 709 Wschodni Pułk do Zadań Specjalnych
 • 752 Wschodni Oddział Artylerii

9

 • 9 Batalion Spadochronowo-Desantowy
 • 9 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej

D

 • Dywizja Von Stumpfeld

G

 • Grupa Interwencyjna Tietjen
 • Grupa lotnicza kapitana Heindricha

J

 • Jagdkommando M

K

 • Kompania ochrony sztabu Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji

L

 • Luftgruppe

O

 • Ochotniczy Pułk Desna
 • Ochotniczy Pułk SS Varjag
 • Oddział wojskowopropagandowy Wołga

R

 • Rosyjska Narodowa Armia Ludowa
 • Rosyjska Wyzwoleńcza Armia Narodowa
 • Rosyjski Korpus Ochronny
 • Rosyjski Ludowy Ruch Oporu
 • Rosyjski oddział 9 Armii

S

 • Schutzmannschaft-Brigade Siegling
 • Szkolno-Zapasowa Brygada Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji
 • Szkoła wywiadowcza Sił Zbrojnych KONR w Marienbadzie

W

 • Wojska Pomocnicze Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji

Z

 • Zarząd Wojsk Kozackich przy sztabie Sił Zbrojnych Komitetu Wyzwolenia Narodów Rosji