Senacki projekt Uchwały dotyczący Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowia

Ważny komunikat.

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r. Druk nr 331

Pan Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie, wnosimy projekt uchwały o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy senatora Andrzeja Matusiewicza.

(-) Przemysław Błaszczyk (-) Waldemar Kraska
(-) Jerzy Chróścikowski (-) Robert Mamątow
(-) Henryk Cioch (-) Marek Martynowski
(-) Grzegorz Czelej (-) Andrzej Matusiewicz
(-) Dorota Czudowska (-) Władysław Ortyl
(-) Wiesław Dobkowski (-) Andrzej Pająk
(-) Mieczysław Gil (-) Bohdan Paszkowski
(-) Stanisław Gogacz (-) Bogdan Pęk
(-) Beata Gosiewska (-) Janina Sagatowska
(-) Henryk Górski (-) Michał Seweryński
(-) Jan Maria Jackowski (-) Wojciech Skurkiewicz
(-) Stanisław Karczewski (-) Krzysztof Marek Słoń
(-) Maciej Klima (-) Kazimierz Wiatr
(-) Stanisław Kogut (-) Grzegorz Wojciechowsk

Więcej na: http://kresy.info.pl/ w art. "Senacki projekt uchwały dotyczący Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian"

Proszę rozpropagować tą dobrą i konkretną wiadomość

--

Andrzej Łukawski

NIE dla potępienia "OW" http://nie-potepieniuoperacjiwisla.pl/
Serwis o Kresach http://www.kresy.info.pl
Kresowy Serwis Informacyjny http://www.ksi.kresy.info.pl
tel. 22/853 43 97; 0 501 153 340;
02-670 Warszawa, ul.Puławska 240/60, POLAND