"Śmierć Lachom" na polskim pomniku we Lwowie

Śmierć Lachom" napis o takiej treści pojawił się na pomniku polskich profesorów na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie. Polscy naukowcy zostali zamordowani przez hitlerowców i faszystów ukraińskich w 1941 roku. Na innych polskich pomnikach pojawiły się także faszystowskie symbole.

- Dziś podpiszę pismo do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o złożenie noty w tej sprawie do władz ukraińskich – powiedział sekretarz Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźniak.

Tak wyglądał on w miniona sobotę i niedzielę, 9-10 maja 2009r.

Obraz ten współgra z oficjalną państwową gloryfikacją OUN-UPA na Ukrainie, ze stawianiem pomników zbrodniarzom, z pochwałą i gloryfikacją wszelkich sposobów, podczas krwawych lat 40-tych, osiągnięcia "samostijnej" Ukrainy, z mordowaniem bezbronnej polskiej ludnosci cywilnej na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.