51
51
51
Gintaras Songaila
Gintaras Songaila
Gintaras Songaila

Gintaras Songaila (ur. 27 października 1962 w Wilnie) – litewski nacjonalista, lider Związku Litewskich Narodowców- litewska partia nacjonalistyczna założona w 1924, reaktywowana po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 1991. Znany jest ze swojego skrajnie antypolskiego nastawienia, zwolennik „dokończenia depolonizacji Wileńszczyzny z lat 1939-1945”. Chce wprowadzić „cenzurę dla polskich stron internetowych” dlatego skierował donos do Prokuratury Generalnej Litwy aby ta skontrolowała polski internet.

Od 2008 poseł na Sejm.

W 1980 został absolwentem szkoły średniej w Kłajpedzie z rozszerzonym językiem angielskim. Studiował w Instytucie Medycznym w Kownie, później na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wileńskiego, który ukończył w 1986 ze specjalnością w zakresie psychiatrii i narkologii. W trakcie studiów występował m.in. jako aktor Teatru Uniwersyteckiego w Wilnie, angażował się w ruch narodowy badający ludowe tradycje Litwy.

W latach 1987–1989 pracował w Instytucie Higieny i Epidemiologii. W maju 1988 wybrano go na członka grupy inicjatywnej Sąjūdisu, później był członkiem jego sejmu. W latach 1989–1990 był doradcą ministra zdrowia. Od 1990 do 1991 pracował jako konsultant przy Komitecie Spraw Obywatelskich Rady Najwyższej Litwy oraz sekretarz rządowej komisji ds. problemów Litwy wschodniej.

W 1990 wszedł w skład rady miejskiej Wilna, w której zasiadał do 1995. W 1991 znalazł się wśród twórców Partii Niepodległości, pracował również jako redaktor tygodnika "Kovo 11" (1991–1992) oraz menedżer telewizyjny. Od 1993 do 2000 sprawował funkcję dyrektora generalnego Baltijos TV. Pełnił funkcje wiceprezesa i prezesa Litewskiego Stowarzyszenia Radia i Telewizji oraz wiceprezesa i prezesa litewskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy. Przewodniczył Komisji Etyki Dziennikarzy i Wydawców (2001–2004). Był współwłaścicielem spółki "Litevita", a od 2005 dyrektorem spółki "Ateities centras".

W 2004 wstąpił do Związku Litewskich Narodowców, zostając jego przewodniczącym na Antokolu. W 2005 wybrano go przewodniczącym całej organizacji. W 2008 doprowadził do przyłączenia się LTS do Związku Ojczyzny, w ramach którego stanął na czele” frakcji narodowej”.