18
40
16
37
Studium Dyplomatyczne Unwiersytetu Jana Kazimierza we Lwowie

Studium Dyplomatyczne Unwiersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939) - trzyletnie studium specjalistyczneistniejące przy Wydziale Prawa UJK we Lwowie. Jako jedyne w Polsce i jedno z niewielu w Europie kształciło w dziedzinie dyplomacji. Absolwenci uzyskiwali stopień magistra nauk dyplomatycznych. Organizatorem Studium Dyplomatycznego UJK był prof. Ludwik Ehrlich, a wśród wykładowców byli m.in.: Maurycy Allerhand, Karol Bertoni, Hipolit Gliwic, Stanisław Starzyński.


Literatura

  • A. Redzik, Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939), „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 6, nr 5 (33).