1480
343
Roman Suszko
Roman Suszko
Roman Suszko

Roman Suszko, (ur. 1894, zm. 1944) – ukraiński działacz polityczny i wojskowy, pułkownik Strzelców Siczowych, do 1944 dowódca Legionu Ukraińskiego, agent Abwehry. Pochodził z miejscowości Remenow w województwie lwowskim.

Jako porucznik drugiej sotni USS uczestniczył w walkach koło Makiwki i Łysoni, w latach 1916-1917 w niewoli rosyjskiej, od 1918 współorganizator i późniejszy pułkownik Strzelców Siczowych, dowódca 11 (2) dywizji Strzelców. Od 1919 internowany przez Polaków, za szpiegostwo, sabotaż i dywersję na rzecz Niemiec.

Współtwórca UWO [agentury hitlerowskiej w Polsce] і jej komendant w latach 1927-1929, kilka razy uwięziony przez władze polskie. Współzałożyciel OUN [agentury hitlerowskiej w Polsce] - (ps. Kindrat, Sicz), od 1930 na emigracji w Wiedniu, gdzie odbywa szereg szkoleń wywiadowczo-dywersyjnych, skierowanych przeciwko Polsce.

Na początku II wojny światowej, we wrześniu 1939, dowodził ukraińską grupą dywersyjną (Legion Ukraiński),która wspólnie z Niemcami zaatakowała Polskę, z którą doszedł do Stryja (wtedy działania wojenne zostały wstrzymane).

W połowie września 1939 r. legionisci ukraińscy spalili żywcem 40 jeńców - żołnierzy Wojska Polskiego w stodole w miejscowości Bystrzyca oraz fanatycznie wspierali hitlerowskie wojska wkraczające od strony południowej Polski.

W latach 1939-1941 mieszkał w Krakowie, działając jako prowidnyk OUN na teren Generalnego Gubernatorstwa. Był przeciwnikiem rozłamu w OUN w 1940, i pozostał wierny Andrijowi Melnykowi oraz generalnemu gubernatorowi GG (Hanz Frank).

Od lata 1941 przebywał w Lwowie, tam też zginął w zamachu.