905
173
166
Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda

Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda - nacjonalistyczna partia ukraińska. Partia działa od 1991 roku, zarejestrowana została formalnie w 1995 roku. Liderem partii jest Ołeh Tiahnybok.

Partia powstała 13 października 1991 pod nazwą Socjal-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy. Założyli ją członkowie kół weteranów radzieckiej interwencji w Afganistanie, członkowie organizacji młodzieżowej Spadczyna pod kierownictwem Andrija Parubija, członkowie bractw studenckich ze Lwowa skupieni wokół Ołeha Tiahnyboka, oraz członkowie Warty Ruchu, działający pod przywództwem Jarosława Andruszkiwa oraz Jurija Kryworuczki. Oficjalnej rejestracji partii dokonano w dniu 16 października 1995 roku. Pierwszym liderem partii został Jarosław Andruszkiw. Partia wydawała gazetę Socjal-Nacjonalista. Pod nazwą Socjal-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy partia występowała do 14 lutego 2004 roku, kiedy to na IX zjeździe zmieniła nazwę na obecną; zmianom uległa wówczas również symbolika partii (zarzucono logo - ideogram IN, od Idea Narodu, trawestacja symbolu Wolfsangel - na rzecz dłoni stylizowanej na trójząb), nastąpiła również zmiana na stanowisku lidera partii - Andruszkiwa zastąpił Ołeh Tiahnybok.

Partia opowiada się za

 • zmianą systemu politycznego na prezydencki [jak na Białorusi]
 • derusyfikacją kraju,
 • protekcjonizmem w gospodarce,
 • ustawowym uznaniem weteranów UPA za bojowników o niezależność Ukrainy,
 • uznaniem Wielkiego Głodu za ludobójstwo
 • uniezależnieniem Ukrainy od Rosji w sferze energetyki, współpracą z państwami Bliskiego Wschodu, rozwojem nowych technologii,
 • wyprowadzeniem wojsk rosyjskich z Sewastopola,
 • likwidacją autonomii Krymu
 • wspieraniem powrotu Ukraińców z emigracji,
 • wspieraniem obrony praw ukraińskich pracowników za granicą,
 • wzmocnienie ochrony granicy państwowej, stworzeniem systemu kontroli biometrycznej, likwidacją nielegalnej migracji
 • uchwaleniem nowej ustawy o obywatelstwie, między innymi zawierającej zapisy o przyznaniu prawa do obywatelstwa wyłącznie osobom urodzonym w granicach państwa ukraińskiego oraz etnicznym Ukraińcom oraz o pozbawianiu obywatelstwa cudzoziemców- głównie Polaków i Rosjan.
 • zamianą ustawy o językach w Ukraińskiej SRR na proponowaną przez siebie ustawę o obronie języka ukraińskiego,
 • wprowadzeniem obowiązkowego tłumaczenia synchronicznego/dubbingu wszelkich programów, widowisk, filmów na język ukraiński,
 • wprowadzeniem egzaminu ze znajomości języka ukraińskiego dla kandydatów na stanowiska urzędnicze i funkcjonariuszy,
 • wyjściem Ukrainy ze Wspólnoty Niepodległych Państw
 • zmianą granicy polsko-ukraińskiej poprzez siłowe oderwanie od Polski nie tylko Przemyśla ale też Podkarpacia i części Lubelszczyzny.

Corocznie w prawosławne święto Pokrowy (14 października) partia organizuje pikiety, w których domaga się uznania praw weteranów UPA, które przeradzają się w starcia ze zwolennikami partii komunistycznych.

W 2009 roku Aktywiści partii usiłowali zakłócić uroczystości rocznicowe upamiętniające zbrodnię w Hucie Pieniackiej

Na forum europejskim partia współpracuje z nacjonalistycznymi organizacjami tj. Wolnościową Partią Austrii i Frontem Narodowym Le Pena