1855
1855
Bronisław Szeremeta
Bronisław Szeremeta

Bronisław Szeremeta (ur. 3 czerwca 1915 w Adamach, pow. Kamionka Strumiłowa woj. Tarnopol) – lekarz weterynarii, uczestnik polskiej wojny obronnej w 1939, żołnierz AK, były więzień sowieckich łagrów.

Uczęszczał do Państwowego Humanistycznego Gimnazjum w Złoczowie, gdzie zakończył naukę maturą. Służbę wojskową odbył w Tarnopolu na Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy przy 12 DP, uzyskując stopień plutonowego podchorążego. W 1937 roku podjął studia w Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie. We wrześniu 1939 roku został powołany do 52 pp w Złoczowie, ale już pod koniec miesiąca trafił do niewoli i został wywieziony do łagru w Republice Komi. Zbiegł stamtąd latem 1940 roku, powrócił do Lwowa, gdzie walczył w konspiracji.

5 marca 1945 roku wskazany przez konfidenta został aresztowany i skazany na 20 lat łagrów w Kazachstanie. Przebywał w Spassku koło Karagandy od 1948 do 1956 roku, a potem trzy lata w łagrze w Poćmie w Mordwińskiej ASRR. W kwietniu 1959 wrócił do Polski, przekazany jako więzień władzom PRL odzyskał wolność. Od 1978 roku jest na emeryturze.

Bronisław Szeremeta publikuje swoje prace o tematyce historycznej w polskiej prasie w kraju i zagranicą.


Publikacje

  • Watażka – jego zbrodnie i zakłamane wspomnienia, opisuje zbrodnie UPA dokonane na polskiej ludności w czasie ostatniej wojny. Przedstawia ukraińskiego nacjonalistę Dymitra Kupiaka ps. "Klej", członka Służby Bezpieczeństwa (Bezpeky), mordercy, któremu udało się po wojnie uciec do Kanady i uniknąć odpowiedzialności za zbrodnie nie tylko Polaków, ale również sprzeciwiających mu się Ukraińców (1996, 2000)
  • Powroty do Lwowa, (1989, 2003)
  • Związek Walki Zbrojnej zwalczany przez NKWD w latach 1939–41 we Lwowie (1998) Przeżyłem Spassk

Odznaczenia

  • Medal Wojska Polskiego
  • Krzyż Armii Krajowej
  • Krzyż Kampanii Wrześniowej
  • Krzyż Obrony Lwowa 1939–44
  • Krzyż Kołymiacy-Sybiracy