1390
189
Ukraińskie formacje kolaboranckie w służbie Niemiec hitlerowskich

2

 • 23 Rosyjsko-Ukraiński Batalion SD
 • 285 Wschodni Oddział Kolarzy

4

 • 4 Pułk Policji SS

5

 • 5 Pułk Policji SS
 • 553 Wschodni Batalion Ludowy

6

 • 6 Pułk Policji SS

7

 • 7 Pułk Policji SS

8

 • 8 Pułk Policji SS

14

 • 14 Dywizja Grenadierów SS

B

 • Batalion "Nachtigall"
 • Batalion "Roland"
 • Brygada Przeciwpancerna Wolna Ukraina
 • Brygada Spadochronowa Gruppe B

D

 • Drużyny Ukraińskich Nacjonalistów
 • Dywizja Von Stumpfeld

L

 • Legion Ukraiński

O

 • Ochotniczy Pułk Desna
 • Oddział PuMa
 • OUN

U

 • Ukraińscy Wolni Kozacy
 • Ukraińska Armia Wyzwoleńcza
 • Ukraińska milicja (1941)
 • Ukraiński Legion Samoobrony
 • Ukraińska Powstańcza Armia