Ważna uchwała w Sejmiku Opolskim

2010-10-25

We wtorek 26 pażdziernika poprzez aklamację Sejmik Opolski ma przyjąć kolejną, trzecią już, ważną uchwałę. Tym razem dotyczącą ustanowienia dnia 11 lipca Świętem Męczeństwa Kresów. Dzisiaj zamieszczam pismo wnioskodawcy. Jak uchwała przejdzie, to podam jej pełną treść wraz z uzasadnieniem.

Z takiego obrotu sprawy należy sie tylko ciszyc i zachecac inne sejmiki do podobnych działań.


W. Szan Pan Bogusław Wierdak
Przewodniczący Sejmiku Samorządowego
Województwa Opolskiego


Szanowny Panie Przewodniczący,


Kędzierzyńsko-Kozielski Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa zwraca się z apelem do Sejmiku Samorządowego Województwa Opolskiego o podjęcie uchwały ustanawiającej dzień 11 lipca Świętem Męczeństwa Kresów w naszym województwie.

Dla Kresowian dzień ten jest upamiętnieniem ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej przez organizacje Ukraińskich Nacjonalistów i tzw. Ukraińską Powstańczą Armię. W tym dniu dokonano masowej rzezi w skoordynowanej akcji w 167 miejscowościach na Kresach . Wymordowano w okrutny sposób około 18-tu tysięcy Polaków. Kresowianie naszego miasta od wielu lat w dniu 11 lipca o godz. 12-tej zbierają się pod tablicą upamiętniającą ludobójstwo na Kresach, umieszczoną na budynku Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich, gdzie składają kwiaty i zapalają znicze. Jest to uroczystość patriotyczna, przypominająca o bardzo bolesnych sprawach dotyczących Polaków i Ukraińców. W uroczystości tej uczestniczą posłowie, władze powiatu i miasta, duchowieństwo oraz mieszkańcy naszego terenu. Nadmieniam, że uroczystość ta nie jest skierowana przeciwko narodowi ukraińskiemu, a jedynie formacji dokonującej ludobójstwa , liczącej nie cały 1 % narodu ukraińskiego. Chcielibyśmy aby ten dzień był obchodzony w całym naszym województwie.


Z poważaniem

Prezes Oddziału

Witold Listowski