3634
2624
Żagiew, Żydowska Gwardia Wolności
Żagiew, Żydowska Gwardia Wolności

Kolaboracyjna organizacja ży­dowska w getcie war­szaw­skim, powołana pod koniec 1940 r. przez żydowski referat Gestapo z członków Grupy 13 do infiltrowania ży­dow­skich i polskich organizacji podziemnych, w tym nio­sących pomoc Żydom.

Żagiew pozostawała w ścisłej konspiracji udając grupę przemytniczą, dzięki czemu mogła kontrolować kanały przerzutu żywności do getta. Według różnych opinii zajmowała się też szmalcownictwem, tropiąc i wy­da­jąc Niemcom Żydów ukrywających się w tzw. aryjskiej części Warszawy. Agenci Żagwi, uznawani za najbardziej wartościowych, posiadali wydane przez Gestapo pozwolenie na broń.

W czasie powstania w getcie, straciło życie większość członków Żagwi – według niektórych relacji ocalał jej przywódca, Abraham Gancwajch

Żydzi byli nie tylko ofiarami ale także oprawcami, szpiegami w policji niemieckiej, założyli organizację “Żagiew” wyłapującą Żydów. Setki tysięcy Żydów zlikwidowali ich współbracia. Bogaci Żydzi popierali Holokaust i likwidację Żydów w wykonaniu Niemców.

Niemcy mieli wśród Żydów w Warszawie aż – 70000 agentów, którzy wymieszani wśród Żydów wychwytywali wszystko, co interesowało Niemców. Wśród tych 70000 szpicli, było 15000 kryminalistów żydowskich, których Niemcy celowo wypuścili z więzienia. Ci szpicle mieli w mieście specjalne kuchnie i stołówkę. Ponadto Niemcy założyli organizacje „ŻAGIEW”. Byli to specjalnie przeszkoleni Żydzi, do likwidacji bądź ujawniania tych Żydów, którzy byli skłonni walczyć o życie z Niemcami. Oni poruszali się nie tylko po Warszawie, ale po całym dystrykcie warszawskim. Nikt lepiej nie potrafił rozpoznać Żyda wśród Polaków, jak właśnie oni. Świadczyli oni nieocenione usługi Niemcom. Wydali oni w ręce Niemców ok. 50000 Żydów, 6000 Polaków, którzy ukrywali Żydów, i ponad 1500 księży polskich, którzy pomagali Żydom.

Są to haniebne dla Żydów fakty i dane liczbowe.

Obciążają ich bardzo. Straty wśród Żydów były tak duże, że z tego powodu musiano wbrew woli rabinów powołać zbrojną organizację do likwidacji, „żagwistów”.

Podczas ostatecznej likwidacji getta w okupowanej przez Niemców Wa­r­sza­wie Himmler powołał do tej likwidacji strumbannfuhrera Hofte. Roz­po­czę­to likwidację 20 lipca 1942 r. Hofte ściągnął całą plejadę krwa­wych asów z Warszawy i rozpoczął swe zadanie. Zorganizował miejscowe siły ge­s­ta­po oraz policję niemiecką. Były też oddziały litewskie, Łotysze i prze­de wszystkim Ukraińcy. Ważne role grali ludzie Judenratu na czele z A.Cze­r­nia­ko­wem i inż. Lichtenbaunem (obaj Żydzi) oraz cała policja żydowska po­rzą­d­ko­wa w gettcie warszawskim.

http://sigma.nowyekran.pl/post/69467,zbrodnicza-organizacja-zydowska-zagiew

https://polonuska.wordpress.com/2012/07/26/zbrodnicza-organizacja-zydowska-zagiew/


Ujawniono nieznany film z warszawskiego Getta:

https://wlocie.pl/index.php/2019/03/16/ujawniono-nieznany-film-z-warszawskiego-getta-izrael-zrobi-wszystko-by-usunac-go-z-sieci-2/