Polska jaka miała być po 1989

Na przełomie 1989/1990 roku Prezydent ZSRR - Gorbaczow wpadł na pomysł, żeby oddać Polsce kawałek ziem utraconych w 1945 roku. Pro­po­zy­cja dotyczyła oddania Polsce Grodna, Lwowa. Jaruzelski podobno zainteresował sie tą propozycją, ale wysłana do Moskwy delegacja So­li­dar­no­ści (Mazowiecki, Geremek i Kuroń) odmówiła przyjęcia tych ziem co było aktem zdrady Polski.